Královéhradecký krajský šachový svaz


Hledáte metodické materiály pro trénink?

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 18.3.2021

Trenérská komise Šachového svazu ČR předkládá šachové veřejnosti Katalog metodických materiálů, které byly vytvořeny v projektech ŠSČR nebo s přispěním rozpočtu ŠSČR.  Především trenéři ale i zájemci z řad hráčů si tak mohou poměrně snadno vyhledat materiály, které budou považovat za vhodné pro zlepšení své herní kvalifikace. Katalog bude průběžně aktualizován a doplňován.

Katalog je rozdělen na dvě části. Videa, tedy moderní pojetí výukových přednášek, na kterých se podíleli naši přední trenéři, a klasické metodické Texty, které vznikly především jako diplomové práce při školení trenérů 2. a 3. třídy během posledních 20 let, dále materiály z konferencí trenérů, různých tréninkových soustředění a dalších svazových aktivit v trenérsko-metodické oblasti.

Seznam videí je uveden zde ODKAZ a naleznete je na momentálně třech kanálech serveru youtube.com, webová stránka vám umožňuje přejít na požadovanou přednášku přímým proklikem. Rozsáhlejší bloky videopřednášek můžete na youtube vyhledat pomocí výběru bloku (webinář 2015, webinář 2016, trénujte s mistry, učíme se šachy) nebo výběru autora. Pokud máte na vyhledávání v katalogu náročnější požadavky, musíte si stáhnout přiložený excelovský soubor Katalog_metodických_materiálů.xlsx, který je koncipován tak, aby umožňoval co nejširší vyhledávací komfort. Nejčastěji budete katalog pravděpodobně filtrovat podle pole „Určení“, které je rozděleno na kategorie „trenéři“, začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí.

Seznam textových materiálů zde ODKAZ je koncipován obdobně, katalog obsahuje soupis všech textů doposud publikovaných na webu ŠSČR. Každý text je dostupný přímým proklikem z přiložené webové stránky. Pokud máte na vyhledávání v katalogu náročnější požadavky, musíte si opět stáhnout stáhnout přiložený excelovský soubor Katalog_metodických_materiálů.xlsx. Zde budete pravděpodobně opět katalog filtrovat podle pole „Určení“, kde je tentokrát výběr pestřejší (trenéři, začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, testy a beletrie). Filtrování podle autorů, bude asi dosti nepřehledné, na tvorbě těchto materiálů se podílel velký počet našich trenérů.  Určitým úskalím může být formát textových materiálů. Plně vyhovovat bude zřejmě formát pdf, problémy by neměly dělat ani formáty html, doc a pgn. Formáty cbv a cbh jsou formáty programu Chessbase (některé se ukrývají v archivním formátu zip), kdo tento nebo jiný šachový databázový program nevlastní, může si stáhnout volně dostupný Chessbase Reader.

Všechny materiály budou též připojeny k nově vznikajícím Metodickým plánům výuky, jejichž zveřejnění je plánováno na začátek května.  Všechny připomínky ke Katalogu adresujte na GM Marka Vokáče a TK je projedná na nejbližším zasedání.

Za TK ŠSČR

Marek Vokáč a Evžen Pospíšil