Královéhradecký krajský šachový svaz


Pozvánka na konferenci trenérů šachu

Jiří Bielavský, administrátor webu - 23.4.2015

Trenérsko – metodická komise ŠSČR si vás dovoluje pozvat na

Konferenci trenérů šachu

Hotel Slunce, Havlíčkův Brod, sobota 23. 5. 2015
Konference je určena pro trenéry šachu všech kvalifikací
Zahájení 10:00, předpokládaný konec cca 18:00

Program:
10:00 – 10:15 – úvod (Vokáč)
I. Metodika šachového tréninku
10:15 – 11:00 – Časté chyby v metodice tréninku mládeže (Vokáč)
11:00 – 11:45 – Počítač – pomocník i nepřítel šachu (Gonsior)
11:45 – 13:00 – diskuse na úvodní téma
13:00 – 14:00 – oběd
II. Internet a počítače v šachovém tréninku
14:00 – 14:45 – Moderní metody tréninku (Kaňovský)
14:45 – 15:30 – Vlastní myšlení kontra počítačové motory (Jansa)
15:30 – 15:45 – přestávka
15:45 – 16:30 – Trenér a počítač (Konopka)
16:30 – 18:00 – diskuse na druhé téma

Účast na konferenci bude pro účastníky chápána jako doškolení a prodloužení platnosti
trenérské kvalifikace.
Účastnický poplatek 150 Kč bude vybírán při zahájení konference. Poplatek zahrnuje oběd,
úhradu doškolení a možnost získat metodické materiály na přinesený flashdisk.

——————————————————————————
Blíže ke konferenci: v příloze přikládám pozvánku na Konferenci trenérů šachu, kterou TMK ŠSČR připravila na sobotu 23. 5. 2015 do Havlíčkova Brodu na závěr MČR mužů a žen.

Tato konferenci by měla být užitečná především pro trenéry spolupracující s jednotlivými KTCM a pro trenéry, kteří se věnují tréninku mládeže pravidelně a dlouhodobě. Nepodařilo se bohužel vyhnout několika termínovým kolizím, ale to při přetíženém termínovém kalendáři není nic nečekaného.
Vzhledem k permanentní termínovým problémům připravujeme další alternativní metodu vzdělávání trenérů prostřednictvím webinářů pro trenéry, které zahájíme pravděpodobně na začátku června. Půjde o večerní posezení u internetu (cca od 20:00 na 90 minut), které bude sestávat z nosné přednášky na různá témata a z diskuse prostřednictvím chatu, lépe to technicky zatím neumíme..

Prosím vás o další propagaci této konference mezi trenéry ve vašem regionu.

Marek Vokáč