Královéhradecký krajský šachový svaz


Velká Cena KHŠS – 2. kolo v Novém Bydžově

Jiří Bielavský, administrátor webu - 3.11.2011

KM KHŠS ve spolupráci s ŠO DDM při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov a Jiskrou RMSK Nový Bydžov pořádají

Velkou cenu KHŠS – 2. kolo

u příležitosti 14. ročníku šachového turnaje „KARLOVA KORUNA“

Místo: ZŠ ul. Karla IV., Nový Bydžov – jídelna

Datum: sobota 19. listopadu 2011

Prezentace 8:00 – 8:45 hod., 1. kolo v 9:00 hod., ukončení kolem 15:00 hod. – postupně dle kategorií

Ředitel: Hnát Jaroslav – ředitel DDM Nový Bydžov

Rozhodčí: MUDr. Lukša Aleš, PaedDr. Vaňková Marcela, Vaněk Petr

Systém: švýcarský na 7 kol, 20 minut na partii a hráče, dle pravidel FIDE s úpravou pro rapid šach – bez povinného zápisu. O pořadí rozhoduje počet dosažených bodů, střední Buchholz, Buchholz, Sonnenborn, progress, los

Kategorie: I. chlapci a dívky nar. 1.1. 1996 a mladší

II. chlapci a dívky nar. 1.1. 1999 a mladší

III. chlapci a dívky nar. 1.1. 2002 a mladší

IV. chlapci a dívky nar. 1.1. 2004 a později (v případě malého počtu hráčů bude sloučena s III. kat.)

Startovné: řádně a v termínu přihlášení hráči: 50,- Kč. Hráči pozdě přihlášení, s neúplnou přihláškou 70,- Kč

Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, přesné datum narození, oddíl, ELO a VT.

Přihlášku zasílejte e-mailem do středy 16.11.2011 na adresu: Vankova.sachy@seznam.cz, výjimečně telefonicky: 777 180 451

Ceny: poháry, medaile a diplomy pro nejlepší, drobné ceny pro všechny předem přihlášené.

Různé: všichni účastníci z Královéhradeckého kraje získají body do celoroční soutěže Velké ceny. Způsob bodování: 50 bodů za vítězství, 45 bodů za 2. místo, 41 bodů za 3. místo a dále dle pořadí 36, 32, 28, 25, 22, 19, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 a 2 body. Posledním bodovaným je tedy hráč či hráčka na 20. místě, všichni ostatní dostanou 1 bod za účast.

Povinnosti účastníků: přezůvky, na každého lichého hráče šachovou soupravu s hodinami  (v omezeném počtu lze zapůjčit za poplatek 50,- Kč).

Bezpečnost účastníků:  1) Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění, krádeži.

2) Za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu odpovídá vysílající složka.

3) Každý účastník musí mít zodpovědný doprovod starší 18 let po dobu turnaje. Drobné občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši účast.

Svatava Ptáčková              PaedDr. Vaňková Marcela

KM KHŠS                  ŠO DDM a Jiskra Nový Bydžov