Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Krajský přebor jednotlivců HD14 a HD16 + Krajský přebor juniorů HD18 a HD20 – ODLOŽENO

Ondrej Ruda - 15.3.2020

Přebor Královéhradeckého kraje mládeže do 20 let v šachu

Pořadatel: Královéhradecký krajský šachový svaz, šachový oddíl Lokomotiva Trutnov a obec Havlovice

Název turnaje: O putovní pohár Města Trutnova

Místo: Kulturní dům Havlovice u Úpice

Ředitel turnaje: Tomáš Bydelský, Škroupova 541, Trutnov, mobil 606 035 370

Hlavní rozhodčí: Jiří John, Harantova 2011, Hořice, john.jiri@seznam.cz, 732 174 202

Termín: 9.4. – 10.4. 2020

Právo účasti: hráči a hráčky z oddílů v Královéhradeckém kraji, nar. 1. 1. 2001 a mladší

Věkové kategorie:

1) HD14, chlapci a dívky nar. 2007 a mladší

2) HD16, chlapci a dívky nar. 2005 a mladší

3) HD 18,chlapci a dívky nar. 2003 a mladší

4) HD 20,chlapci a dívky nar. 2001 a mladší

Systém hry: švýcarský systém na 6 kol dle pravidel FIDE, při shodném počtu bodů se bude postupovat dle Soutěžního řádu

Tempo hry: 40 minut + 30s/tah, se zápočtem na LOK

Ubytování: cena za osobu a noc 220,- Kč žádost zašlete do 5.4. 2020 na e-mail tomas.bydelsky@gmail.com.

Stravování: oběd nebo večeře vždy za 75Kč žádost zašlete do 5. 4. 2020 na e-mail tomas.bydelsky@gmail.com.

Přihlášky: Přihláška do turnaje musí obsahovat jméno, příjmení, rok narození, e-mailovou/poštovní adresu, eviden.číslo , požadavek na noclehy ano – ne, požadavek na obědy a večeře (je možno i jednotlivě, nemusí brát oboje) datum odeslání a kategorii, do které se hlásí. Kategorii nelze později měnit.

Uzávěrka přihlášek do 7. 4. 2020 na adresu ředitele tomas.bydelsky@gmail.com V kopii hlavnímu rozhodčímu john.jiri@seznam.cz a předsedovi KM ORuda@seznam.cz

Startovné:

HD16 + HD14 hráči z listiny talentů 2019/2020  0 Kč, ostatní 100 Kč HD18 +HD 20 2000 a výše —-0, 1800 – 1999 —100 Kč, 1600 – 1799 —150 Kč, 1599 a méně — 200 Kč. Hráči z listiny talentů budou platit vždy o 100 Kč méně

Pokuta za pozdní nebo neúplnou přihlášku 50 Kč ve všech kategoriích pokuta za nedodání šachověho materiálu na každého lichého hráče 50 Kč ve všech kategoriích

Prezence: čtvrtek, 8:00 – 8:50

Rozpis kol:

čtvrtek: 9.00 – 11,30 12,30 – 15,00 15,10 – 17,40

pátek: 8,00 – 10,30 10,40 – 13,10 14,00 – 16,30

poté vyhodnocení a ukončení KP

Postupy:

vítěz kategorie + další hráči podle postupové kategorie v kategoriích H14-H16,

vitěz kategorie + další hráči podle postupové kategorie v kategoriích HD 18 + 20

Ceny:

HD14 + HD16 +HD18 + HD20 : nejlepší hráči obdrží poháry, medaile a diplomy. Od 4. místa věcné ceny pro všechny přítomné na vyhlášení

V kategorii 18 – 20 1. místo 600 Kč, 2. místo 500, 3. místo 400

U každé kategorie půjde o samostatné vyhodnocení, i kdyby byly obě sloučeny do jedné skupiny Zvláštní cenu obdrží nejmladší hráč a každá dívka, která se turnaje zúčastní. Putovní pohár u kategorie HD 14 + 16, které získá do držení oddíl za 5 vítězství (sčítají se vítězství v kategoriích)  14 a 16: ŠK AD Jičín 3x, Slávie Hradec Králové, Nové Město nad Metují, Hronov, Hořice 1x

Poznámky.

Držitel putovního poháru je povinen jej doručit na další ročník turnaje (pokud ho jejich oddíl již nezískal do trvalého držení).

Každý lichý hráč přiveze digitální šachové hodiny a šachovou soupravu! Bezpečnost účastníků – účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či krádeži. Za bezpečnost a ochranu zdraví účastníků v plném rozsahu odpovídá vysílající složka (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 §7 odst. 2).

Každý účastník mladší 15 let musí mít zodpovědný doprovod starší 18 let přítomný po celou dobu turnaje. Za hráče 15 let a výše zodpovídají zákonní zástupci

Za pomoc a podporu děkujeme PhDr. Robinu Böhnischovi, řediteli KRNAPu,firmě SECO – zahradní traktory, všem příznivcům a nadaci ČEZ.

Tomáš Bydelský, ředitel turnaje

Jiří John, hlavní rozhodčí

 Ondřej Ruda, předseda KM KHŠS