Královéhradecký krajský šachový svaz

 • Prosinec 2022
  Po Út St Čt So Ne
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  

Zápis z konference KHŠS konané 20. 9. 2022

Svatava Ptáčková - 15.11.2022

Královéhradecký krajský šachový svaz

U Koruny 292, Hradec Králové 2, 500 02

www.chess.cz/kraje/khss email: khss@centrum.cz

IČ: 71199705; DIČ: CZ-71199705

 

Zápis z konference KHŠS 20. 9. 2022

Místo konání: Hospůdka Jonáš & Prorock, Gagarinova 840/17, 500 03 Hradec Králové 3


Čas zahájení: 16:30 – 16:50 prezence, zahájení 17:00 (zahájeno 17:05)

Přítomni: viz. Prezenční listina
Omluveni: viz. Prezenční listina

Program konference

1) Zahájení, volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise
2) Schválení jednacího řádu
3) Vyhodnocení uplynulé sezóny
4) Informace zástupce ŠSČR
5) Činnost KHŠS, zprávy komisí, hospodaření, zpráva RK, diskuse k předneseným zprávám
6) Dovolba člena revizní komise KHŠS
7) Volba tří delegátů na konferenci ŠSČR
8) Diskuse, sezóna 2022/2023, různé
9) Usnesení konference, závěr

Po přestávce losování soutěží družstev.

Zápis

1) Konferenci KHŠS zahájil dne 20. 9. 2022 v 17:05 předseda KHŠS Jaroslav Šmíd. Přivítal delegáty a sdělil, že pozvánka byla v zákonné lhůtě vyvěšena na webu KHŠS a zaslána e-mailem všem oddílům dle usnesení minulé konference. Další dokumenty byly průběžně přidávány na web. Přivítal zástupce ŠSČR Josefa Bednaříka. Ten má na starosti komunikaci s členskou základnou svazu včetně krajů a oddílů.

 

Byl předložen návrh na pracovní předsednictvo ve složení: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Zdeněk Urban, Josef Bednařík, Vojtěch Humlíček.

 

Nebyl předložen doplňující návrh. Hlasování proběhlo aklamací. Návrh byl schválen.

Předsednictvo se domluvilo, že konferenci bude řídit Jan Slavík.

 

Byl předložen návrh na členy mandátové komise ve složení: Svatava Ptáčková, Pavel Kořínek,

Marek Krása.

Nebyl předložen doplňující návrh. Hlasování proběhlo aklamací. Návrh byl schválen.

 

Byl předložen návrh na členy návrhové komise ve složení: Jaroslav Čáp, Vladimír Velecký, Ladislav Mach.                                                  .
Nebyl předložen doplňující návrh. Hlasování proběhlo aklamací. Návrh byl schválen.

 

Byl předložen návrh na členy volební komise ve složení: Petr Marek, Milan Borůvka, Otakar Dousek.
Nebyl předložen doplňující návrh. Hlasování proběhlo aklamací. Návrh byl schválen.

 

Zápisem byla pověřena Svatava Ptáčková

 

2) Mandátová komise konstatovala, že na konferenci je přítomno při zahájení 33 oprávněných delegátů ze 42 pozvaných. Konference je usnášení schopná.

Pracovní předsednictvo předložilo konferenci návrh jednacího a volebního řádu zveřejněného na webu KHŠS.

Nebyl předložen doplňující návrh. Hlasování proběhlo aklamací. Návrh byl schválen.
Výsledek hlasování: pro 33 – proti 0 – zdržel se 0

3) Vyhodnocení uplynulé sezóny

Vyhodnocení oslavenců, kteří se v letošním roce dožívají životního jubilea: Ladislav Mach (75), Zdeněk Hejzlar (85), Jaroslav Labík (85). Z rukou předsedy VV obdrželi drobný věcný dar.

Vyhodnocení a ocenění vítězných oddílů v celoročních soutěžích dospělých 2021/22.

