Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Rozhodnutí DK KHŠS

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 28.2.2018

Disciplinární komise KHŠS ve složení Milan Borůvka (předseda DK), Jakub Šafařík a Tomáš Bydelský (členové), ustavená usnesením Výkonného výboru KHŠS ze dne 18. ledna 2018 rozhodla dne 25.2.2018 ve věci disciplinárního řízení zahájeného dne 25. ledna 2018 ohledně nesplnění povinnosti kapitána hostí Petra Pultara podepsat zápis o sehraném šachovém utkání krajského přeboru mezi Slavií Hradec Králové „C“ a TJ Náchod „B“ takto:

Kapitán hostujícího týmu TJ Náchod „B“ Petr Pultar svým jednáním po skončení poslední partie zápasu porušil sportovní řády, protože opustil hrací prostor bez podepsání zápisu o konaném šachovém utkání mezi Slavií Hradec Králové „C“ a TJ Náchod „B“ (SŘ ŠSČR 2.5.6).
Za toto disciplinární provinění se Petru Pultarovi v souladu s ust. článku III. odst. 1 písmeno a) Disciplinárního řádu ukládá trest NAPOMENUTÍ.

Odůvodnění:

Jednání kapitána družstva hostů je v rozporu se Soutěžním řádem ŠSČR v bodě 2.5.6., v uvedeném bodě je povinnost obou kapitánů spolu s rozhodčím podepsat zápis o utkání. Vzhledem k tomu nelze než uzavřít, že kapitán hostí porušil bod Soutěžního řádu.
Polehčujícími okolnostmi v jednání obviněného je jeho předchozí chování a projevená upřímná lítost, ale také skutečnost tlaku ze závěru své partie.

Vyjádření prezidenta klubu TJ Náchod a rozhodčího utkání:
Vyjádření TJ Náchod – konzultace s P. Dusbabou a P. Pultarem:

Během poslední hrané partie v utkání na Slavii Hradec Králové hráč hostí neměl k dispozici potřebnou figuru (dámu) k proměně pěšce na poslední řadě. Vzal tedy věž a postavil ji na pole proměny obráceně. V té době nebyl přítomen rozhodčí utkání a hráč hostí nechtěl zastavovat hodiny a hledat rozhodčího. Vzniklé situace využil hráč domácích, který zastavil hodiny a vydal se rozhodčího hledat. Rozhodčí rozhodl situaci v souladu s pravidly. Hráč hostí po vysvětlení pravidel vzal na vědomí rozhodnutí rozhodčího, že i obrácená věž je věž a místo toho, aby získal rozhodující materiální převahu tak dostal 3tahový mat. Vzhledem k tomu, že v hrací místnosti již nebyl ani nikdo z hostí, tak ve vzniklé situaci opustil hrací místnost bez podepsání zápisu. Hráč hostí byl rozladěný ze závěru své partie. S odstupem času si uvědomil, že nepodepsání zápisu byla chyba.

Vyjádření Slavie Hradec Králové – email rozhodčího P. Marka:

Dobrý večer všem,
jak jsem dříve psal, jako rozhodčí zápasu posílám doplňující info ohledně dnešního zápasu 5.kola KP mezi družstvy TJ Slavia HK C – TJ Náchod B, kdy na závěr došlo k situaci, kde kapitán hostujícího družstva odmítl podepsat zápis o utkání. Celé situaci předcházelo následující:
Hrála se poslední partie na 1. šachovnici, mezi hráči Jezbera Jiří (B) – Pultar Petr (Č), černý ve 44. tahu provedl proměnu pěšce na 1. řadě, pravděpodobně měl v úmyslu postavit dámu, ale bohužel  na pole proměny postavil věž obráceně, v domnění, že  je to v pořádku a že si postavil dámu, stiskl hodiny. Bílý, který byl na tahu, se mne začal začal doptávat, zda to pravidla umožňují (dle článku 11.9 „Hráč má právo požádat rozhodčího o vysvětlení konkrétních ustanovení Pravidel šachu“ pravidel šachu FIDE), načež jsem mu vysvětlil, že ano, soupeř proměnil pěšce a postavil si (pravděpodobně omylem) věž. Černému se to pochopitelně nelíbilo, nicméně po krátké konverzaci mezi mnou a oběma hráči se pokračovalo ve hře (pěšec byl proměněn ve věž), kdy černý dostal po 3. tazích mat (pokud by správně postavil dámu, jak určitě předpokládal, hra by pokračovala dále…. ale to není podstatné, pouze pro vysvětlenou). Poté jsem zbývající hráče hostů, kteří již byli na odchodu urgoval k podepsání zápisu, bohužel bezúspěšně….
Domnívám se, že já jako rozhodčí i hráč Jezbera jsme postupovali přesně podle pravidel, hráč Pultar chybně proměnil pěšce, a neobstojí výmluvy typu, že v bezprostřední blízkosti nebyla další dáma pro použití… hráč měl možnost dle pravidel zastavit hodiny a požádat rozhodčího o potřebné kameny…