Královéhradecký krajský šachový svaz


Odvolání Pandy Rychnov proti výši pokuty

Miroslav Pavlíček - 6.8.2012

Panda Rychnov nad Kněžnou se odvolala proti výši pokuty udělené VV KHŠS za odstoupení ze soutěže krajská soutěž – východ. O jejich odvolání bude rozhodovat krajská konference v září. Delegáti obdrží potřebné podklady k tomuto odvolání v pozvánce na krajskou konferenci.