Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Žádejte o rekordní dotaci na mládež z MŠMT!

Ondrej Ruda - 5.12.2017

Zhruba stovka oddílů ŠSČR si vloni zažádala o dotaci v programu 8 MŠMT, kde si některé šachové oddíly přišly i na statisícové částky. Pro rok 2018 se program přejmenoval na MŮJ KLUB a celková alokace činí 1,2 miliardy Kč, což je téměř dvojnásobek letošního objemu!

Podporu získají spolky, které ve jmenném seznamu členů ke dni žádosti uvedou alespoň 12 členů ročníků 1995-2012, kteří cvičí alespoň 1 týdně (přičemž za členy cvičící 2x týdně a účastnící se alespoň 6 svazových soutěží lze získat až šestinásobek – pro jednoduchost považujeme za svazové všechny soutěže se zápočtem na LOK a rapid LOK) a kteří platí spolku členský příspěvek minimálně 100 Kč ročně (za rok 2017 lze případně ještě dohnat, musí být vybráno alespoň počet dětí x 100 Kč, jinak byla letos dotace krácena či dokonce nepřiznána).

Žádost se vyplňuje elektronicky v systému IS-Sport a je potřeba ji do 29.12. 2017 navíc odeslat na MŠMT i v listinné podobě (či s elektronickým podpisem do datové schránky). Výzva hovoří až o 10 různých přílohách, proto doporučujeme začít ihned s přípravou. MŠMT dopředu varovalo, že příští rok uplatní přísnější metr, doplnění bude možné jen u některých příloh do 5 dnů od upozorňovacího emailu, ostatní budou vyřazeni. Vřele doporučujeme spolupráci se servisními centry ČUS, které jsou na každém okrese. Na webu ŠSČR se budeme snažit průběžně poskytovat další informace k vyplnění žádosti.

Web MŠMT: http://sdv.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok