Královéhradecký krajský šachový svaz


Zápis z 6. VV KHŠS 10.7.2012

Jan Slavík, STK - 20.7.2012

Přítomni: VV J. Šmíd, S.Ptáčková, J. Slavík, M. Pavlíček, P. Marek
Hosté: J.Bielavský, M.Borůvka

 1. KM – termínová listina bude připravena do konce srpna
 2. VV schvaluje refundace za soutěže mládeže družstev a jednotlivců dle návrhu KM (viz příoha), vyplacení zajistí hospodář
 3. Tábor – organizační informace
 4. STK – informace soutěžích družstev – přihlášky
 5. VV schvaluje odměny STK dle návrhu (viz příloha),vyplatí hospodář
 6. VV schvaluje pořádkovou pokutu ve výši 500,-Kč oddíl Panda Rychnov nad Kněžnou za neuhrazení udělené pokuty za soutěže družstev KHŠS 2011/12 v termínu
 7. KR – 29.9.2012 proběhne školení rozhodčích 3.třídy a seminář 2. a 3.třídy (Jánské Lázně)
 8. Hospodář – informace o hospodaření – dle rozpočtu
 9. Informace z jednání s ŠSČR (hospodář, předseda a předsedkyně KM) konané v Havlíčkové Brodě 30.6.
 10. VV pověřuje zpracováním ročenky KHŠS za sezonu 2011/12 O.Douska
 11. Konference KHŠS – předběžný termín stanoven na 23.9.2012, místo bude určeno později
 12. Web – informace webmastera – články v aktualitách

Předběžný termín příštího jednání srpen/září 2012

Zapsal: Petr Marek 12. července 2012