Královéhradecký krajský šachový svaz


Vyhodnocení programu Podpora oddílů a kroužků

Ondrej Ruda - 16.11.2021

Nastala poslední fáze projektu POK, kdy je nutné dle vypočtené úrovně vystavit fakturu. Kluby a kroužky, které splnili
úroveň 1 PŠŠ, Třebechovice, Jičín, Náchod, Trutnov, Studnice, Sobotka fakturují částku 6 584 Kč.
Ti co dosáhli na úroveň 2 Lípa, Lipky, Jaroměř fakturují 13 169 Kč.
 Za splnění úrovně 3 Region Panda se fakturuje částka ve výši 19 753 Kč.
Faktury je nutné vystavit a poslat na email venuse.souralova@chess.cz a v kopii na podporakrouzku@chess.cz nejpozději do 30 11. 2021. Doba splatnosti faktur je 14 dnů. Faktury zaslané po termínu nemusí být proplaceny.
Ondřej Ruda, krajský koordinátor POK