Královéhradecký krajský šachový svaz


OPJ Rychnovska – propozice

Miroslav Pavlíček - 20.1.2012

Propozice okresního přeboru jednotlivců Rychnovska 2012

 1. OPJ Rychnovska 2012 vypisuje STK KHŠS pro hráče registrované v šachových oddílech okresu Rychnov nad Kněžnou. Pověřeným vedoucím soutěže a rozhodčím   je Ing. Jan Horníček (zástupce Jiří Daniel). Mohou hrát i hráči z oddílů mimo Rychnovsko, ovšem bez nároku na zisk titulu a postup – viz bod 12.
 2. Turnaj pořádá ŠŠ Panda Rychnov n. K.
 3. Hráči se závazně přihlašují v klubovně Pandy Rychnov v pátek 27. 1. 2012 od 17 do 17:45 hodin nebo e mailem na adrese janhornicek@seznam.cz. Od 18 hodin začíná 1. kolo.
 4. Vklad: 100 (příp. 130 Kč, viz bod 11) – uhradí hráč nejpozději před zahájením losování (27.1.2012 do 17:45 hodin) pořádajícímu oddílu.
 5. Hracím dnem je pátek příslušného hracího týdne, zahájení partie s výjimkou 1. kola je v 17.00 hodin. Před zahájením turnaje má každý hráč právo požádat o odehrání dvoukol v termínech 3.2., 24.2.,16.3., Začátky dalšího kola vždy v 19 hodin příp. po vypršení čekací doby. Pokud hráč požádá až později, musí se se soupeřem dohodnout a dohoda musí být uveřejněna v turnajovém zpravodaji (na stránkách Pandy).
 6. Hrací místnost: klubovna Pandy Rychnov, Společenské centrum 2.patro.
 7. Hrací tempo: 60 minut na celou partii pro každého hráče.
 8. Hraje se podle Pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR a vydaného rozpisu. Turnaj se počítá na LOK ŠSČR.
 9. Partie se hrají ve stanovených termínech. Partie může být po dohodě soupeřů sehrána v jiném termínu. Hráč má právo zahájit partii s nepřítomným soupeřem ve stanoveném či domluveném termínu a čase. Po 0,5 hodině čekání se partie kontumuje.
 10. Hráč smí mít v jedné části turnaje odloženu nejvíce jednu partii. Partie musí být sehrána v nejbližším termínu určeném pro dohrání odložených partií. Nedojde-li k dohodě soupeřů, může vedoucí turnaje nařídit termín sehrání partie. Nedojde-li ani pak k sehrání partie, kontumuje ji hráči, který nesehrání zapříčinil.
 11. Nedostavení se k partii stanovené rozpisem kol (bez omluvy odeslané rozhodčímu mailem nejpozději 24 hodin před utkáním – bude rozepsáno před zahájením 1. kola a program dohrávek rozeslán mailem) bude znamenat kontumační prohru hráče, který se neomluvil včas. Omluvy soupeřům odešle rozhodčí mailem nejpozději 2 hodiny před začátkem kola. Každý hráč je povinen nahlásit mail (telefon), přes který se bude komunikovat. Hráči bez mailu mají startovné o 30 Kč vyšší. Pokud dojde ke dvěma kontumačním prohrám hráče (nedostavení se), hráč bude ze soutěže vyloučen v souladu se SŘ.
 12. Nejlépe umístěný hráč z oddílů bývalého rychnovského okresu získává titul „Přeborník okresu Rychnov n. K.“ a postupuje do KPJ 2011.
 13. Hraje se ve skupinách po 10 hráčích systémem každý s každým. Právo účasti ve skupině A má přeborník okresu z roku 2011, každý přeborník oddílu, kde byl řádně sehrán oddílový přebor s výsledky odeslanými na zápočet ELO (nutno doložit) a přihlášení hráči s nejvyšším ratingem ELO. Další hráči startují ve skupinách B, C, D (mohou být 8-10 členné).

Termíny jednotlivých kol (zahájení v 17:00 hod.):

1. kolo 27. 1.

2. kolo 3. 2.                

3. kolo 10. 2.               Dohrávky         17. 2.

4. kolo 24. 2.

5. kolo 2. 3.                 Dohrávky         9. 3.

6. kolo 16. 3.

7. kolo 23. 3.

8. kolo 30. 3.               Dohrávky         6. 4.

9. kolo 13. 4.

 

V Rychnově nad Kněžnou 12.1.2012

Ing. Jan Horníček, vedoucí OPJ                                   Ing. Miroslav Pavlíček, předseda STK KHŠS