Královéhradecký krajský šachový svaz


Zápis z 12. VV KHŠS 3. září 2013

Petr Marek - 18.9.2013

Přítomni: VV: J. Šmíd, S.Ptáčková, J. Slavík, M. Pavlíček, P. Marek,

              RK: L.Drahotský

 1. VV schvaluje program Konference KHŠS – sekretář zajistí distribuci

 2. Schválen scénář Konference  KHŠS – moderátor, občerstvení, hosté, …

 3. STK – předseda informoval o přípravách soutěží družstev pro sezonu 2013/14, nepodařilo se obsadit KS

 4. VV schvaluje dodatek propozic soutěží družstev 2013/2014 o počtu povinných partií

 5. VV schvaluje příspěvek na část nákladů medailistům MČR za úspěšnou reprezentaci kraje v celkové výši 4000,- Kč

 6. VV schvaluje refundace reprezentantům mládeže dle schváleného návrhu KM  (per rollam)

 7. KM předsedkyně informovala o proběhlém táboře (účastnilo se 50 dětí, 9 dospělých), tábor je hodnocen jako úspěšný, schváleno pokračování v následujícím roce

 8. KM předsedkyně informovala o plánovaném školení trenérů 4. třídy – neděle 28. září

 9. KM předsedkyně informovala proběhlé šachové olympiádě v Číně za účasti členů KHŠS

 10. KM předsedkyně informovala o připravovaném MČech mládeže (říjen 2013) – nedostupné místo

 11. KR předseda informoval o plánované školení a semináři rozhodčích II. a III tříd

 12. VV schvaluje odměny členů VV KHŠS a RK dle rozpočtu

 13. VV schvaluje dotaci 1500,- Kč na akci pořádanou pro KHŠS (soutěže mládeže – konkurzy)

 14. VV navrhuje od roku 2014 krajské příspěvky  pro děti do 10 let 20 Kč a pro členy do 18 let 50 Kč

Předběžný termín příštího jednání VV – listopad 2013

Zapsal: Petr Marek 6. září 2013