Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Pozvánka na 56. Zaječice – mistrovství ČR družstev starších žáků v rapidu

Jiří Bielavský, administrátor webu - 16.2.2018

56. ŠACHOVÉ ZAJEČICE 2. 6. – 3. 6. 2018

Propozice schválené KM ŠSČR dne 12. 2. 2018. Tyto propozice jsou zároveň rozpisem soutěže.

Motto:
Od roku 1963 je turnaj v Zaječicích pořádán každoročně jako oslava Mezinárodního dne dětí.
Od roku 1990 je tento turnaj Mistrovstvím České republiky šestičlenných žákovských družstev v rapid šachu.
Od roku 1993 je souběžně pořádán turnaj dvojic nadějí do deseti let.
Od roku 2002 se hraje i OPEN turnaj jednotlivců a hostí nás Junior centrum Seč
Od roku 2009 se v M-ČR přidává 10 sekund na tah, nezapisuje se. Od roku 2017 se hraje v Chrudimi, velký sál Chrudimské besedy.

Pořadatel: ŠO TJ Sokol Zaječice z. s. a TJ ŠO Chrudim – z pověření KM ŠSČR.
Místa konání: Chrudim, velký sál Chrudimské besedy a další salonky (turnaje A, C), adresa: Široká 85. Sál a salonky Spolkového domu (turnaj B), adresa: roh Rooseveltovy ulice a Palackého třídy.

Ředitel turnaje:
Doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D., prof. h. c. zajišťuje přihlášku do konkursu, sponzory a propagaci, potřebné tiskopisy. Po turnaji zašle všem závěrečnou zprávu (e-mail). Jeho zástupcem je Jaroslav Hájek.
Bc. Bohuslav Kokeš zajišťuje stravu, ubytování, vyúčtování, INFO na stránky Zaječic. Tel.: 737 244 631
Josef Šustr, na vyžádání zašle předběžnou fakturu, konečné předá na místě. Tel.: 777 771 009
Jiří Hájek, zajišťuje věcné ceny, poháry a medaile, Pavel Sokol šachový materiál.

Hl. rozhodčí: Mgr. Miroslav Hurta (FA) u počítače, Mgr. Zbygniew Niemiec (1) a Pavel Němec (2) OMEGA plus OPEN, Jar. Hájek (ÚR) DS Brno OPEN, RNDr. Jaromír Krys (1) a Bohumil Němec (3) METOS v.o.s. Chrudim OPEN.

Turnaje:
A) Mistrovství České republiky družstev starších žáků v rapid šachu, OPEN (OMEGA plus OPEN).
Šestičlenné družstvo tvoří 4 chlapci (2003 a ml.) + 1 dívka (2003 a ml.) + 1 mladší žák (2006 a ml.).
Vždy nastupuje (na kterékoliv šachovnici) nejméně jedna dívka a jeden mladší žák (nelze sloučit dívku a ml. žáka na stejnou šachovnici).
B) Turnaj dvojic nejmladšího žactva, 26. ročník, OPEN (METOS v.o.s. Chrudim OPEN). Hrají hráči a hráčky nar. 2009 a mladší, oba ze stejného ŠO.
C) Turnaj v rapidu jednotlivců, 17. ročník, OPEN (DS Brno OPEN). Účast je zcela bez omezení.

Přihlášky: výhradně emailem na přiloženém formuláři, ve všech bodech vyplněné. S požadavkem na zajištění ubytování, zasílejte nejpozději do 10. 5. na adresu sachy.zajecice@seznam.cz. Bez požadavku na zajištění ubytování je termín 20. 5. Družstva i dvojice přihlášená po 20. 5. budou přijata do turnaje pouze po souhlasu ředitele turnaje a po zaplacení příplatku. Na stránce http://zajecice.chesspce.cz budou přihlášky zveřejňovány.

Hrací systém: švýcarský, na 9 kol, řízený programem Swiss Manager, bez povinného zapisování partií. Tempo hry turnajů je různé, čekací doba je až do spadnutí praporku. Všechny tři turnaje budou započítány na rapid ELO ČR.
Turnaj A) 25+25 minut na celou partii + 10 sekund na každý tah.
Turnaj B) 25+25 minut na celou partii + 10 sekund na každý tah.
Turnaj C) 15+15 minut na celou partii + 10 sekund na každý tah. Začátek 10 minut po startu turnaje A.
Nepřípustný tah se trestá přidáním jedné minuty ve prospěch soupeře, partie bude prohlášena za prohranou teprve po dokončení třetího nepřípustného tahu v téže partii. Tato výjimka platí v turnajích A, B, nikoliv pro C.

Družstvo: má vedoucího nad 18 let, libovolný název a registraci hráčů za stejný šachový oddíl. V každém utkání 6ti čl. družstva může hrát jeden host z jiného oddílu. U dvojic platí to samé, ale bez možnosti hostování. Všichni hráči musí mít zaplacené registrační poplatky na rok 2018. Není třeba povolení k hostování, cizinci nejsou povoleni.

