Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Zápis z jednání 10. výkonného výboru KHŠS ze dne 11.2.2020 v Hradci Králové

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 21.2.2020

Zápis z jednání 10. výkonného výboru KHŠS ze dne 11.2.2020 v Hradci Králové

Přítomni:  Jan Kohout, Ondřej Ruda, Jan Slavík, Jaroslav Šmíd

Za RK: Tomáš Bydelský

1) Plnění úkolů

zápisy z jednání VV KHŠS v roce 2019 nejsou (výjimkou je zápis ze srpna)

2) Hospodaření KHŠS

J. Slavík – doplatek příspěvků od ŠSČR (registrace do 30.9. částka nižší než v minulosti)

– dotace na provoz KŠS od ŠSČR ve výši 37500 Kč

– granty na KÚ KHK za 2019 vyúčtovány, drobné komplikace se správnou spoluúčastí

– SCM – soustředění – 5 skupin – předpokládaný příjem z vkladů účastníků je nižší

3) Konference ŠSČR – volební

– nahlášeni delegáti KHŠS dle volby konference Jaroslav Šmíd, Tomáš Ulman, Zdeněk Urban

– KHŠS předloží návrh na zvýšení odstupného na cca dvojnásobek

– materiály ke konferenci budou na webu ŠSČR

4) Zprávy z komisí, tábor

KPŽD dohrán

KSŽD rozehráno 16 družstev (stejně jako loni ve dvou skupinách)

KPDmŽ – problém změna pořadatele uspořádá ŠK Lípa v HK

ODM mládeže Karlovarský kraj – úspěch 3 individuální medaile z pěti soutěží

Soustředění talentů (31.1 + 1.2.) s elitními trenéry D. Kaňovský, M. Petr, (L. Roško, K. Rošková, T. Kraus)

MČR – děvčata počet se neví, chlapci 5 hráčů

KP jednotlivců 10 a 12 proběhne v HK, kategorie 14,16,18, 20 Havlovice

Tábor – zatím malý počet přihlášených, nebude se účastnit T. Kraus

Proběhl seminář učitelů – šachy do škol – při VC v HK – spolupráce s ŠK Lípa

STK – asi nebude jediný OPJ

5) Různé, diskuse

granty na kraj 2020 podány obdobně jako v minulých letech

od ŠSČR jsou v sídle KHŠS k dispozici roll – up Šachy do škol a Learning chess – vhodné použít na turnaje

Zapsal: Jaroslav Šmíd