Přihláška do přeborů družstev KHŠS


Vyplňte pro každé přihlašované družstvo samostatně


Podáním přihlášky souhlasím s účastí družstva podle vydaných propozic a potvrzujeme registraci oddílu u ŠSČR a vyrovnání závazků vůči KHŠS.
Současně zasíláme na účet KHŠS za toto družstvo vklad do soutěže s variabilním symbolem 18xxx13 (18xxx je číslo oddílu v rámci KHŠS - viz kód oddílu).

Pro více družstev posílejte vklady jednou celkovou platbou, přivítáme mail s rozpisem plateb.

Výběr soutěže:
Název družstva (musí obsahovat název oddílu):
Vedoucí družstva:
E-Mail:
Telefon:
Vklad za toto družstvo:
Hrací místnost:
Rozhodčí:
Požadavky:
Přihlášku odesílá: