Královéhradecký krajský šachový svaz


Zápis z 14. schůze VV KHŠS, konané dne 18. července 2011

Jesse Gersenson, webmaster - 7.8.2011

Přítomni: VV J. Šmíd, J. Bielavský, J. Slavík, M. Pavlíček, P. Marek

RK Z.Urban

host: J. John

 1. Předseda informoval o podepsání grantových smluv s KÚ v celkové výši 87.000 Kč
 2. VV uděluje dodatečně pokutu družstvu ŠK Lípa B 500 Kč za neodehrání dvou partií člena základní sestavy, která nebyla nedopatřením udělena. Odměnu vedoucí KP družstev obdrží dle rozpočtu
 3. Dosud neuzavřena dohoda o účetnictví 2011 s paní Fridrichovou – zajistí předseda
 4. KM předseda informoval o přípravách tábora – konstatoval menší účast proti minulému roku (přihlášeno 35 účastníků), informace o proběhlé schůzce vedoucích, přípravy probíhají podle plánu
 5. KM předseda informoval o proběhlém turnaji na Seči, Klatovy – zásluhou Ortexu má KHŠS zajištěna dvě místa pro další ročník MČRDMž
 6. KM předseda informoval o propozicích soutěží družstev pro nadcházející sezonu
 7. KM – VV schvaluje listinu talentů
 8. STK předseda informoval o ČP družstev, Československá extraliga žen – ŠK Jičín skončil na 5. místě
 9. STK předseda informoval o proběhlém MČR rapid jednotlivců juniorů – Hořice na 2. místě a individuální medaile v kat. do 16 let
 10. STK předseda informoval o stavu přihlášek soutěží družstev pro nadcházející sezonu
 11. KR předseda informoval o plánovaném školení rozhodčích 3. třídy, diskutována byla možnost školení rozhodčích 2. třídy (dva dny) v jiných krajích
 12. KM diskutována možnost uspořádání školení trenérů 4. třídy (1 den)
 13. Webmaster KHŠS infomoval o novém správci webu ŠSČR, s tím souvisí nová adresa webu KHŠS http://khss.chess.cz, dosavadní adresa je stále funkční. O nabídce M. Vacka na upgrade krajského webu bude webmaster dále jednat
 14. VV pověřuje O. Douska zpracováním ročenky KHŠS za sezonu 2010/11
 15. VV diskutoval o přípravách volební konference – předběžný termín 18. 9. 2011, místo konání bude upřesněno později
 16. Hospodář informoval o vyplacení příspěvku 2.000 Kč na MČR mladších žáků oddílům ORTEX HK, ŠK Lípa a dodatečně do turnaje přijaté PŠŠ Lázně Bělohrad
 17. VV schválil náhradu za řízení VC KHK 2010/11 vedoucímu soutěže ve výši 1.000 Kč a vedoucímu KSŽD ve výši 400 Kč plus vedoucí KPŽD 800 Kč
 18. Hospodář informoval, že žádné náhrady za řízení krajských soutěží družstev nebyly dosud vyplaceny, podmínkou je vyplněný formulář Vyúčtování rozhodčího
 19. VV schvaluje dotace KM za reprezentaci kraje v přeborech jednotlivců, družstev podle zveřejněné tabulky v celkové výši 39.600 Kč, dotace bude vyplacena oddílům
 20. VV schvaluje další dotace KM za reprezentaci kraje na MR v rapidu dorostu: 1.000 Kč Johnová, 600 Kč Flašar, 400 Kč Žitná. Dotace bude vyplacena oddílům
 21. VV schvaluje dotace STK za reprezentaci kraje na MR v rapidu juniorů: 1.000 Kč družstvo Hořic (druhé místo), za MR 4členných družstev 500 Kč Slavia HK, 500 Kč ŠK Jičín
 22. VV schvaluje navýšení odměny o 400 Kč pro H.Pirklovou za 2. místo na MČR žen, všechny dotace STK budou vyplaceny oddílům

Předběžný termín příštího jednání VV – pátek 9. září

Zapsal: Petr Marek 20. července 2011


Obsah