Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Krajský přebor jednotlivců do 10 a do 12 let – ODLOŽENO!

Ondrej Ruda - 12.3.2020

VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM VLÁDY SE SOUTĚŽ ODKLÁDÁ.

Přebor Královéhradeckého kraje žáků do 10 a do 12 let v šachu

Pořadatel: KHŠS, ŠK Lípa, z. s. a ŠŠPM Lipky HK

Název turnaje: Krajský přebor KHŠS HD10 a HD12

Místo: 21. 3. 2020 Hradec Králové, VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549, HK 11

Rozhodčí: Pavel Pražák prazak.neslhk@email.cz

28. 3. 2020 Hradec Králové, ZŠ J. Gočára Tylovo nábřeží 1140/20, 500 02 Rozhodčí: Petr Marek, 724 065 409, p.marek.hk@gmail.com

ředitel turnaje: Pavel Pražák a Svatava Ptáčková

Právo účasti: HD10 hráči a hráčky nar. 1. 1. 2011 a mladší, HD12 hráči a hráčky nar. 1. 1. 2009 a mladší hráči a hráčky z oddílů v Královéhradeckém kraji, řádně registrovaní v oddílech KHŠS,

Systém hry: švýcarský systém na 6 kol dle pravidel FIDE, při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje: 1. Lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, pokud všechny vzájemné partie byly sehrány 2. Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů 3. Buchholz 4. Sonnenborn-Berger 5. Vícekrát černé 6. Los

Tempo hry:

HD 10 20 minut + 5 s/tah, se zápočtem na RAPID LOK. Povinný zápis. Hráč nemusí zapisovat od chvíle, kdy mu na hodinách poprvé zbývá méně než deset minut, 2. správně reklamovaný nemožný tah prohrává partii,

HD 12 35 minut na partii + 30 sekund na tah, se zápočtem na ELO LOK, povinný zápis celé partie, 2. správně reklamovaný nemožný tah prohrává partii.

Stravování: individuální, 21. 3. zajištěno občerstvení formou bufetu Přihlášky: Přihláška do turnaje musí obsahovat jméno, příjmení, rok narození a evidenční číslo.

Uzávěrka přihlášek do 18. 3. 2020 na adresu prazak.neslhk@email.cz a v kopii na p.marek.hk@gmail.com + v kopii předsedovi KM ORuda@seznam.cz

Startovné: HD10: hráči z aktuální Listiny talentů KHŠS 0 Kč, ostatní 50,- Kč HD12: hráči z aktuální Listiny talentů KHŠS 0 Kč, ostatní 100,- Kč Pokuta za pozdní nebo neúplnou přihlášku 50 Kč

Prezence 21. i 28. 3.: 8:20 – 8:50

Rozpis kol: HD 10 21. 3. 2020 1. 9:00 – 9:50, 2. 9:55 – 10:45, 3. 10:50 – 11:40, přestávka na oběd 4. 13:00 – 13:50, 5. 13:55 – 14:45 6. 14:50 – 15:40 poté vyhodnocení a ukončení KP

Rozpis kol: HD 12 21. 3. 2020 – ŠK Lípa 9:00 1. Kolo 11:30 2. Kolo 15:00 3. Kolo

Rozpis kol HD 12 ŠŠPM Lipky 28. 3. 2020 9:00 4. Kolo 11:30 5. Kolo 15:00 6. Kolo

Poznámka: pokud nebude některý hráč přítomen na zahájení 4. kola v 9:00, nebude nalosován, může však pokračovat od 5. kola. Časy začátků kol 2, 3, 5, 6 se mohou změnit, mezi koly však musí být min. 15 min. přestávka

Postupy: vítěz kategorie + další hráči podle postupové kvóty pro KHŠS v příslušné kategorii postupují na Mistrovství Čech 2020 v kategorii H10 a H12. Dívky se mohou účastnit Mistrovství Čech bez omezení.

Ceny: věcné, nejlepší hráči obdrží poháry, medaile a diplomy

Materiál zajišťuje pořadatel.

Bezpečnost účastníků – účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či krádeži. Za bezpečnost a ochranu zdraví účastníků v plném rozsahu odpovídá vysílající složka (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 §7 odst. 2).

Každý účastník musí mít zodpovědný doprovod starší 18 let přítomný po celou dobu turnaje. Za pomoc a podporu děkujeme Královéhradeckému kraji.

Pavel Pražák, hlavní rozhodčí 21. 3. 2020 – ŠK Lípa

Petr Marek, hlavní rozhodčí 28. 3. 2020 – ŠŠPM Lipky

Ondřej Ruda, předseda KM KHŠS