Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Krajský přebor HD10+12 – přihlášky do 10. 9. – bezpečnostní opatření

Ondrej Ruda - 6.9.2020

Přebor Královéhradeckého kraje žáků do 10 a do 12 let v šachu

Průběžné startovní listiny na:

KP HD10

http://chess-results.com/tnr534212.aspx?lan=5

KP HD12

http://chess-results.com/tnr534213.aspx?lan=5&art=0

Pořadatel: KHŠS a ŠŠPM Lipky HK

Název turnaje: Krajský přebor KHŠS HD10 a HD12

Termín: 12. 9. 2020 HD10 12. – 13. 9. 2020 HD12

Místo: Hradec Králové, ZŠ J. Gočára Tylovo nábřeží 1140/20, 500 02

Rozhodčí: Petr Marek, 724 065 409, p.marek.hk@gmail.com

Ředitelka turnaje: Svatava Ptáčková, 731 782 233, sspmlipkyhk@seznam.cz

Právo účasti:

HD10 hráči a hráčky nar. 1. 1. 2011 a mladší,

HD12 hráči a hráčky nar. 1. 1. 2009 a mladší

hráči a hráčky z oddílů v Královéhradeckém kraji, řádně registrovaní v oddílech KHŠS,

Systém hry: švýcarský systém na 6 kol dle pravidel FIDE, při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje: 1. Lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, pokud všechny vzájemné partie byly sehrány 2. Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů 3. Buchholz 4. Sonnenborn-Berger 5. Vícekrát černé 6. Los

Tempo hry: HD 10 20 minut + 5 s/tah, se zápočtem na RAPID LOK. Povinný zápis. Hráč nemusí zapisovat od chvíle, kdy mu na hodinách poprvé zbývá méně než deset minut, 2. správně reklamovaný nemožný tah prohrává partii,

HD 12 35 minut na partii + 30 sekund na tah, se zápočtem na ELO LOK, povinný zápis celé partie, 2. správně reklamovaný nemožný tah prohrává partii.

Stravování: individuální

Přihlášky: Přihláška do turnaje musí obsahovat jméno, příjmení, rok narození a evidenční číslo.

Uzávěrka přihlášek do 10. 9. 2020 na adresu sspmlipkyhk@seznam.cz a v kopii na p.marek.hk@gmail.com + v kopii předsedovi KM ORuda@seznam.cz

Startovné: HD10: hráči z aktuální Listiny talentů KHŠS 0 Kč, ostatní 50,- Kč HD12: hráči z aktuální Listiny talentů KHŠS 0 Kč, ostatní 100,- Kč

Pokuta za pozdní nebo neúplnou přihlášku 50 Kč

Prezence: 12. 9. 2020 8:20 – 8:50

Rozpis kol: HD 10 12. 9. 2020 1. 9:00 – 9:50, 2. 9:55 – 10:45, 3. 10:50 – 11:40, přestávka na oběd

4. 13:00 – 13:50, 5. 13:55 – 14:45 6. 14:50 – 15:40 poté vyhodnocení a ukončení KP

Rozpis kol: HD12

12. 9. 9:00 1. Kolo 11:30 2. Kolo 15:00 3. Kolo

13. 9. 9:00 4. Kolo 11:30 5. Kolo 15:00 6. Kolo

Poznámka: pokud nebude některý hráč přítomen na zahájení 4. kola v 9:00, nebude nalosován, může však pokračovat od 5. kola. Časy začátků kol 2, 3, 5, 6 se mohou změnit, mezi koly však musí být min. 15 min. přestávka

Postupy: Přímý postup na MČech mají Václav Kroulík v H10, Lukáš Zelba a Daniel Jan Krautschneider v H12. První tři chapci v každé kategorii postoupí na MČech. Vítěz KP H10 má rovněž právo startovat na MČech v kategorii H12. Dívky se mohou účastnit Mistrovství Čech bez omezení.

Ceny: věcné, nejlepší hráči obdrží poháry, medaile a diplomy

Materiál zajišťuje pořadatel.

Bezpečnost účastníků – účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či krádeži. Za bezpečnost a ochranu zdraví účastníků v plném rozsahu odpovídá vysílající složka (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 §7 odst. 2). Každý účastník musí mít zodpovědný doprovod starší 18 let přítomný po celou dobu turnaje.

Za pomoc a podporu děkujeme Královéhradeckému kraji.

Svatava Ptáčková, ředitelka turnaje

Petr Marek, hlavní rozhodčí

Ondřej Ruda, předseda KM KHŠS

Příloha – hráči a hráčky z Listiny talentů KHŠS neplatící startovné

Lukáš Zelba, Daniel Jan Krautschneider, Václav Kroulík – přímý postup

Michal Dušánek H12, Josef Zelba, Roman Holubář, Štěpán Kroulík H10 Aneta Hlubučková D10

POKYN POŘADATELE K ZAJIŠTĚNÍ organizačních a zvýšených hygienických opatření k zabránění šíření nemoci COVID-19

v průběhu konání Přeboru Královéhradeckého kraje žáků do 10 a do 12 let v šachu v objektu školy

https://www.sportisimo.cz/pub/cms/assets/06.png
https://www.sportisimo.cz/pub/cms/assets/02.png

Ve vnitřních společných prostorech pro všechny a pro diváky při turnaji platí povinnost zakrytí úst a nosu. Hráči při hře roušky mít roušky nemusí.

https://www.sportisimo.cz/pub/cms/assets/04.png
  1. Vstup do budovy školy povolen osobám pouze bez příznaků onemocnění /kašel, rýma, teplota ztráta chuti, čichu/, zákaz vstupu osobám s nařízenou karanténou
  1. Organizace a podmínky pobytu osob ve vnitřních prostorách budou nastaveny dle aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví či nařízení KHS a dodržena pořadatelem KHŠS a ŠŠPM Lipky HK.
  1. Je povinnost všech dodržovat pokyny k organizaci, zásady osobní hygieny, dezinfekce při vstupu do školy, mytí rukou a před začátkem a po skončení aktivit.
  1. Je prováděn zvýšený úklid všech prostor za použití dezinfekce s plně virucidním účinkem (WC, pracovní povrchy, předměty, podlahy, kliky, zábradlí atd.). Při používání dezinfekčních prostředků je nutno dodržovat koncentrace stanovené výrobcem pro jednotlivá použití, aby byla zajištěna jejich účinnost. Dodržování návodu k použití, seznámení s bezpečnostním listem. Přípravky nepřelévat do nápojových lahví či potravinových obalů.
  1. Povinnost nahlásit pořadateli ihned změnu zdravotního stavu, nevolnost, úraz

Při příznacích infekčního onemocnění, zvýšené teplotě apod. bude možnost umístit nezletilého účastníka do izolační místnosti, jeho doprovod bude kontaktovat zákonné zástupce, případně opustí neprodleně objekt. Zletilý účastníci oznámí tuto skutečnost pořadateli a opustí objekt.

  1. Zajištění větrání prostor a provádění dezinfekce po střídání skupin

V případě konkrétních mimořádných situací se postupuje podle pokynů KHS a platných mimořádných opatření vyhlášených KHS Královéhradeckého kraje nebo plošných nařízení Ministerstva zdravotnictví dle aktuální situace.