Královéhradecký krajský šachový svaz


Zápis z jednání VV KHŠS konaného 13. října 2021

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 3.11.2021

Jednání VV KHŠS se konalo dne 13.10.2021 v Rychnově nad Kněžnou

Přítomni: Jiří Daniel, Svatava Ptáčková, Jan Slavík, Jaroslav Šmíd, Zdeněk Urban

1) Zhodnocení konference

VV KHŠS vyjádřil jednomyslně spokojenost s místem letošní konference v HK i s termínem. Konference se budou dělat ve všední den v odpoledních hodinách v Hradci Králové, kvůli možné dostupnosti pro všechny delegáty konference. Nebude-li jiný návrh, proběhne i na stejném místě.

Potřeba zapsání nového člena VV Jiřího Daniela do spolkového rejstříku.

2) Hospodaření KHŠS

Probírány byly úpravy rozpočtu na základě usnesení konference. Došlo k navýšení příjmů rozpočtu zhruba o 22 000,- Kč, k čemuž dojde díky zvýšení členského příspěvku. Rozpočet bude zveřejněn na webu KHŠS.

Žádosti o krajské granty v roce 2022 podá hospodář.

3) Příprava návrhů na konferenci ŠSČR

Předseda KHŠS ověří termín konference ŠSČR. Byly probírány návrhy, které budou delegáti našeho kraje na konferenci navrhovat.

  1. Návrh na změny cestovních náhrad
  2. Návrh na změnu odstupného za hráče

4) Zpráva STK

Předseda STK Jan Slavík informoval členy VV, že soutěže družstev se zdárně rozeběhly. Před zahájením soutěží probíhaly mohutně diskuse, zda je nutné, aby hráč měl před každou hrou prohlášení o bezinfekčnosti na sportovní akci. Výkonný výbor KHŠS schvaluje, že tato povinnost trvá. Domácí oddíl je povinen kontrolovat u každého hráče toto prohlášen. ŠSČR bude připravovat aktuální informace k situaci – budou na webu ŠSČR. Na polofinále juniorů byl ve spolupráci s předsedou KM nominovaný krajem Jan Lajbl.

5) Zpráva KM

Předseda komise mládeže Jiří Daniel informoval o tom, že úspěšně proběhly krajské přebory mládeže v Rychnově nad Kněžnou a v Havlovicích. VV KHŠS děkuje pořadatelům těchto turnajů T. Bydelskému a J. Danielovi za jejich zdárné uspořádání. Dále se hovořilo o soutěžích mládeže – KPŽD, KSŽD a přeborech škol.

KPŽD bude zahájeno začátkem listopadu, KSŽD o měsíc později. Předseda KM dlouze hovořil o důležitosti uskutečňování přeborů škol zejména na školách tam, kde nefungují šachové kroužky. Tyto přebory jsou důležité pro rozvoj šachů. VV KHŠS se rozhodl finančně podpořit každou šachovou akci, která proběhne na škole, kde se přebor v šachu neuskutečnil během 5 let. KHŠS každému takovému pořadateli této akce přispěje částku 1000,- Kč. Dále se hovořilo o KTCM, kdy J. Daniel osloví trenéra a vedoucího KTCM Luboše Roška. Soustředění talentů kraje by se mělo co nejdříve rozeběhnout.

Koncem října proběhne M Čech mládeže v kategoriích 12-16 v Herlíkovicích (Vrchlabí)

6) Různé

STK vypíše konkurzy na pořádání turnajů.

Komise rozhodčích vypíše školení rozhodčích, které se uskuteční v HK 20. 11. 2021

18. 12. 2021 při závěrečné Velké ceně mládeže bude uspořádáno školení pro učitele a jiné zájemce z projektu Šachy do škol.

 

Další schůzka VV bude během prosince 2021.

 

Zapsala: Svatava Ptáčková, sekretářka KHŠS