Královéhradecký krajský šachový svaz


Šachy do škol – školní rok 2016/17

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 8.9.2016

Šachový svaz České republiky pokračuje i v letošním školním roce v projektu šachy do škol.

Do projektu se mohou zapojit základní a střední školy a DDM pod kterými školy provozují kroužky.

Přihlášky se podávají do 30.9. – předpokládá se možnost přihlášení do druhého pololetí.

Možné formy jsou kroužek, povinný předmět, nepovinný předmět, šachy jako součást jiného projektu.

Škola musí pro zařazení do projektu splnit tyto podmínky: přihlásit se do projektu, uzavřít smlouvu a ve škole propagovat ŠDŠ (nástěnka, informace na webu), do 20.6. odeslat zprávu o činnosti.

Co škola získá:

a) zdarma výukový program learningchess.net

b) metodické materiály – 10 ks cvičebnic zdarma + pro nové školy 1ks metodiky pro učitele a 1ks sbírky úloh

c) pomoc garanta při rozjezdu výuky

d) příspěvek 3000,- Kč pro povinný či nepovinný předmět (pro 1. stupeň ZŠ)

e) vstupní školení a následné semináře

Další informace a přihlášku naleznete na www.sachydoskol.cz

 

Prosím oddíly o předání informace do škol ve svém okolí