Královéhradecký krajský šachový svaz

 • Prosinec 2022
  Po Út St Čt So Ne
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  

Šachový tábor KHŠS – KCTM Jedlová 2016 – propozice, přihláška

Jan Slavík, STK - 16.1.2016

Krajský šachový svaz – krajské centrum talentované mládeže pořádá již třináctý šachový tábor, místo je stejné jako loni v Deštném v Orlických horách na chatě Jedlová. Děti zde mají komfortní ubytování, dobrou stravu a vhodné podmínky pro šachový trénink i aktivní využití volného času. Termín tábora je poslední týden v srpnu 20.-28.8.2016. Hlavní vedoucí tábora je Kateřina Krejčová, a proto PŘIHLÁŠKA TABOR 2016 posílejte na její adresu.
Propozice tábora ke stažení:
Propozice Jedlová 2016

Prázdninový letní šachový tábor Jedlová 2016

 • Letní tábor pro děti se zájmem o šachy, hlavně z šachových oddílů Královéhradeckého kraje, DDM a školních kroužků, ročníky 2000 – 2008
 • Již 13. ročník tábora pořádá Šachové sportovní centrum mládeže při Královéhradeckém krajském šachovém svazu
 • Místo konání: Orlické hory – Deštné v Orlických horách, chata Jedlová, chatajedlova.cz
 • Sobota 20. srpna 2016 (příjezd 10:00 – 11:00) – neděle 28. srpna 2016 (odjezd 8:00 – 11:00)
 • Cena 3 700 Kč, 2 900 Kč pro hráče z listiny talentů a hráče s uhrazenou sezónní platbou za soustředění talentů, sourozenecká sleva 500 Kč na každé dítě, pro nečleny KHŠS příplatek 500 Kč
 • V ceně je zahrnuto ubytování se stravováním 5x denně, pitný režim, náklady na veškeré aktivity v průběhu tábora, úrazové pojištění dětí
 • U chaty je hřiště, bazén, stůl na ping-pong, stolní fotbal, šipky

Program tábora

 • Rozvíjení šachových znalostí (ve skupinách podle výkonnosti)
 • Sportovní program, hry, turistický výlet v okolí Deštného v Orlických horách
 • Celotáborová hra bude letos na téma Trabantem napříč Afrikou!

Vedení tábora

 • Hlavní vedoucí: Mgr. Kateřina Krejčová, šachový trenér 2. třídy
 • Trenéři: Ing. Evžen Gonsior, mistr FIDE, přední šachový trenér, trenér 1. třídy
 • RNDr. Martin Petr, velmistr, šachový trenér 2. třídy
 • Mgr. Pavel Jirásek, mistr FIDE
 • Ing. Milan Schwarz, šachový trenér 2. třídy (zástupce hlavního vedoucího)
 • Zdravotnické zabezpečení: MUDr. Simona Arientová Ph.D., 1. lékařská klinika Univerzity Karlovy
 • Vedoucí: Tomáš Karásek, Petra Tobišková
 • Hosté: Ing. Luboš Roško, mistr FIDE, šachový trenér 2. třídy

Informace a přihlášky

 • Kateřina Krejčová, tel. 777 267 961, e-mail: krejcovak@gmail.com
 • Termín přihlášek nejpozději do 30. dubna 2016
 • Kapacita tábora je 50 dětí
 • Aktuální informace a informace o minulých ročnících naleznete na internetových stránkách KHŠS http://khss.chess.cz/?cat=15

K účasti srdečně zve tým trenérů a vedoucích.

POKYNY A INFORMACE K PŘIHLÁŠCE

Přihlášku (ke stažení PŘIHLÁŠKA TABOR 2016) vyplňte, vytiskněte a celou stránku zašlete do 30. 4. 2016 podepsanou a nascanovanou na adresu krejcovak@gmail.com nebo v písemné podobě na adresu: Kateřina Krejčová, Chmelova 466, 500 03, Hradec Králové 3

Použijte prosím obyčejnou poštu. Nedostanete-li do 10 pracovních dnů potvrzení o přijetí přihlášky, kontaktujte Kateřinu Krejčovou na tel. 777 267 961 nebo e-mailem na krejcovak@gmail.com.

Účastnický poplatek 3700,- Kč uhraďte do 31. května 2016 na účet KHŠS č. ú. (FIO banka): 2500034513/2010
variabilní číslo je datum narození dítěte ve formátu RRMMDD (příklad: 3. 6. 1993 = 930603).

