Královéhradecký krajský šachový svaz


Návrhy na konferenci KHŠS

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 1.10.2020

VV KHŠS obdržel 2 návrhy usnesení k projednání na konferenci 4. října 2020 – níže jsou v plném znění včetně důvodové zprávy

ŠACHOVÝ  ODDÍL  TJ  SLAVIA  HRADEC  KRÁLOVÉ, z.s.

Výbor šachového oddílu

            Tímto šachový oddíl TJ Slavia Hradec Králové prostřednictvím svého delegáta požaduje, aby na konferenci KHŠS, která se koná 4.10.2020, bylo hlasováno o následujících návrzích na usnesení konference KHŠS :

  1. Zrušení zvýšeného startovného za žádné aktivní družstvo mládeže v propozicích místrovských soutěží šachových družstev dospělých s okamžitou platností.

Odůvodnění :

            Toto zvýšené startovné je v rozporu s platnou ekonomickou směrnicí KHŠS a nemá oporu ani v ekonomické směrnici ŠSČR. Dle ekonomické směrnice ŠSČR sice může KHŠS měnit výši vkladu za příslušnou soutěž, ale nemůže znevýhodňovat žádný sportovní oddíl oproti jinému sportovnímu oddílu. Toto se netýká slevy za mládež, která je v souladu s ekonomickou směrnicí ŠSČR a je převzata do ekonomické směrnice KHŠS. Propozice mistrovských soutěží šachových družstev dospělých nemohou být v rozporu se směrnicemi, které musí respektovat.

            Citované zvýšené startovné nemá v propozicích žádný krajský svaz v ČR. S citovaným zvýšeným startovným je vklad do krajského přeboru družstev větší, než vklad do 2.ligy, což mění posloupnost výše vkladu dle soutěží dle ekonomické směrnice ŠSČR.

Pravděpodobný cíl citovaného zvýšeného startovného – tj. snaha o navýšení počtu aktivních družstev mládeže ve stávajících sportovních oddílech se míjí účinkem. Dalo by se spíše diskutovat o tom, zda se toto zároveň nepodílí na úbytku počtu družstev v krajských soutěžích ( KS, RP ). Je skutečností, že mladí hráči převážně hrají pouze mládežnické soutěže a nemají zájem hrát zároveň soutěže dospělých. Pro soutěže dospělých pak sportovní oddíly nemají dostatek hráčů.

            Základním důvodem pro zrušení citovaného startovného je ale přímý rozpor s platnou ekonomickou směrnicí KHŠS.

  1. Sjednocení tempa hry krajských soutěží s tempem hry ligových soutěží. Tempo hry by bylo 90 minut + přídavek 30 vteřin za každý tah v partii + přídavek 30 minut po ukončeném 40 tahu.

Odůvodnění :

            Zejména starším či zdravotně indisponovaným hráčům dělá problém, že při déle trvajících partiích se často v závěrečné části delší hry jen blicá – není čas si důstojně zajít na WC ( a od některých hracích místností je WC značně vzdálené a i v jiném podlaží ).

            Různorodost tempa hry v krajských soutěžích a ligových soutěžích se sice ojediněle, ale přesto promítá i do výsledků partií. Několikrát se stalo, že hráč v KP si oddychl, že odehrál 40 tahů, aby poté zjistil, že v následujícím tahu prohrál na čas.

             Již minul jeden ze základních technických důvodů pro nenastavování přídavku 30-ti minut po uplynutí 40-ti tahů v partii. Současně používané digitální hodiny umožňují nastavení tempa hry bez ukázání počtu tahů a bez zásahu rozhodčího v průběhu hry.