Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Krajský přebor mládeže HD14 + HD16 – přihlášky se stravou do 15. 9. !!!

Ondrej Ruda - 14.9.2020

Přebor Královéhradeckého kraje mládeže do 16 let v šachu

Pořadatel: Královéhradecký krajský šachový svaz, šachový oddíl Lokomotiva Trutnov a obec Havlovice

Název turnaje: O putovní pohár Města Trutnova

Místo: Kulturní dům Havlovice u Úpice

Ředitel turnaje: Tomáš Bydelský, Škroupova 541, Trutnov, mobil 606 035 370

Hlavní rozhodčí: Jiří John, Harantova 2011, Hořice, john.jiri@seznam.cz, 732 174 202

Termín: 19. – 20. 9. 2020

Právo účasti: hráči a hráčky z oddílů v Královéhradeckém kraji, nar. 1. 1. 2005 a mladší

Věkové kategorie:

1) HD14, chlapci a dívky nar. 2007 a mladší

2) HD16, chlapci a dívky nar. 2005 a mladší

Systém hry: švýcarský systém na 6 kol dle pravidel FIDE, při shodném počtu bodů se bude postupovat dle Soutěžního řádu

Tempo hry: 40 minut + 30s/tah, se zápočtem na LOK

Ubytování: cena za osobu a noc 220,- Kč žádost zašlete do 15. 9. 2020 na e-mail tomas.bydelsky@gmail.com.

Stravování: oběd nebo večeře vždy za 75Kč žádost zašlete do 15. 9. 2020 na e-mail tomas.bydelsky@gmail.com.

Přihlášky: Přihláška do turnaje musí obsahovat jméno, příjmení, rok narození, e-mailovou/poštovní adresu, eviden.číslo , požadavek na noclehy ano – ne, požadavek na obědy a večeře (je možno i jednotlivě, nemusí brát oboje) datum odeslání a kategorii, do které se hlásí. Kategorii nelze později měnit.

Uzávěrka přihlášek do 17. 9. 2020 na adresu ředitele tomas.bydelsky@gmail.com V kopii hlavnímu rozhodčímu john.jiri@seznam.cz a předsedovi KM ORuda@seznam.cz

Startovné:

HD16 + HD14 hráči z listiny talentů 0 Kč, ostatní 100 Kč

Pokuta za pozdní nebo neúplnou přihlášku 50 Kč ve všech kategoriích pokuta za nedodání šachověho materiálu na každého lichého hráče 50 Kč ve všech kategoriích

Prezentace:sobota 8:00 – 8:50

Rozpis kol:

sobota: 9.00 – 11,30 12,30 – 15,00 15,10 – 17,40

neděle: 8,00 – 10,30 10,40 – 13,10 14,00 – 16,30

poté vyhodnocení a ukončení KP

Postupy: vítěz kategorie + další hráči podle postupové kategorie v kategoriích H14-H16. Přímý postup na MČech mají Adam Josef Ret a Filip Rokoš v H16 a Matěj Levitner v H14. Postupový klíč 1 +3 – v každé kategorii postoupí nejlepší 4 chlapci na MČech. Dívky se mohou zúčastnit Mistrovství Čech bez omezení.

Ceny: HD14 + HD16 : nejlepší hráči obdrží poháry, medaile a diplomy. Od 4. místa věcné ceny pro všechny přítomné na vyhlášení U každé kategorie půjde o samostatné vyhodnocení, i kdyby byly obě sloučeny do jedné skupiny Zvláštní cenu obdrží nejmladší hráč a každá dívka, která se turnaje zúčastní. Putovní pohár, u kategorie HD 14 + 16 , které získá do držení oddíl za 5 vítězství (sčítají se vítězství v kategoriích 14 a 16: ŠK AD Jičín 3x, Slávie Hradec Králové, Nové Město nad Metují, Hronov, Hořice 1x

Poznámky: Držitel putovního poháru je povinen jej doručit na další ročník turnaje (pokud ho jejich oddíl již nezískal do trvalého držení).

Každý lichý hráč přiveze digitální šachové hodiny a šachovou soupravu!

Bezpečnost účastníků – účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či krádeži. Za bezpečnost a ochranu zdraví účastníků v plném rozsahu odpovídá vysílající složka (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 §7 odst. 2). Každý účastník mladší 15 let musí mít zodpovědný doprovod starší 18 let přítomný po celou dobu turnaje. Za hráče 15 let a výše zodpovídají zákonití zástupci

Za pomoc a podporu děkujeme PhDr. Robinu Böhnischovi, řediteli KRNAPu,firmě SECO – zahradní traktory, všem příznivcům a nadaci ČEZ.

Tomáš Bydelský. ředitel turnaje

Jiří John, hlavní rozhodčí 

Ondřej Ruda, KM KHŠS