Královéhradecký krajský šachový svaz


Dotace z programu MŠMT 2016 – doplněk

Jan Slavík, STK - 27.9.2015

Sportovní organizace a jednoty mají možnost požádat prostřednictvím Šachového svazu ČR o dotace z programů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy na rok 2016. Jde o program č.IV Údržba a provoz sportovních zařízení a šachové oddíly mohou využít především program č.VIII Organizace sportu ve sportovních klubech, který je zaměřen na podporu trenérů, asistentů a pedagogů při práci s dětmi a mládeží. Termín podání žádostí na sekretariát svazu je prodloužen do 20.10.2015, ale celá tělovýchovná jednota musí mít alespoň 20 členů mladších 18 let. Všechny informace, dokumenty a formuláře k vyplnění najdete na www.chess.cz.