Královéhradecký krajský šachový svaz


Zápis z 11. jednání VV KHŠS konaného 6. července 2020

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 30.7.2020

Jednání VV KHŠS se konalo dne 6.7.2020 v Hradci Králové

Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Ondřej Ruda, Roman Šolc,Jan Kohout

Za RK: Tomáš Bydelský

Program:


1) Plnění úkolů

– doplnění chybějících zápisů z VV

– úkol z konference KHŠS propozice družstev dospělých do 15.7. – z důvodu koronaviru a posunutí dohrání celostátních soutěží bude republiková STK až 18.7. (zajištění zástupce kraje) a republiková termínová listina 22.7. s přihláškami do lig do 31.7., nelze termín z uvedeného důvodu splnit, KHŠS zajistí v nejkratším možném termínu

2) Příprava konference KHŠS

– konference je volební

– termín předpoklad poslední víkend v září nebo první víkend v říjnu v návaznosti na dohrávky a start soutěží

– bude v okrese JC

3) Hospodaření KHŠS

– J. Slavík – poplatky na tábor vybrány, probíhají dodatečné přihlášky

– získány meziročně výrazně vyšší krajské granty, nejvíce na tábor

– setkání krajů v Ledči n/S (společně s J. Šmídem) – zvýšení příspěvku na kraje ze ŠSČR dle počtu členů (zde KHŠS průměr – nutno zaměřit se na zvýšení do budoucna), hospodaření KHŠS hodnoceno pozitivně vč. velmi dobré struktury příjmů (vícezdrojové) i výdajů

– výdaje na webináře s ohledem na situaci, z rozpočtu SCM

– odměny pro vedoucí soutěží družstev dospělých (u některých soutěží nutno doplnit CHR či závěrečný zpravodaj, podmínka plné odměny) a mládeže (schváleno – KPŽD, KSŽD, VC)

4) Zprávy z komisí

– STK – sezóna ovlivněna opatřeními v souvislosti s koronavirem, některé soutěže zůstaly nedohrány (vč. Extraligy), KP dohrán v 6/20 z důvodu zachování postupu vítěze do 2. ligy dle požadavku ŠSČR, část soutěží mládeže bude dohrána v 9/20

– udělené pokuty: Dvůr Králové nad Labem 500 Kč, Region Panda Rychnov 100 Kč, ŠK Lípa 800 Kč, ŠŠPM Lipky HK 100 Kč, Spartak Vrchlabí 500 Kč

– nominace na MČR dospělých v Plzni za KHŠS vzhledem k neodehrání KP dle výsledku 2019

– KM O. Ruda – republikové ligové soutěže dohrány, naopak zrušeny MČRDSŽ a MČRDMŽ

– nominace za kraj na MČR v rapidu mládeže v 9/20 v Českých Budějovicích vzhledem k neodehrání KP v rapidu dle výsledků VC a ELO + kvalifikační turnaj v H12

- v 9/20 rovněž MČR v rapidu juniorů a juniorek – Česká Třebová a MČR dětí do 8 let ve Vyškově

– KP jednotlivců mládeže bude odehrán v 9/20, HD10+12 v HK (ŠŠPM Lipky), HD14+16 v Havlovicích, junioři HD18+20 v HK (ŠK Lípa)

– schváleno ponechání reprezentačního oblečení účastníkům ODM v Karlových Varech

– listina talentů – aktualizace po turnajích v 9/20

– VC do budoucna – navrhnout úpravu formátu

– KPŽD – spolupráce s PDŠS

5) Tábor KHŠS

– T. Ulman – přihlášeno 43 dětí, očekávaný stav

– příprava dle plánu, tradičně bude šachová část (gesce L. Roško) i nešachové aktivity

6) Různé, diskuse

– nutnost zajištění informací na webu KHŠS z významných akcí (MČR atd.)

– VV schvaluje převod oblečení z ODM 2020 – Karlovarský kraj účastníkům – reprezentantům ODM

– vzhledem k neodehrání některých soutěží mládeže budou mít kluby méně bodů do žebříčku oddílů za účast v soutěžích mládeže – schváleno snížení počtu bodů nutných pro slevu ze startovného pro sezónu 2020/2021 na 60, 40 a 20

Příští jednání VV KHŠS – termín bude upřesněn.

Zapsal: Roman Šolc, sekretář KHŠS