Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Krajský přebor juniorů a juniorek HD18 + HD20 – přihlášky do 10.9.

Ondrej Ruda - 5.9.2020

Krajský přebor juniorů 2020

Pořadatel: KHŠS a Šachový klub Lípa

Místo: Zasedací místnost Ortex spol. s r.o., Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové (zadní vchod)

Ředitel turnaje: Ondřej Ruda, ORuda@seznam.cz, 604 162 789

Hlavní rozhodčí: Ondřej Ruda

Termín: 12. – 13. 9. 2020

Právo účasti: hráči a hráčky z oddílů v Královéhradeckém kraji, nar. 1. 1. 2001 a mladší

Věkové kategorie:

1) HD18, chlapci a dívky nar. 2003 a mladší

2) HD20, chlapci a dívky nar. 2001 a mladší

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě nedostatečného počtu hráčů.

Systém hry: švýcarský systém na 6 kol dle pravidel FIDE, systém turnaje se může změnit podle počtu přihlášených účastníků, min. 5 kol.

při shodném počtu bodů o pořadí rozhodují:

Lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, pokud všechny vzájemné partie byly sehrány, Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů, Buchholz, Sonnenborn-Berger, Vícekrát černé, Los

Tempo hry: 40 minut + 30s/tah s povinným zápisem, se zápočtem na LOK

Stravování: individuální

Přihlášky: Přihláška do turnaje musí obsahovat jméno, příjmení, evidenční číslo a kategorii, do které se hlásí.

Uzávěrka přihlášek do 10. 9. 2020 na adresu ředitele ORuda@seznam.cz

Startovné:

dle LOK ČR:

2000 a více – 0 Kč, + hráči z aktuální Listiny talentů KHŠS – 0 Kč

1800-1999 – 100 Kč,

1799 a méně – 200 Kč,

Pokuta za pozdní nebo neúplnou přihlášku 50 Kč

Prezence: sobota 12. 9., 8:30 – 8:50

Rozpis kol:

Sobota 12. 9. 2020 1. kolo 9.00 – 11.30 2. kolo 12.30 – 15.00 3. kolo 15.15 – 17.45

Neděle 13. 9. 4. kolo 9.00 – 11.30 5. kolo 12.30 – 15.00 6. kolo 15.15 – 17.45 poté vyhlášení výsledků

Časy začátků kol 2, 3, 5, 6 se mohou změnit, mezi koly však musí být min. 15 min. přestávka P

ostupy: vítězové kategorií postupují na Polofinále MČR juniorů (H18, H20) a na MČR juniorek (D18, D20).

Cenový fond min. 3.200,-

Ceny:

HD20 finanční ve výši 1. místo 600 Kč, 2. místo 400 Kč, 3. místo 300 Kč + nejlepší dívka 300,-

HD18 finanční ve výši 1. místo 600 Kč, 2. místo 400 Kč, 3. místo 300 Kč + nejlepší dívka 300,-

Při sloučení kategorií může mladší hráč obdržet i více peněžitých cen za umístění v jednotlivých kategoriích.

Šachový materiál zajistí pořadatel

Bezpečnost účastníků – účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či krádeži. Za bezpečnost a ochranu zdraví účastníků v plném rozsahu odpovídá vysílající složka (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 §7 odst. 2). Každý účastník mladší 15 let musí mít zodpovědný doprovod starší 18 let přítomný po celou dobu turnaje. Za hráče 15-17 let zodpovídají zákonní zástupci.

Za podporu děkujeme firmě Ortex spol. s r. o. Hradec Králové

Ondřej Ruda, ředitel turnaje