Ladislav Brož byl oceněn za dlouhodobou trenérskou práci s mládeží. Byli vyhodnoceni a odměněni nejlepší mládežníci: Anna Voříšková a Václav Kroulík. Za nejlepší mládežnické oddíly byly vyhlášeny oddíly ŠŠPM Lipky HK za výborné umístění v extralize mládeže a Region Panda za medailové místo na MČRDMŽ. Oba oddíly dostaly bednu sladkostí.

 

Při vyhlašování všech oceněných jednotlivců a družstev zněly klavírní fanfáry Lukáše Pelcla.

Ceny na vyhodnocení sezony byly zakoupeny z příspěvku KO ČUS – Sportovci ve svazech a příspěvku od společnosti Auditoři a daňoví poradci Jičín. Zástupce oddílu měl na výběr z šachových knih – podle počtu aktivní mládeže na 1 až 2 knihy.

Zásluhou Otakara Douska a Ilji Mareše byla vydána a předána v tištěné verzi Ročenka KHŠS.

 

4) Zástupce ŠSČR Josef Bednařík pozdravil delegáty konference a sdělil, co je náplní jeho práce. Mluvil o projektu Šachy do škol, o popularizaci ženského šachu. Seznámil přítomné s projektem, který je zaměřen na popularizaci ženského šachu a má ho na starosti Lenka Kůsová. Poděkoval zástupcům VV KHŠS za jejich práci a vyzval účastníky konference k dotazům na něj. Při odpovědi na financování šachu poznamenal, že peníze na činnost svazů od Národní sportovní agentury jsou v současné době nejisté.

5) Zprávy o činnosti VV (Šmíd), KM (Daniel), STK (Slavík), hospodáře (Urban) byly předneseny a proběhla k nim diskuse.

Byla přednesena zpráva předsedy RK Vladimíra Luštince. Jaroslav Šmíd přednesl zprávu komise rozhodčích.

 

Daniel: vyzval delegáty, aby na podzim pořádali přebory škol ve svých městech, jde o nejlepší nábor dětí a propagaci šachu

Volman: proběhly pozdní platby startovného některých klubů v KP družstev a nižších soutěžích, oddíly by neměly mít právo postoupit do vyšší soutěže

Slavík: po vystavení faktury k platbě od hospodáře je stanovena nějaká lhůta, kterou všechny oddíly splnily a není důvod k žádným sankcím

Mach: náš oddíl uhradil startovné po termínu v propozicích, protože hospodář jednoty v žádném případě nepošle peníze, dokud nemá v ruce písemný předpis

Volman: jedná se hlavně o oddíly členů výkonného výboru, kteří nedodržují vlastní pravidla

Lajbl: nehledejme problémy, kde nejsou, hlavní je zaplacené startovné za družstva

Bednařík: podpořil postup krajských funkcionářů, že se jedná o lidský přístup, v některých jiných krajích probíhají přihlášky družstev po termínu a platby ještě později

 

Konference KHŠS schvaluje zprávu o činnosti VV KHŠS.

Výsledek hlasování: pro 31 – proti 2 – zdržel se 0

Konference KHŠS schvaluje zprávu o činnosti komise mládeže KHŠS.

Výsledek hlasování: pro 32 – proti 0 – zdržel se 1

Konference KHŠS schvaluje zprávu o činnosti sportovně-technické komise KHŠS.

Výsledek hlasování: pro 32 – proti 1 – zdržel se 0

Konference KHŠS schvaluje zprávu o hospodaření KHŠS.

Výsledek hlasování: pro 32 – proti 0 – zdržel se 1

Konference KHŠS schvaluje zprávu o činnosti komise rozhodčích KHŠS.

Výsledek hlasování: pro 32 – proti 1 – zdržel se 0

Konference KHŠS bere na vědomí zprávu revizní komise KHŠS.

Výsledek hlasování: pro 33 – proti 0 – zdržel se 0

6) Dovolba člena revizní komise KHŠS. Do komise byl zvolen Ondřej Ruda.

