Královéhradecký krajský šachový svaz


2. Velká cena se bude hrát v sobotu 13. 11. v Červeném Kostelci – PŘIHLÁŠKY DO ČTVRTKA 11.11.

Petr Čechura - 8.11.2021

2. Velká cena se bude hrát v sobotu 13. 11. v Červeném Kostelci

Velká cena Červeného Kostelce

 

2. turnaj Velké ceny v šachu mládeže Královéhradeckého kraje pořádá KM KHŠS ve spolupráci s šachovými oddíly TJ Náchod a Šachový klub Červený Kostelec z.s.
a dále s Městským kulturní střediskem v Červeném Kostelci

Termín: sobota 13. listopadu 2021

Místo a čas: Grafoklub (sál), Manželů Burdychových 672, 549 41 Červený Kostelec, odkaz na mapu – http://www.mapy.cz/s/dCk4

Prezence: 08:00 – 08:40

1. kolo 09:05 – 09:45
2. kolo 09:50 – 10:30
3. kolo 10:35 – 11:15
4. kolo 11:20 – 12:00 (poté přestávka na svačinu)
5. kolo 13:00 – 13:40
6. kolo 13:45 – 14:25
7. kolo 14:30 – 15:10

Vyhlašování jednotlivých kategorií bude následovat bezprostředně po jejich skončení.

Kategorie:

I. Chlapci a dívky nar. 1.1.2006 a později
II. Chlapci a dívky nar. 1.1.2008 a později
III. Chlapci a dívky nar. 1.1.2010 a později
IV. Chlapci a dívky nar. 1.1.2012 a později
V. Chlapci a dívky nar. 1.1.2014 a později

V případě malého počtu účastníků v některé kategorii mohou být kategorie sloučeny.

Systém: 7 kol, dle pravidel FIDE s úpravou pro Rapid šach a dále s touto úpravou nemožných tahů: v kategoriích I. až III. je tolerován jeden správně reklamovaný nemožný tah, druhý správně reklamovaný nemožný tah prohrává. Při první správné reklamaci má poškozený nárok na přidání dvou minut času, pokud mu do konce partie zbývá méně než 5 minut. V kategorii IV. jsou tolerovány dva správně reklamované nemožné tahy, prohrává třetí správně reklamovaný nemožný tah. V kategorii V. jsou tolerovány tři správně reklamované nemožné tahy, prohrává až čtvrtý správně reklamovaný nemožný tah.

Tempo: 15 minut + 5 sekund za tah pro každého hráče, hráči nemusí zapisovat.

Při shodném počtu bodů rozhoduje o pořadí: 1. Lepší výsledek ve vzájemných partiích mezi hráči, o které se jedná, pokud všechny vzájemné partie byly sehrány 2. Buchholz krácený o nejnižší skóre soupeřů 3. Buchholz 4. Sonnenborn-Berger 5. Vícekrát černé 6. Los

Ředitel: Petr Dusbaba, e-mail: niki.dusbaba@seznam.cz, tel. 602 628 968
Hlavní rozhodčí: Petr Čechura, petr.cechura@centrum.cz, tel. 774 437 508
Rozhodčí jednotlivých kategorií: členové šachového oddílu TJ Náchod

Startovné: 50 Kč

Uzávěrka přihlášek: čtvrtek 11. listopadu 2021

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, rok narození, oddíl, kategorie u neregistrovaných (u registrovaných stačí jméno a příjmení, registrační číslo a kategorie)

Přihlášky posílejte na e-mail ředitele turnaje, v kopii na e-mail hlavního rozhodčího

Ceny: trofeje, diplomy a věcné ceny pro nejlepší, drobné suvenýry pro všechny přihlášené. Vše jen pro přítomné na vyhlášení výsledků

Různé:

Všichni účastníci z Královéhradeckého kraje získají body do celoroční soutěže „Velké ceny“ – viz obecné propozice VC.
Občerstvení vzhledem k aktuálním Covid opatřením nebude zajištěno!
Šachový materiál zajišťuje pořadatel!

Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění a krádeži. Za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu zodpovídá vysílající složka (viz Vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7 odst. 2).

Aktuální opatření ve sportu vzhledem ke Covid 19 – pravidla platná pro vnitřní sportoviště:

Pravidlo ONT – osoby nad 12 let věku doloží doklad o dokončeném očkování nebo o prodělání nemoci do 180 dní nebo o negativním výsledku testu, přičemž platnost testů je viz článek https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html

Rozhodčí a hráči při hře nemusí mít nasazený respirátor.
Doprovod (diváci) se může po vnitřních prostorách pohybovat jen s nasazeným respirátorem.
Hráči se po skončení partie stávají diváky.

Dík patří všem, kdo se podílí na přípravě turnaje!

 

Petr Dusbaba, ředitel turnaje
Petr Čechura, hlavní rozhodčí