Královéhradecký krajský šachový svaz


Seminář vedení šachového kroužku – HK – sobota 18. prosince

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 10.12.2021

SEMINÁŘ VEDENÍ ŠACHOVÉHO KROUŽKU – ŠACHOVÉ VÝUKY

Právo účasti: pedagogové, vychovatelé, studenti učitelských oborů, další členové ŠSČR starší 14 let, vedoucí šachových kroužků

Termín konání: sobota 18. prosince od 9 hodin

Místo konání: ZŠMŠ J. Gočára Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Lektoři: Mgr. Ondřej Ruda a Ing. Jaroslav Šmíd

Vedoucí semináře: Jaroslav Šmíd, tel. 603 954 960, e-mail: jarda.smid292@gmail.com

Přihlášky: do 16. prosince e-mailem u vedoucího semináře

Témata – program:

 • Spolupráce s rodiči a školou (jak motivovat/přesvědčit vedení školy o vhodnosti zařazení šachu do volnočasových aktivit dětí – propojení s RVP ZV)
 • Jak přitáhnout děti k šachu a udržet jejich zájem – kombinace s dalšími aktivitami, mezipředmětové vztahy, jak zviditelnit šachový kroužek v prostředí školy
 • Didaktika a metodika šachu, didaktické pomůcky, didaktické hry
 • Vhodné domácí úkoly
 • Organizace školního turnaje – systém, pravidla, družstva, struktura soutěží, rating
 • Vhodné materiály a jak je poznat, jaké tréninkové materiály se ve výcviku osvědčily
 • Jak na online výuku, kam děti nasměrovat k online hraní, LearningChess, Sachy-Dolmen, mobilní aplikace-tréninky taktiky, jak založit turnaj pro děti na některé online platformě
 • Pedagogika a psychologie
 • Nejčastější chyby trenérů
 • Specifické poruchy učení či chování u dětí, příklady dobré praxe řešení problémů, práce s nehomogenní skupinou
 • Projekt Šachy do škol – benefity pro školy, orientace na webu Chess.cz a sachydoskol.cz, dostupné metodické materiály v tomto projektu
 • Odkazy na materiály k samostudiu

Poplatek pro účastníky: 150,- Kč

Absolventi obdrží šachovou knihu z nakladatelství DOLMEN (výběr z titulů)

Studijní materiály budou po semináři zaslány elektronicky

Všichni účastníci obdrží potvrzení – certifikát o účasti na semináři

Pořadatel zajistí drobné občerstvení