Na požádání vystavíme fakturu.

Při neuhrazení v termínu bude dítě vyškrtnuto ze seznamu účastníků.

Storno podmínky:
Do 31. 7. 2016 – poplatek 500 Kč
Od 1. 8. do 18. 8. 2016 – poplatek 1000 Kč
Od 19. 8. 2016 – 100% účastnického poplatku

PODMÍNKY ÚČASTI DĚTÍ NA TÁBOŘE

 1. a) Dítě je zdravotně způsobilék účasti na dané akci.
 2. b) Nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu).
 3. c) Ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Na tábor můžeme přijmout jen dítě splňující výše uvedené požadavky, obsažené v § 9 zákona č. 258/2000 Sb.
Zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje.

Skutečnosti uvedené výše pod písmeny b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte. Toto potvrzení nesmí být starší než jeden den.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předloží zákonný zástupce při příjezdu dítěte na tábor.

Kapacita tábora je omezená, proto doporučujeme neodkládat podání přihlášky.

Na přijetí dítěte do tábora není právní nárok. O přijetí bude v přihlášce uvedený zákonný zástupce informován. Seznam přihlášených zájemců o tábor bude přístupný na webové stránce KHŠS: http://www.chess.cz/kraje/khss/tabor2016.htm

Táborový řád

Účastníci tábora jsou povinni respektovat obecná pravidla chování, bezpečnosti a hygieny, doplněná tímto táborovým řádem. Za nedodržování nebo svévolné porušování táborového řádu může být každý účastník z tábora vyloučen a poslán domů. O vyloučení rozhoduje hlavní vedoucí. V případě vyloučení dítěte z tábora se zákonný zástupce dítěte zavazuje na své náklady zajistit neprodlený odvoz dítěte domů.

Každý účastník tábora

 • se bude řídit ustanoveními vedení tábora, která jsou závazná
 • se bude chovat k ostatním dětem čestně a kamarádsky
 • se bude po celou dobu konání tábora řídit pokyny svého trenéra, vedoucího a ostatních dospělých
 • se může obrátit s důvěrou o radu a pomoc, bude-li to potřebovat, k vedoucím, kteří na táboře zastupují rodiče
 • provede přiměřený úkol bez odmlouvání, včas, co nejrychleji a co nejpečlivěji
 • se bez vědomí a svolení svého vedoucího nebo hlavního vedoucího nesmí vzdálit z prostoru tábora a to ani do nejbližšího okolí
 • je povinen udržovat svůj pokoj, ostatní prostory chaty a okolí v čistotě. Dbá na svou osobní hygienu
 • chrání přírodu živou i neživou
 • dodržuje režim dne a plní denní program, nenarušuje ho svým nevhodným chováním
 • se v době nočního a poledního klidu chová tiše, neruší ostatní
 • svévolně nebere nářadí, sportovní potřeby a ostatní materiál. Tyto věci mu může zapůjčit pouze vedoucí. Nářadí, sportovní potřeby apod. vrací po ukončení práce čisté a v pořádku opět vedoucímu
 • nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže zdravotníkovi, v nepřítomnosti zdravotníka svému vedoucímu
 • přichází k jídlu vždy umytý. Vezme si jen tolik jídla, kolik sní. Zbytky jídla a odpadky dává na určené místo
 • si za své věci zodpovídá sám. Drahé věci jako počítač, tablet či chytrý telefon se důrazně nedoporučuje brát na tábor. Tlačítkový telefon pro kontakt s rodiči je možné vzít si pouze na vlastní riziko. Vedoucí za ztráty nenesou žádnou odpovědnost

Každý účastník tábora dodržuje

 • zákaz konzumace hub a zmrzliny
 • zákaz konzumace potravin mimo jídelnu a přechovávaní potravin, které se kazí
 • zákaz pití vody z neznámých studní a jiných zdrojů
 • zákaz koupání bez dozoru vedoucího
 • zákaz práce se zápalkami bez dozoru vedoucího
 • zákaz navštěvování cizích pokojů bez přítomnosti těch, co tam bydlí. Po večerce musí být každý na svém pokoji. Do všech pokojů mají povolen přístup všichni dospělí
 • zákaz vstupu do kuchyně
 • zákaz používání nebezpečných věcí (nožů, sprejů, atd.)
 • zákaz kouření, pití alkoholu a požívání jiných návykových, omamných či psychotropních látek

Návštěvy rodičů na táboře bez vážného důvodu nejsou vhodné vzhledem k ostatním dětem.