Královéhradecký krajský šachový svaz


Rozhodčí – školení R3 a seminář (obnova) R2 + R3 – Janské Lázně 29.9.2012

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 26.8.2012

Královéhradecký krajský šachový svaz pořádá školení a seminář rozhodčích
Seminář (obnovení kvalifikace) R2 a R3 a školení (nových rozhodčích) R3

Časový harmonogram:
sobota 29. září 2012 (prezentace do 11 hod) školení 11:00 – 17:00, zkoušky od 17:00

Místo:
Penzion Protěž, Janské Lázně

Vedoucí akce:
Ing. Jaroslav Šmíd, Zámecká 292, Stěžery 503 21, email: jarda.smid@centrum.cz, tel. 603 954 960

Lektoři:
Jaroslav Šmíd R1, Milan Borůvka R2

Přihlášky:
Do 23. září 2012 na e-mail nebo adresu vedoucího školení. Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, oddíl

Poplatek:
Hradí účastník nebo vysílající oddíl. Účastník semináře R2, R3 200,- Kč, účastník školení R3 300,- Kč, Bude vybírán při prezentaci.

Zkouška:
Školení bude ukončeno písemnou zkouškou (standardizovaný test). Při zkoušce je povoleno používat ročenku ŠSČR nebo samostatné dokumenty ŠSČR.
Školení předpokládá samostudium příslušných dokumentů ŠSČR (především pravidla FIDE, soutěžní řád, klasifikační řád, registrační a přestupní řád). Tyto dokumenty obsahuje Ročenka ŠSČR, též je možné si je stáhnout z http://chess.cz/web/informace/legislativa.html