Královéhradecký krajský šachový svaz


Okresní přebor v šachu základních a středních škol Náchodska (doplněno)

Jiří Bielavský, administrátor webu - 7.11.2011Střední průmyslová škola Hronov,Hostovského 910, ve spolupráci se šachovým oddílem Hronov

pořádají

pod záštitou ředitelství SPŠ Hronov

ředitele Ing. Vladimíra Holana

ZŘTV Mgr. Vladimíra Klikara

ZŘPV Ing. Ladislava Volhejna

     Šachový turnaj

Okresní přebor v šachu základních a středních škol Náchodska

 

 Termín: 22.11.2011  od 8.00 – 14.00 hod. v zasedací místnosti SPŠ Hronov

(od vlakového nádraží Hronov přes park a doleva cca 100 m – velká budova po pravé straně ulice; od autobusového nádraží po hlavní ulici směr Náchod k vlakovému nádraží, po levé straně ulice cca 300 m)
 

Pravidla turnaje budou upřesněna na místě

Organizační pracovník – Ing.  Vladislav Michel

Hlavní rozhodčí – PhDr.  Jaroslav Čáp
 

Kategorie:
I. žáci 1. – 5. ročníků ZŠ
II. žáci 6. – 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia
III. studenti a žáci středních škol
Podmínka příslušnosti k danému ročníku školy musí být splněna s tou jedinou výjimkou, že družstva kategorie II. a III. mohou být doplněna i žáky mladšími při splnění podmínky příslušnosti k jedné škole. Každý hráč však může hrát v jedné úrovni pouze za družstvo jedné věkové kategorie.

Přihlášky:               písemně na adresu Mgr.  Pavel Linhart SPŠ Hronov,

ul.Hostovského 910  PSČ  549 31

nebo e-mail na pavel.linhart@spshronov.cz  nejpozději do 15.11.2011

 

Startovné:           za každé družstvo 150,- Kč  (školy, které předloží při  prezentaci výsledkovou listinu základního školního kola, pouze 100,-Kč)

 

Prezentace:         od 7:45 hodin do 8:15 hodin,  zahájení turnaje v 8:30 hodin.

V případě malého počtu přihlášených je možný start dalšího

družstva za školu (zájem uveďte v přihlášce)

Šachový materiál:    šachy a hodiny zajistí pořadatel

Systém soutěže:    čtyřčlenná družstva žáků téže školy  (povoleni jsou 2 náhradníci). Hráči jsou na soupisce řazeni podle výkonnosti, hráč nesmí být zařazen na soupisce před hráčem s ratingem o 100 a více bodů vyšším, hráčům bez ratingu bude propůjčen dle klasifikačních tabulek.

Tempo hry:            2 x 20 minut

Systém hry:            každý s každým (pořadatel si vyhrazuje právo změn dle  daných okolností).

Postupy:                  vítězné družstvo z každé kategorie postupuje do krajského kola, při účasti 5 družstvech v kategorii jsou dvě postupová místa.

Ceny:                        pro vítězné družstvo v každé kategorii drobné ceny

diplomy pro první tři družstva v každé kategorii

Občerstvení:          pitný režim zajistí pořádající škola, žáci si budou moci koupit drobné pochutiny v kantýně školy (sušenky, obložené housky, nápoje, ….)

Bezpečnost účastníků:

1. Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či krádeži.
2. Za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu zodpovídá vysílající škola (viz vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7 odst. 2)

 

Bližší informace podají:  Mgr. Pavel Linhart  – tel. 724 176 568, TV kabinet

                                        nebo Ladislav Michel – tel. 491 543 924, (soukromý)

 

*** Předpokládáme, že vysílající školy zajistí doprovod svých žáků ***

Žáci si přinesou přezůvky (případně návleky)

Hodně štěstí při hře přeje všem soutěžícím pořadatelský tým :

Organizační pracovník Ing. Vladislav Michel  – Tel. 491 543 924, (soukromý)

Spolupořadatel turnaje :    Mgr. Pavel Linhart  – Tel. 724 176 568, TV kabinet

 

 

 

Přihláška do šachového turnaje

okresního přeboru škol Náchodska

 

Přihlašuji družstvo do kategorie:  zakroužkujte

A) 1. – 5. tříd                  Ano             Ne

B) 6. – 9. tříd                  Ano   Ne

C) středních škol             Ano   Ne

 

Případný zájem o umístění dvou družstev v jedné kategorii              Ano   Ne

V případě Ano – označte písmenem kategorii                                 ……..

(Orazítkovanou soupisku družstva přivezte až k prezentaci na místě)

 

Název vysílající školy: ……………………………………………………………..

 

                        Jméno                         Příjmení         třída  (ročník narození)

 

1.     ………………………………………………………………………………

 

2.     ………………………………………………………………………………

 

3.     ………………………………………………………………………………

 

4.     ………………………………………………………………………………

 

1.náhradník…………………………………………………………………………

 

2.náhradník…………………………………………………………………………

 

razítko školy

jméno zodpovědného člověka – doprovod žáků

kontakt na něj – telefon, mobil, e-mail


Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Naše škola v letošním roce pořádá okresní kolo šachového turnaje družstev základních a středních škol Náchodska.
V příloze Vám zasílám leták s přihláškou, prosím, abyste tuto pozvánku předali svým kolegům, kteří by s Vašimi žáky chtěli reprezentovat Vaši školu na turnaji.
O žáky i jejich doprovod bude postaráno, budou si moci koupit
něco na zub i na pití.
Prosím, abyste mi co nejdříve odepsali a potvrdili svou účast či neúčast na turnaji.
                     Mgr. Pavel Linhart (spolupořadatel turnaje)

Střední průmyslová škola Hronov,
Hostovského 910
549 31 Hronov

tel.        724 176 568 , 491 485 048

e-mail    pavel.linhart@spshronov.cz