Královéhradecký krajský šachový svaz


Krajský přebor juniorů a juniorek HD18 a HD20 v Hradci Králové – propozice

Ondrej Ruda - 8.3.2022

Krajský přebor juniorů  a juniorek 2022

Pořadatel: KHŠS a Šachový klub Lípa

Místo: Zasedací místnost Ortex spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové (zadní vchod dvorem)

Ředitel turnaje: Ondřej Ruda, ORuda@seznam.cz, 604 162 789

Hlavní rozhodčí: Ondřej Ruda

Termín: 14. – 15. 4. 2022

Právo účasti: hráči a hráčky z oddílů v Královéhradeckém kraji, nar. 1. 1. 2003 a mladší

Věkové kategorie:

1) HD18, chlapci a dívky nar. 2005 – 2006 + Ondřej Winter (2007, přímý postup v H16)

2) HD20, chlapci a dívky nar. 2003 – 2004

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě nedostatečného počtu hráčů.

Systém hry: švýcarský systém na 6 kol dle pravidel FIDE, systém turnaje se může změnit podle počtu přihlášených účastníků, min. 5 kol.

při shodném počtu bodů o pořadí rozhodují:

Lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, pokud všechny vzájemné partie byly sehrány, Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů, Buchholz, Sonnenborn-Berger, Vícekrát černé, Los

Tempo hry: 40 minut + 30s/tah s povinným zápisem, se zápočtem na LOK

Stravování: individuální

Přihlášky: Uzávěrka přihlášek do 11. 4. 2022 na adresu ředitele ORuda@seznam.cz

Startovné uhraďte do 12. 4. na účet KHŠS č. ú. (FIO banka a.s.): 2500034513 /2010

dle LOK ČR:

2000 a více – 0 Kč, + hráči z aktuální Listiny talentů KHŠS – 0 Kč

1800-1999 – 100 Kč,

1799 a méně – 200 Kč,

 

Prezence: čtvrtek 14. 4. 2022 8:45 – 9:15

Rozpis kol:

Čtvrtek 14. 4. 1. kolo 9.30 – 12:00 2. kolo 12.30 – 15.00 3. kolo 15.15 – 17.45

Pátek 15. 4. 4. kolo 9.15 – 11.45 5. kolo 12.15 – 14:45 6. kolo 15.00 – 17.30 poté vyhlášení výsledků

Časy začátků kol 2, 3, 5, 6 se mohou změnit, mezi koly však musí být min. 15 min. přestávka

Postupy: vítězové kategorií postupují na Polofinále MČR juniorů (H18, H20) a juniorek (D18, D20).

Ceny: Pohár pro vítěze jednotlivých kategorií a medaile pro první tři v kategorii, věcné ceny

Šachový materiál zajistí pořadatel

Bezpečnost účastníků – účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či krádeži. Za bezpečnost a ochranu zdraví účastníků v plném rozsahu odpovídá vysílající složka (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 §7 odst. 2). Každý účastník mladší 15 let musí mít zodpovědný doprovod starší 18 let přítomný po celou dobu turnaje. Za hráče 15-17 let zodpovídají zákonní zástupci.

Za podporu děkujeme firmám Industrix a Ortex Hradec Králové

Ondřej Ruda, ředitel turnaje