Královéhradecký krajský šachový svaz


Krajskými přeborníky do 14 let Michal Stejskal a Lada Zelbová, do 16 let Josef Cibulka a Anna Voříšková

Ondrej Ruda - 24.4.2019

Kompletní výsledky na:
KP KHŠS HD14

KP KHŠS HD16

Přebor Královéhradeckého kraje chlapců a dívek do 16 let v šachu

Závěrečná zpráva hlavního rozhodčího

KP do 16 let se již potřetí uskutečnil v Havlovicích u Úpice, kde ředitel turnaje, pan Tomáš Bydelský, dokázal vytvořit vhodné podmínky, zajistit za rozumné ceny prostory,stravování, ubytování i řadu hezkých cen od sponzorů, za což mu patří náš dík.

Poděkování za obětavou práci při přípravě i v průběhu zaslouží i Tomáš Ulman, který obětavě odseděl celý turnaj u počítače a průběžně věšel výsledky na Chess-results. V neposlední řadě zaslouží pochvalu i všichni hrající a doprovázející, kteří rušili ostatní jen minimálně. Opět nebylo vše dokonalé, někteří hráči zapomněli přivézt kompletní soupravy s hodinami, pořadatel nepředpokládal, že k tomu dojde v takovém počtu, a tak se turnaj na začátku o chvíli zdržel, než pořadatelé zajistili dovezení chybějících souprav z nedalekého Trutnova. Časový skluz se však podařilo brzy vyrovnat. Pak již probíhal turnaj bez zádrhelů.

Oproti loňskému roku poněkud klesl počet účastníků, z 57 ve 4 turnajích na 39 ve dvou. Oproti loňsku došlo také k navýšení doby na rozmyšlenou, ze 30 na 40 minut s přídavkem 30 sekund za tah. I to však bylo pro některé málo, zejména na předních šachovnicích v obou skupinách. Dá se říci, že došlo ke zvolnění tempa a zkvalitnění partií. Zejména některých. Asi tomu přispělo i to, že vzrostl počet hráčů v individuálním tréninku s vlastním trenérem, často přítomným v sále.

V obou kategoriích obhájili prvenství favorité.

Mezi čtrnáctiletými to byl Michal Stejskal, který zvítězil s půlbodovým náskokem před druhým Ondřejem Winterem a Milošem Bednářem. Čtvrtou příčku obsadila Lada Zelbová a pátou Jan Dedek. Všichni jmenovaní chlapci si vybojovali postup na podzimní mistrovství Čech. V kategorii starších vybojoval první místo Josef Cibulka na pomocné hodnocení před Jáchymem Janouchem, postup si vybojovali i třetí Lukáš Drašnar, čtvrtý Tobiáš Zdechovský a pátý Jáchym Kulhánek. Děvčata mohou na podzimním mistrovství startovat všechna bez omezení.

Závěrem lze říci, že malebné prostředí a reprezentativní prostory dozajista vyvažují tu trochu nepohodlí, kterou někteří z nás zažívají cestou. Jistě i další ročníky se mohou v Havlovicích odehrát, stejně tak i větší turnaje, jen najít ochotného pořadatele.

Jiří John

Zpráva ředitele turnaje

Ve velmi pěkném prostředí jsme se opět sešli v Havlovicích. Obec pro nás přichystala hrací sál, který očekával znovu urputné boje na šachovnicích. A toto očekávání bylo překročeno
Začátek turnaje byl zkalen nedisciplinovaností některých oddílů ohledně dovezení hracích materiálů. Jedni nepřivezli šachovnice, ale ostatní věci ano. Druzí ho nepřivezli vůbec. Vzhledem k tomu, že široko daleko už žádný šachový oddíl neexistuje, bylo nutné ho přivézt až z Trutnova. 1. kolo začalo později, ale během dne se podařilo časový skluz dohnat. Vedení turnaje vážně uvažuje o tom, že oddíl, který si nepřiveze materiál materiál, bude na místě turnaje finančně potrestán. Budu tuto věc konzultovat s DK.
Ale nejen špatné věci se děly , byly i dobré. Byly velmi kvalitní partie v obou skupinách, slabých partií jakoby po loňsku ubylo. Hráči se snažil, .snažili se lidi, kteří tento turnaj vedli a dovedli ke zdárnému konci. Jmenovitě pan Mgr.Jiří John z pozice hlavního rozhodčího, ale i pan Tomáš Ulman, který nám zpracovával nasazení do turnaje. Je jim nutné velice, a hodně, děkovat za velice dobrou práci.
Touto cestou rovněž děkujeme obci Havlovice za připravení sálu a za pečlivost všech věci, které bylo nutno kolem udělat, dále děkujeme za přízeň PHDr. Robinu Böhnischovi,řediteli KRNAPu, firmě SECO, nadaci ČEZ za kvalitní ceny, firmě Condor, za zhotovení podsedáků,firmě Nevel za zhotovení diplomů a kalendáříků.
Putovní pohár města Trutnova získal pro další rok oddíl Hořice.Věřím, že se v příštím roce opět sejdeme v těchto prostorách v hojném počtu.
Bydelský Tomáš, ředitel KP HD KHŠS 14 – 16