Soupiska: vedoucí ji předloží při prezenci. Soupiska může obsahovat pouze jednoho náhradníka. Uveďte: příjmení, jméno, celé datum narození, VT, ELO, oddíl, trvalé bydliště, označte: mladší hráče, dívky a hosty. Při určení sestavy k utkání se jeden z hráčů vynechá, ostatní se posunou výše. Vedoucí zcela zodpovídá za správnost všech údajů na soupisce a totožnost hráčů. Pokud by některé družstvo nemělo všechno v pořádku, může hrát, ale jen mimo soutěž (bude zařazeno na konec pořadí). Každý může být jen na jedné soupisce, hráči budou seřazeni podle rapid ELO ČR. Nižší ELO před vyšším může být, ale jen pokud rozdíl není vyšší jak 300 bodů.

Hodnocení: turnaj A): body družstva (výhra 3, remis 1), Buchholz ze zápasových bodů, body jednotlivců (skóre), střední Buchholz ze skóre, Buchholz ze skóre, lepší individuální výsledek na 1. šachovnici, na 2. šachovnici,
na 3. šachovnici, na 4. šachovnici, na 5. šachovnici, los.
turnaj B): body jednotlivců (skóre), body družstva (výhra 3, remis 1), střední Buchholz, Buchholz, los.
turnaj C): body, střední Buchholz, Buchholz, los.

Utkání řídí vedoucí družstva s bílými kameny na 1. šach., pokud se oba vedoucí nedomluví jinak. V případě sporu má konečné rozhodnutí hlavní rozhodčí na sále. Poté je možné odvolání k odvolací komisi za vklad 300,-Kč. Rozhodčí má povinnost zkontrolovat před zahájením utkání pořadí podle soupisek u obou týmů! 10 minut po zahájení kola opustí hrací prostory M-ČR všichni diváci. Hráči, kteří dohráli, se též stávají diváky.

Materiál: veškerý materiál zajišťuje pořadatel, nikdo jiný s ním nemůže manipulovat, zvláště pak s hodinami.

Strava: celodenní strava za 200,-Kč (dětské porce 170,-Kč). Snídaně 52,-Kč (dětská 42,-Kč), oběd 82,-Kč (67,-Kč), večeře 66,-Kč (61,-Kč), balíček 66,-Kč. Upřesnění o 1-2 jídla je možné ještě v úterý před turnajem, poté je již nutno všechno objednané jídlo zaplatit. Upozornění: objednána bude jen předem zaplacená strava. Strava se vaří i vydává v Měšťanské restauraci + další dvě výdejní místa v přízemí Chrudimské besedy a bude po celé dva dny jen naše, i na občerstvení. Občerstvení bude podáváno i vedle Velkého sálu. Obědy pro dospělé jsou zajištěny v hotelu Alfa (menu za 85,-Kč), prvních 100 přihlášených.

Ubytování: pořadatelé očekávají, že výpravy z blízka (do 50 km) přijedou až v sobotu ráno a na noc odjedou domů, výpravy z větší dálky přijedou auty a odjedou na jednu noc do blízkého okolí. Také oceníme, když si vedoucí výprav zajistí ubytování sami na místech jim známých z minulých let.
Pořadatelé zajišťují ubytování na dvě noci v Chrudimi, přednost budou mít účastníci M-ČR s málo početným doprovodem. I na dvě noci je možno si vybrat přespání mimo Chrudim. Bohuslav Kokeš se bude snažit všem vedoucím vyhovět a splnit jejich přání. Ubytování na jednu noc přidělíme mimo Chrudim dle seznamu v příloze. Po přidělení ubytování končí náš vztah k objednavateli i poskytovateli a dále už jednají jen mezi sebou.

Vklad: 600,- Kč za jedno družstvo, 200,- Kč za jednu dvojici, 150,- Kč za jednotlivce.
Jednotlivci, kteří nejsou vedoucí družstva či dvojice, platí dvojnásobek. Za každé družstvo mohou být dva vedoucí, za každou dvojici jeden. Ženy a dívky platí vklad jen 75,- Kč.
Vklad uhraďte nejdéle do 20. 5. na účet TJ Sokol Zaječice z. s. (máme nový): 276076225/0300/.
Zároveň uhraďte objednanou stravu a ubytování v internátech. Všechny platby přes účet, už na místě dostanete (v průběhu soboty) potřebná potvrzení a fakturu. Kdo přijede bez přihlášení, nemá stravu ani ubytování.
Příplatek: přihlášky po 20. 5. + 100%. Dodatečné vystavení faktury či potvrzení o platbě (po skončení turnaje) 100,-Kč.
Storno: celý vklad se vrací, je-li odhlášení alespoň týden před turnajem, později se vrací 80%.
Celá platba za stravu se vrací, je-li strava odhlášena alespoň v úterý před turnajem, později propadá.

