Královéhradecký krajský šachový svaz


Poslední šance přihlásit se na Velkou cenu Studence, která bude 14. října

Jiří Bielavský, administrátor webu - 10.10.2017

Velká cena Studence

První turnaj Velké ceny v šachu mládeže Královéhradeckého kraje 2017/2018 pořádá KM KHŠS ve spolupráci s PŠŠ Lázně Bělohrad a ZŠ a MŠ Studenec
Termín: sobota 14. října 2017
Místo a časy: ZŠ a MŠ Studenec, Studenec čp. 367, odkaz na mapu
prezence 08:00 – 08:40
1. kolo 09:15 – 09:55
2. kolo 10:00 – 10:40,
3. kolo 10:45 – 11:25
4. kolo 11:30 – 12:10
oběd,
5. kolo 13:00 – 13:40
6. kolo 13:45 – 14:25
7. kolo 14:30 – 15:10
vyhlašování kategorií po jejich skončení

Kategorie: I. Chlapci a dívky nar. 1.1.2002 a později
II. Chlapci a dívky nar. 1.1.2004 a později
III. Chlapci a dívky nar. 1.1.2006 a později
IV. Chlapci a dívky nar. 1.1.2008 a později
V. Chlapci a dívky nar. 1.1.2010 a později
Systém: švýcarský na 7 kol, tempo 2×20 minut dle pravidel FIDE pro Rapid šach s následující úpravou pro nemožné tahy. V kategoriích I a II prohrává první správně reklamovaný nemožný tah. V kategoriích III a IV je tolerován jeden správně reklamovaný nemožný tah a prohrává až ten druhý. Při správné reklamaci má poškozený nárok na přidání dvou minut času. V kategorii V jsou tolerovány tři správně reklamované nemožné tahy a prohrává až ten čtvrtý.
Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy času a případného sloučení kategorií při nedostatečném počtu přihlášek.
Hodnocení: počet bodů, vzájemné zápasy (pokud byly v bodovém seskupení všechny sehrány), Buchholz, Sonnenborn-Berger, Progress, los.
Ředitel: Ladislav Brož, e-mail:ladislavbroz@tiscali.cz, tel. 724 933 416
Hlavní rozhodčí: Jiří Bielavský, bielavsky@centrum.cz
Startovné: 50 Kč, za přihlášení po termínu nebo neúplnou přihlášku příplatek 20 Kč.
Uzávěrka přihlášek: středa 11. října 2017 s obědem, čtvrtek 12. října 2017 bez oběda.
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, přesné datum narození, oddíl, kategorie (u registrovaných stačí jméno, registrační číslo a kategorie), počet obědů.
Přihlášky posílejte na e-mail ředitele turnaje, kopii na e-mail hlavního rozhodčího.
Ceny: trofeje, diplomy a věcné ceny pro nejlepší, drobné suvenýry pro všechny přihlášené. Vše jen pro přítomné na vyhlášení výsledků.
Různé: Všichni účastníci z Královéhradeckého kraje získají body do celoroční soutěže „Velké ceny“ – viz obecné propozice VC
Všichni účastníci, registrovaní v rámci KHŠS v kategoriích 2004, 2006 a 2008, získávají body do hodnocení v rámci KP HD10, 12 a 14 v rapidu
hráči i doprovody si mohou, ale nemusí objednat oběd (studenecká polévka, kuřecí řízek, bramborová kaše) v ceně 55 ,- Kč. Jídelna je přímo ve škole.
Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění a krádeži. Za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu zodpovídá vysílající složka (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7 odst. 2).
Povinnosti účastníků: na každého lichého hráče šachovou soupravu (nejlépe označenou na šachovnici) s označenými hodinami (lze v omezeném počtu zapůjčit za poplatek 50,- Kč/souprava), přezutí (též doprovody), zodpovědný doprovod ochotný pomoci s dozorem nad hráči.
Za pomoc děkujeme všem našim příznivcům, zejména pak vedení ZŠ a MŠ Studenec, členům šachového oddílu PŠŠ Lázně Bělohrad a rozhodčím.

Ladislav Brož, ředitel turnaje
Ondřej Ruda, předseda KM