Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Konference ŠSČR v Havlíčkově Brodě

Tomáš Ulman, sekretář KHŠS - 5.3.2020

V sobotu 29. února se zúčastnili naši delegáti volební konference Šachového svaz České republiky. Konference se konala v Havlíčkově Brodě v hotelu Slunce a zúčastnili se ho všichni tři delegáti – Jaroslav Šmíd, Zdeněk Urban a Tomáš Ulman.

Hlavní a asi nejdůležitější částí programu byla volba nového výkonného výboru ŠSČR. Do volby se přihlásil jediný tým pod vedením RNDr. Martina Petra, PhD. z oddílu 2222 ŠK Polabiny. Součástí tohoto týmu je i Mgr. Jiřina Proková z TJ Jiskra Hořice v Podkrkonoší, která kandidovala na úsek rozhodčích. Tento tým byl naprostou většinou kandidátů zvolen a tak i náš kraj získal zastoupení ve VV ŠSČR. Všem, a obzvláště Jiřince, tímto gratuluji a přeji hodně úspěchů.

Konference nadále projednávala hospodaření svazu a rozpočet na rok 2020. V rámci debaty o rozpočtu bylo navrženo zvýšení příspěvků pro kraje o 300 tisíc korun, které by byly rozděleny mezi kraje po splnění všech jejich povinností. Tento návrh nebyl přijat. Místo něho konference uložila VV uspořádat schůzku předsedů a hospodářů všech krajů, kde bude toto zvýšení projednáno a budou stanovené podmínky, za kterých bude tato částka případně rozdělena mezi kraje. (V přiloženém návrhu rozpočtu se jedná o bod V10.8) Samotný rozpočet byl schválen v předloženém znění.

V závěrečné diskuzi byl projednáván návrh našeho kraje. Navrhovali jsme zvýšení odstupného při odchodu žáka do jiného klubu. Tento návrh jsme navrhovali již vloni, kdy byl zamítnut. Letos se navrhovali menší snížení. K tomuto bodu proběhla debata a následné hlasování náš návrh opět neodsouhlasilo. I když letos to nebylo už tak jednoznačné. Přišlo mi, že většina delegátů se rozhodla o tomto tématu debatovat až po hlasování, kdy už se nemohlo nic změnit.

Dalším návrh, o kterém se diskutovalo, bylo umístění klasických hodin v hrací místnosti. V dnešní době, kdy je omezován veškerý kontakt s elektronikou, je toto zaručený způsob jak mít pojem o čase a mlže se to hodit například i při užívání léků v určitou hodinu. Konference dala za úkol VV tento bod začlenit do legislativy ŠSČR.

Letošní konference končila již v 15 hodin a jak jsem slyšel i od ostatních delegátů, nebývá toto zvykem. Takto brzký konec již hodně dlouho nebyl. Na závěr nezbývá než popřát ještě jednou novému VV ŠSČR hodně štěstí a úspěchů v příštích 3 letech.

Tomáš Ulman