Královéhradecký krajský šachový svaz


Zápis z VV KHŠS ze dne 20.8.2019

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 29.8.2019

Zápis z jednání 8. výkonného výboru KHŠS ze dne 20.8. v Hradci Králové

Přítomni: Jaroslav Šmíd, Jan Slavík, Ondřej Ruda, Jakub Šafařík, Roman Šolc

Omluven: Jan Kohout

Za RK: Tomáš Bydelský

Program:
1) Plnění úkolů

2) Příprava konference KHŠS

3) Hospodaření KHŠS

4) Zprávy z komisí

5) Tábor KHŠS

6) Různé, diskuse

Ad 1) Plnění úkolů

– Propozice družstev vydány v dostatečném předstihu

– Školení trenérů 3. třídy uskutečněno v 8/2019

– Tábor KHŠS zahájen, i přes změnu místa organizačně zabezpečen

Ad 2 )     Konference KHŠS – příprava

–  Konference KHŠS a losování soutěží se uskuteční v neděli 22.9.2019 od 10h v Hostinci U Dvořáků, Habrmanova 336/54, 500 02 Hradec Králové – zajistit vydání pozvánky

– Návrhy na usnesení konference zasílat písemně max. 3 dny dopředu na mail sekretáře romansolc@seznam.cz pro zajištění jejich zpracování a hladký průběh konference – zveřejnit na webu

– Připravit zprávy komisí, RK + rozpočet

– Pozvat hosty vč. ŠSČR (M. Petr) + technické zabezpečení konference a ročenky KHŠS

Ad 3)     Hospodaření KHŠS

– Obdržené krajské granty výrazně nižší oproti předpokladu a nákladům na KP mládeže a VC (10+10 tis. Kč) důvodem schodku v rozpočtu KM, oproti tomu rozpočet SC přebytkový

– Školení trenérů 3. třídy vzhledem k vysokému počtu účastníků (17) bez negativního finančního dopadu na rozpočet

– Zajištěn sponzorský příspěvek firmy SECO

– Startovné do soutěží uhrazeno dosud s výjimkou několika klubů

– Probíhající tábor v souladu s rozpočtem, který se již nebude výrazněji měnit

– Uhrazena smlouva o součinnosti s KH KO ČUS (vedení účetnictví)

– Schváleny odměny mládežnickým hráčům (P. Fojt + ORTEX HK – 3. místo MČRDMŽ + Panda Rychnov – vítěz bodovací soutěže)

– Schváleny refundace nákladů klubů na účast na republikových akcích

– Schváleny roční odměny členů VV (v rámci schváleného rozpočtu)

Ad 4) Zprávy z komisí

Komise mládeže

– Zabezpečena účast hráčů na MČR v rapidu 10-14

– M Čech 12-16 bude v Příchovicích u Kořenova, pravděpodobně problém s ubytováním, nutnost včasných přihlášek

– Školení trenérů 3. třídy proběhlo 12.-16.8.2019 – přednášková část, do 30.8. účastníci předloží závěrečné práce, v průběhu září bude ukončeno; celkem 17 účastníků nad očekávání, roční příprava akce se vyplatila

– Tábor KHŠS v běhu na novém místě po změně pronajímatele na původním místě, aktuální zpravodajství na webu

– Vydána nová listina talentů, 3 kritéria pro zařazení + listina ŠSČR, ještě může mít vliv nový LOK 5.9.

– 1. VC bude 12.10.

– KTCM začne 1. soustředěním 19.10, místo bude upřesněno

– V KPŽD novým vedoucím Petr Čechura a současně jmenován novým členem KM

– Předběžná termínová listina mládeže, dořešovány termíny 3. srazu KSŽD a KP 14-16 a KP juniorů

– Konkurzy KM – ponechány dotace na akce dle loňské sezóny, doporučené startovné u jednodenních akcí 50,- Kč

– Podpora kroužků – schválen seznam turnajů (na webu v sekci podpory kroužků)

– KTCM nadále vedoucí Luboš Roško, administrativní podpora O. Ruda

 

STK

– Informace o sloučení klubů Lípa / Ortex, změní se názvy všech družstev a jejich posloupnosti u mládeže i dospělých

– Soutěže:

KP 12 týmů naplněno

KS přihlášeno pouze 19/24, se dvěma družstvy, která projevila zájem hrát zatím celkem 21 účastníků, schválen návrh účasti i posledních týmů z minulého ročníku, výzva družstvům k doplnění soutěže na web

RP zatím 31 týmů

V nejbližších dnech bude provedeno rozdělení do skupin

Nový vedoucí RP sk. A Václav Portych

Komise rozhodčích

– proběhne školení rozhodčích 3. třídy a doškolení 2. a 3. třídy v Hradci Králové – termín bude upřesněn

5)     Tábor KHŠS

– viz informace výše, bezproblémový průběh, poskytovány pravidelné informace

6)     Různé, diskuze

– klesající počet článků na webu, meziročně cca 2/3, mimo svazových informací by bylo dobré, aby účastníci akcí zasílali informace a články webmasterovi k uveřejnění

– žebříček hodnocení mládežnických klubů – platí daná pravidla a podmínky pro započtení bodů dle usnesení konference 2017

 

Příští jednání VV KHŠS předpokládáno v listopadu 2019, termín bude upřesněn.

 

Zapsal: Roman Šolc, sekretář KHŠS