Královéhradecký krajský šachový svaz


Přehled usnesení konference KHŠS 2017

Tomáš Ulman, sekretář KHŠS - 8.10.2017

Přehled usnesení konference KHŠS 2017

Místo konání: Restaurace Tropical – Česká Skalice
Čas zahájení: 9:30 – 9:50 prezence, zahájení 10:00 (zahájeno 10:20)

Přítomni:
Omluveni:

……………………………………………………………………………………………………………………….Legenda: pro – proti – zdržel se

1) Konference KHŠS schvaluje návrh na pracovní předsednictvo ve složení
Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Jiří John, Vladimír Velecký a Jan Kohout.                           Poměrovou většinou

2) Konference KHŠS schvaluje návrh na členy mandátové komise ve složení
Tomáš Ulman, Marek Krása a Tomáš Bydelský.                                                         Poměrovou většinou

3) Konference KHŠS schvaluje návrh na členy návrhové komise ve složení Petr
Marek, Jaroslav Čáp a Milan Borůvka.                                                                       Poměrovou většinou

4) Konference KHŠS schvaluje návrh na členy volební komise ve složení
Ladislav Mach, Vlastimil Jonáš a Michal Cerha.                                                           Poměrovou většinou

5) Konference KHŠS schvaluje návrh na ověřovatele zápisu Jiřího Kutu
a Luďka Macháčka.                                                                                                   Poměrovou většinou

6) Konference KHŠS schvaluje návrh na úpravu volebního řádu v počtu
delegátů na konferenci podle klíče: za každých 30 členů oddílu se může
zúčastnit 1 delegát.                                                                                                                      35 – 1 – 0

7) Konference KHŠS schvaluje návrh jednacího řádu.                                                                      34 – 0 – 2

8) Konference KHŠS schvaluje všechny předložené zprávy VV KHŠS.

9) Konference KHŠS schvaluje způsob volby členů VV KHŠS aklamací.                                             33 – 3 – 2

10) Konference KHŠS schvaluje VV KHŠS dle předložené kandidátky.                                               26 – 4 – 8

11) Konference KHŠS schvaluje Zdeňka Urbana za člena RK.                                                           26 – 4 – 8

12) Konference KHŠS schvaluje Vladimíra Luštince za člena RK.                                                       35 – 0 – 3

13) Konference KHŠS schvaluje Tomáše Bydelského za člena RK.                                                     31 – 3 – 4

14) Konference KHŠS schvaluje Zdeňka Urbana, Petra Dusbabu a Jaroslava Šmída
delegáty na konferenci ŠSČR.

15) Konference KHŠS schvaluje 1. náhradníkem delegátů konference ŠSČR Jana
Slavíka.

16) Konference KHŠS schvaluje 2. Náhradníkem delegátů konference ŠSČR Ondřeje
Rudu.

17) Konference KHŠS schvaluje návrh rozpočtu pro sezónu 2017/2018.                                            25 – 8 – 3

18) Konference KHŠS schvaluje návrh usnesení o vypracování Komisí mládeže nových
pravidel pro tvorbu listiny talentů, tak aby odrážela aktuální stav.                                                    27 – 0 – 0

19) Konference KHŠS schvaluje návrh na úpravu bodového hodnocení turnajů mládeže
dle znění návrhu.                                                                                                                          33 – 0 – 4

20) Konference KHŠS schvaluje doplnění propozic soutěží družstev KHŠS o způsob
přihlašování pouze elektronickou formou přes web KHŠS.                                                                31 – 0 – 5

21) Konference KHŠS schvaluje návrh usnesení o zasílání pozvánek na konferenci
emailem.                                                                                                                                     28 – 0 – 5

22) Konference KHŠS schvaluje návrh usnesení o komunikaci KM s oddíly přes email.                        21 – 0 – 11

23) Konference KHŠS schvaluje návrh na úpravu propozic v sazebníku pokut za
neobsazené šachovnice v RP.                                                                                                         32 – 0 – 2

24) Konference KHŠS schvaluje návrh na snížení povinnosti hráčů označených „Z“
odehrát 2 povinné partie.                                                                                                              20 – 8 – 8

Přehled usnesení konference 2017

Zapsal:

Tomáš Ulman
sekretář KHŠS