Královéhradecký krajský šachový svaz


KONKURZY KM 2021

Jiří Daniel - 18.11.2021

Konkurzy na pořadatele mládežnických akcí a vedoucího KTCM
Závazné podmínky pro pořádání šachových soutěží mládeže, které vypisuje Královéhradecký krajský šachový svaz (KHŠS).
1. Hlavním pořadatelem je KHŠS, který svěřuje akci pověřenému spolupořadateli.
2. Doporučené startovné u jednodenních akcí do 100,- Kč na osobu.
3. Šachový oddíl (pověřený spolupořadatel) zajišťuje
 hrací místnost, kompletní šachové soupravy, rozhodčí, počítač pro řízení soutěže, partiáře a jiné potřeby
 trofeje a ceny pro nejlepší hráče a hráčky, drobné upomínky pro všechny účastníky
 zaslání propozic (pro turnaje Velké ceny a přebory škol musí být v souladu s obecnými propozicemi KM KHŠS pro tyto akce) nejméně měsíc před akcí předsedovi KM ke schválení
 zaslání výsledků účastníkům, webmasterovi, Martinu Šmajzrovi k zápisu na elo (vyjma přeborů škol) a předsedovi KM ve formátu SwissManageru do 3 dnů po uskutečnění,
 zajistí kvalifikovaného hlavního rozhodčího min. III. třídy a další spolupracovníky
4. Pověřený spolupořadatel může krajskému svazu fakturovat náklady maximálně do výše dotace na akci a musí přitom uvést i výši příjmů (především ze startovného, příjmový doklad je příjmem KHŠS, přebytek z příjmů bude použit na krytí nákladů přesahujících dotaci)
 doklady za věcné ceny a drobné upomínky hráčům. Požadavky na doklady (důležité pro grantové vyúčtování!): paragony, doklady z obchodů, faktury musí obsahovat konkrétní druh zboží (nikoli např. „ceny“, „občerstvení“ atp.), jeho jednotkovou cenu, počet kusů, celkovou cenu, razítko prodejny, datum, podpis (bez problémů jsou orazítkované účtenky z velkých prodejen do velikosti A4).
 nájem hracích místností
 odměny rozhodčím a funkcionářům turnaje na základě vyplněného formuláře „Vyúčtování akce“ a „Vyúčtování rozhodčího“ (max. 6 osob).
5. Faktury musí obsahovat jako plátce KHŠS a přílohu
pokladní doklady (účtenky) rovněž, nebo musí být bez uvedeného odběratele. Faktury vydané na jiné subjekty nemohou být proplaceny.
Adresa pro vystavování faktur a předávání dokladů: Královéhradecký krajský šachový svaz, U Koruny 292, 500 02 Hradec Králové, IČ 71199705.
6. Bude-li ŠSČR požadován poplatek za zápočet na LOK R, může být vybírán zvlášť a zůstane pořadateli, který poplatek uhradí za všechny účastníky najednou (zápočet na LOK R je prozatím bez poplatku, zápočty KPJ a KPD na LOK hradí KHŠS), bude součástí čerpání dotace KHŠS.
7. Fakturaci KHŠS je nutno provést do 20 dnů po jejím skončení, jinak pověřenému pořadateli hrozí snížení dotace na akci na polovinu částky nebo její nevyplacení. Akce konané v prosinci se musí vyúčtovat do 1 týdne kvůli ročnímu vyúčtování.
9. Rozpis turnajů a finančních prostředků
Akce Termín Osob cca Dotace na akci (pronájem, rozhodčí, materiál, ceny)
KP jednotlivců 8, 10, 12 15. 4. 2022 60 2500
KP jednotlivců 14,16 15. 4. 2022 40 2500
KP jednotlivců 18, 20 15. 4. 2022 20 1500
Okresní přebor škol 5 okresů listopad 21 – leden 22 250 5×1500
Krajský přebor škol 1. st. 1000 1000
Krajský přebor škol 2. st. únor 2022 40
40 1800
1800
Krajský přebor škol SŠ
únor 2022 40 2000

10. Výběrová kritéria
 Navržené náklady na dotaci pronájmu, nákup cen, odměny rozhodčím a pořadateli. Navržené propozice s uvedením nákladů na ceny
 Kapacita hracích místností a zkušenosti s pořádáním turnajů
 Zkušenosti KM se spoluprací v uplynulých letech
11. Písemné přihlášky na OP škol zasílejte do 20. 11. 2021
Písemné přihlášky na ostatní akce zasílejte do 15. 12. 2021 na e-mail: panda.daniel@tiscali.cz
12. Konkurzy budou vyhodnoceny (OP škol do 25. 11. 2021, ostatní akce 31. 12. 21


Vedoucí KTCM Ing. Luboš Roško rezignoval na funkci vedoucího KTCM k 15. 11. 2021.
KM hledá zájemce o tuto funkci, který má alespoň II. třídu trenéra a bude naplňovat podmínky dané ŠS ČR. Zájemci, hlaste se do 15. 12. 2021. Konkurz bude vyhodnocen VV KHŠS do konce roku 2021.
VZOR vyúčtování akce

Královéhradecký krajský šachový svaz

Akce:

Okresní přebor škol Trutnovska
Pořadatel: Liščí doupě, z. s.
Termín: 18. 2. 2022
Ředitel turnaje: Jan Smolík

Výdaje:
Nákup cen v celkové hodnotě dle přiložených paragonů: 1 821
Pronájem účtovaný KHŠS 300
Rozhodčí a pořadatel(v souladu s ekon. směrnicí ŠS ČR) 800
Nutno doložit doklady vyúčtování rozhodčího

Celkem 2921

Příjmy
Vklady do soutěže 1 200
Dotace KHŠS (možnost do 1800) 1 721
Celkem příjmy 2 821

Rozdíl 0

Podpis ředitele turnaje, který musí doložit všechny potřebné účetní doklady a přiložit zprávu použitou i na web KHŠS


VZOR FAKTURY

Dodavatel:

Liščí doupě, zs. s.
IČ …………………..
Hostinné

Odběratel

KHŠS
U Koruny 992
500 02 Hradec Králové

Fakturuji Vám akci Okresní přebor škol Trutnovska konanou dne 18. 2. 2021 v Hostinném ve výši 1721 Kč

Příloha:
– vyúčtování akce
– faktury a pokladní doklady