Výsledek hlasování: pro 32 – proti 0 – zdržel se 1

Konference KHŠS schvaluje za člena revizní komise KHŠS Ondřeje Rudu.

7) Volba tří delegátů na konferenci ŠŠČR, která bude volební

Slavík: může se jednat o zásadní volební konferenci, protože podle dostupných informací se bude rozhodovat o dvou volebních týmech, které budou mít velmi rozdílné priority

Bednařík: potvrdil předpoklad dvou volebních týmů, ale podrobnosti zatím nezná

Volman: naši delegáti by mohli sdělit, koho budou preferovat

Ruda: nelze nařídit delegátovi, pro koho má v tajné volbě hlasovat

Šmíd: svaz vypíše anketu na krajském webu, až budou známy volební programy a složení kandidujících týmů, každý oddíl bude mít hlasy odpovídající počtu delegátů

Slavík: výbor navrhuje krajské delegáty Šmída, Urbana a Daniela, další delegáti se přihlásili pouze o místa jejich náhradníků

 

Volba delegátů na konferenci ŠSČR proběhla s výsledkem: pro 30 – proti 0 – zdržel se 3

Konference KHŠS schvaluje Jaroslava Šmída, Zdeňka Urbana, Jiřího Daniela delegáty na konferenci ŠSČR.

Jejich náhradníky jsou ostatní členové VV KHŠS Jan Slavík a Svatava Ptáčková.

Proběhla volba dalšího pořadí přihlášených náhradníků z řad delegátů krajské konference, v prvním kole získal Ondřej Ruda 16 hlasů, Marek Čeřovský 10 hlasů, zdrželo se 6 delegátů. Nikdo nezískal nadpoloviční většinu, takže proběhlo druhé kolo, ve kterém získal Ondřej Ruda 19 hlasů.

 

Konference KHŠS schvaluje 3. náhradníka na konferenci Ondřeje Rudu a 4. náhradníka Marka Čeřovského, v případě nutnosti dalšího náhradníka určí VV.

 

8) Příští konference je volební (předpoklad cca o hodinu delší trvání)

Slavík: předal hlas delegátům, zda změní rozhodnutí krajské konference o dnu jejího konání, ve všední den se může protáhnout do pozdně večerních hodin

Borůvka: doporučuji zachovat všední den, účast delegátů je dobrá

Čeřovský: navrhl přesunout volební konferenci na víkendový den

Kořínek: nechme všední den, ale posuňme začátek na dřívější hodinu

Slavík: posunout začátek ze 17 hodiny není vhodné, vzdálení účastníci by asi nepřijeli včas

několik dalších delegátů podpořilo všední den, Čeřovský stáhl svůj návrh na přesun

Delegáti konference se výraznou většinou shodli na tom, že je vhodnější pořádat konferenci a losování v týdnu v Hradci Králové oproti víkendovým termínům a místům po celém kraji. Příští konference bude volební.

 

9)  Rozpočet KHŠS

Zdeněk Urban předložil konferenci návrh rozpočtu pro sezónu 2022/2023 se schodkem ve výši 50 000,- Kč.

Daniel: ve středisku KM doplnit u výdajů k Mistrovství Čech také MČR

Slavík: upozornil na vysoký schodek předloženého rozpočtu, dlouhodobě není správné

Výsledek hlasování: pro 31 – proti 2 – zdržel se 0

Konference KHŠS schvaluje návrh rozpočtu pro sezónu 2022/2023.

 

10) Návrh Ladislava Macha v propozicích družstev dospělých uvádět jen termín přihlášek.

Výsledek hlasování: pro 32- proti 0 – zdržel se 1

 

Usnesení konference schváleno.

Výsledek hlasování: pro 32 – proti 0 – zdržel se 1

 

Zapsal:                                                          Ověřil

Svatava Ptáčková                                        Jan Slavík

sekretář KHŠS