Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Konference KHŠS (volební) + losování proběhne v neděli 17. září v České Skalici

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 4.8.2017

Konference se uskuteční v České Skalici – Restaurace Tropical v neděli 17. září 2017.
Pozvánka na konferenci KHŠS 2017 ke stažení

Konference je volební nejen VV, ale i revizní komise.

Delegátů za oddíly bude poprvé více, za každých 30 zaregistrovaných má právo oddíl vyslat delegáta.

Počet delegátů bude dle členské základny k 31.7. a bude vyvěšen na webu.

Materiály ke konferenci budou průběžně zveřejňovány.

Pozvánka na volební konferenci a losování soutěží družstev Královéhradeckého krajského šachového svazu

Termín a místo konání: neděle 17. září 2017 od 10 hodin (prezentace 9:30 - 9:50 hod) 
Restaurace Tropical, U Přivaděče 37, 552 03 Česká Skalice

Program

- zahájení, volba pracovního předsednictva, mandátové, návrhové a volební komise
- schválení jednacího a volebního řádu
- vyhodnocení uplynulé sezóny
- informace zástupce ŠSČR
- činnost KHŠS, zprávy komisí, hospodaření, zpráva RK, diskuse k předneseným zprávám
- volby VV KHŠS a RK KHŠS
- volba tří delegátů na konferenci ŠSČR
- diskuse, sezóna 2017/2018, různé
- usnesení konference, závěr

Po přestávce bude následovat losování soutěží družstev

Delegáti konference

Každý oddíl KHŠS má právo za každých započatých 30 registrovaných členů vyslat jednoho delegáta s hlasem rozhodujícím. Delegát musí být řádně registrován u ŠSČR za vysílající oddíl, tzn. zastupování oddílů není možné. Řádně zaregistrovaní delegáti obdrží oběd + kávu.

 

Srdečně zve výkonný výbor KHŠS

 

Ing. Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS                Bc. Tomáš Ulman, sekretář KHŠS
V Hradci Králové  dne 1. srpna 2017