Královéhradecký krajský šachový svaz


Zápis z jednání VV 4. 9. 2018

Tomáš Ulman, sekretář KHŠS - 20.9.2018

Královéhradecký krajský šachový svaz

U Koruny 292, Hradec Králové 2, 500 02

www.chess.cz/kraje/khss email: khss@centrum.cz

IČ: 71199705; DIČ: CZ-71199705

 

Zápis

Z jednání Výkonného výboru KHŠS , které se konalo dne 4. 9. 2018

V Hradci Králové, U Koruny 292

 

Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Tomáš Ulman, Jan Kohout, Ondřej Ruda, Jakub Šafařík
Za RK: Tomáš Bydelský

Program:
1) Plnění úkolů

2) Konference KHŠS, vyhodnocení sezóny

3) Hospodaření KHŠS, Rozpočet 2018/2019

4) Zprávy z komisí

5) Různé, diskuze

 

1)     Plnění úkolů

– Závěrečné zpravodaje soutěží – V. Jonáš a D. Hepnar nedodali závěrečné zpravodaje, odměna vedoucího soutěže snížena u nich na 1100,- Kč
– Závěrečná zpráva Velké ceny – vyvěšena na webu KHŠS
– Uložené pokuty všechny vybrány

2)     Konference KHŠS, vyhodnocení sezóny
– Konference bude 23. 9. 2018 v Rychnově nad Kněžnou, Národní dům,  Panská 79
– Pozvánka na konferenci bude vyvěšena webu KHŠS a rozeslána e-mailem, součástí bude program konference a jednací řád
– Vyhodnocení sezóny na konferenci – vyhodnocení 2 dětí (A. Voříšková, O. Winter), vyhodnocení s dětmi nejlépe pracujícího oddílu, vyhlášení jubilantů
– poháry na vyhodnocení soutěží družstev zajistí J. Šmíd
– Oddílům přítomným na konferenci budou rozdány partiáře
– Ota Dousek vytvoří ročenku KHŠS
– Konec Tomáše Ulmana ve VV KHŠS – na konferenci proběhne dovolba sekretáře KHŠS
– hlasovací lístky připraví J. Šmíd
– podklady pro revizní komisi dodá J. Slavík

 

3)     Hospodaření KHŠS, rozpočet 2018/2019
– obdržen sponzorský dar od firmy Seco group ve výši 5000,- Kč za reklamu na webu KHŠS
– zaplaceny všechny pokuty za uplynulou sezónu
– startovné za soutěže družstev – chybí platba ŠK AD Jičín za všechny přihlášené soutěže
– chybí doplatek družstev přesunutých do krajské soutěže
– na účet přišel krajský grant ve výši 119 tisíc (nejvíce v historii svazu)
– předáno vyúčtování tábora KHŠS – rozpočet byl naplněn a tábor nebyl ztrátový díky grantové podpoře
– schváleny refundace za reprezentaci KHŠS dle předloženého návrhu
– Odměna pro Jesseho Gersensona 5000 Kč za administrátora webu,    6000,- Kč bude rozděleno mezi největší přispěvatele na web (J. Bielavský, J. Šmíd, O. Ruda)
– přebytek za soustředění talentů bude rozdělen trenérům, kteří se na soustředění podíleli
– mimořádná podpora oddílům pracujícím s mládeží – rozděleno 30 000,- Kč patnácti oddílům dle žebříčku aktivity mládeže – určeno především pro trenéra, případně na nákup šachových pomůcek
– schváleno vyplacení odměn členům VV, manažerovi SCM a RK

4) Zprávy z komisí

Komise mládeže
– chybí vedoucí VC
– KPŽD – ubývá oddílů ochotných hrát, v propozicích upraveny pokuty za neobsazení šachovnic, možnost zvýšení příspěvku družstvům za účast
– podpora šachových kroužků – propozice visí na webu ŠSČR, přihláška zatím ne
– konkurzy na soutěže mládeže – vyvěšeny na webu KHŠS, 1. VC bude ve Studenci nebo Lázních Bělohrad
– KM nominuje na 2. místo kraje na polofinále MČR v H20 Šolc a do H18 Horák
– termínová listina – sestavována, bude projednána na komisi mládeže
– listina talentů – sestavena KM, budou opravena aktuální ela

STK
            – rozdělení do skupin v soutěží družstev – vedoucí družstev zůstávají

Komise rozhodčích
– proběhne školení rozhodčích v Hradci Králové

5)     Různé, diskuze

– Výkonný výbor jmenuje disciplinární komisi ve složení Břetislav Lesk, Ivo Peroutka, Jaroslav Vít, Tomáš Ulman, Tomáš Bydelský. Předsedou bude Tomáš Bydelský.

– Výkonný výbor bude iniciovat na konferenci ŠSČR zvýšení výchovného při přestupu hráče

Zápis VV KHŠS 4.9.2018

Zapsal:

Tomáš Ulman
sekretář KHŠS