Doprava: každé družstvo si zajišťuje vlastní, na ubytování mimo Chrudim můžeme objednat autobus za poplatek.

Ceny: poháry a medaile pro první tři družstva v M-ČR i v turnaji dvojic věnuje každoročně Obecní úřad Zaječice, diplomy pak ŠSČR. Diplom či pamětní list obdrží každé družstvo v M-ČR, pohár a medaile dostane i nejlepší zahraniční družstvo. Dále připravíme hodnotné i drobné věcné ceny pro všechny hráče i vedoucího z prvních 25 družstev a pro všechny hráče turnaje dvojic. Nakonec předáme až patnáct finančních cen pro turnaj jednotlivců (1. cena 1.500,-Kč + pohár), v celkové hodnotě přes 7.000,-Kč. V tom jsou ceny: pro nejlepší ženu, nejlepšího seniora (narozen 1956 a starší) a pro nejlepšího hráče pod 2000, 1700 a 1400 ELO.

Časový rozvrh
Pátek 16:00 – 21:00 příjezd, prezence, ubytování, večeře (od 17:30 do 20:00)

Sobota 8:00 – 9:00 prezence (7 – 9 snídaně)
9:10 – 9:20 státní hymna a zahájení
9:30 – 10:50 1. kolo (dvojice první dvě kola + 15 minut)
11:00 – 12:20 2. kolo (od 11:15 do 13:30 oběd)
13:30 – 14:50 3. kolo
14:55 – 16:15 4. kolo
16:20 – 17:45 5. kolo
17:50 – 19:10 6. kolo (od 17:30 do 19:45 večeře)
od 21,00 posezení pořadatelů s vedoucími družstev

Neděle
8:15 – 9:35 7. kolo (od 7:00 do 9:00 snídaně)
9:40 – 11:00 8. kolo
11:05 – 12:25 9. kolo (od 11:00 do 13:15 oběd)
13:00 – 14:00 Vyhlášení výsledků dvojic, od 13:20 jednotlivců, od 13:30 M-ČR

Medaile budou obhajovat (podrobné výsledky a fotografie najdete zde) http://zajecice.chesspce.cz Pokochejte se také výsledky všech uplynulých ročníků. Najdete zde nejen své jméno a výsledek, ale často i foto svého družstva.
M-ČR (63 družstev) 1. 2222 ŠK Polabiny Pardubice; 2. TJ Spartak Vlašim; 3. BŠŠ Frýdek-Místek
Dvojice (51 dvojic) 1. Unichess Praha; 2. ŠK Lokomotiva Brno; 3. KŠ Říčany
Jednotlivci (50 hráčů) 1. Tomáš Lorenc ŠK Karlovy Vary; 2. – 3. Josef Vařejčko Sokol Zaječice a Matyáš Zeman Horní Stropnice
1. Tereza Novotná DDM Nymburk; 2. Martina Levitnerová nereg., 3. Pavla Samková Sokol Zaječice
—————————————————————————–
Ing. Zdeněk Fiala, předseda komise mládeže ŠSČR
Jaroslav Hájek, zástupce ředitele, TJ Sokol Zaječice z. s.
Jiří Kalužný, pověřený člen komise mládeže ŠSČR
Josef Šustr, předseda TJ Sokol Zaječice z. s.
Doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D., prof. h. c., ředitel turnaje, TJ ŠO Chrudim
Jiří Hájek, předseda ŠO TJ Sokol Zaječice z. s.
—————————————————————————–
Partneři:
Omega Plus Chrudim, dodavatel informačních technologií, ředitel ing. Milan Kušta www.omegaplus.cz
RE/MAX K2, ACCORD, realitní kancelář, partner při prodeji nemovitostí, ředitel ing. Milan Kušta www.re-max.cz/k2
Dopravní stavby Brno, ředitel ing. Vlastimil Chládek www.dsbrno.cz
METOS v.o.s. Chrudim, Tovární 290, slévárenství a strojírenství, ředitel ing. Jan Šlajs http://www.metos.cz
Vodárenská společnost Chrudim, generální ředitel ing. Roman Pešek www.vschrudim.cz
IM Biolek Richard, trenér a vydavatel šachových knih pro mládež i dospělé, napište na adresu biolci@volny.cz
Obec Zaječice, starosta Róbert Pavlačič www.zajecice.cz
Město Chrudim, starosta Mgr. Petr Řezníček http://www.chrudim.eu/
Chrudimská beseda, ředitel Jiří Kadeřávek chrudimdnes@chbeseda.cz
Pardubický kraj, hejtman JUDr. Martin Netolický, Ph.D. https://www.pardubickykraj.cz
—————————————————————————–

Zaj-2018_Přihláška