Královéhradecký krajský šachový svaz


Pozvánka na rozšířenou komisi mládeže 30. 3. 2018 v Havlovicích

Ondrej Ruda - 13.3.2018

Vážení šachoví přátelé,
tímto bych chtěl pozvat zástupce oddílů pracujících s mládeží a všechny trenéry mládeže na setkání rozšířené komise mládeže, které se uskuteční

v pátek 30. 3. v KD v Havlovicích při KPJ mládeže od 8.15, tj. po zahájení 4. kola (pokud je to moc brzo, můžeme posunout na 10.45, tj. po zahájení 5. kola)

Program:

Informace z KM ŠSČR

  • Soutěže jednotlivců
  • Podpora kroužků

Soutěže KHŠS

  • Soutěže družstev
  • Soutěže jednotlivců
  • Nemistrovské soutěže

Práce s talentovanou mládeží – listina talentů, soustředění, tábor

Různé

  • Úprava tempa v soutěžích
  • Pomocné hodnocení při rovnosti bodů
  • Příprava konkurzů na sezonu 2018/2019
  • Další náměty do diskuse mi posílejte na e-mail ORuda@seznam.cz

Ondřej Ruda

předseda KM KHŠS