Královéhradecký krajský šachový svaz


Otevřený přebor jednotlivců Trutnovska 2022

Daniel Roischl - 6.1.2022

Otevřený přebor jednotlivců Trutnovska 2022

Pořádá TJ Lokomotiva Trutnov spolu s KHŠS pro hráče aktivně registrované v šachových oddílech okresu Trutnov.

 1. Hráči se závazně přihlašují vedoucím soutěže na e-mail: DanielDadok@seznam.cz a tomas.bydelsky@gmail.com do 20.1.2022.
 2. Prezentace účastníků proběhne v sobotu 22.1.2022 v hrací místnosti od 08:15 do 08:45 hod.
  3. Vklad: 200 Kč – uhradí hráč před zahájením losování vedoucímu soutěže, po řádném sehrání celého turnaje (bez kontumace) bude celá částka vrácena. V opačném případě propadá celý vklad ve prospěch organizátora.
  4. Startovné je 100,– Kč (hradí se v termínu dle bodu 3).
  5. Hrací místnost: Junák – český skaut, středisko Hraničář – Horská 73/5, 541 01 Trutnov.
  6. Hrací tempo: 50 minut na celou partii + 15s/tah pro každého hráče s povinností zápisu do prvního překročení pod hranici 5min. Dále již bez povinnosti zapisovat.
  7. Hraje se podle Pravidel FIDE a Soutěžního řádu ŠSČR a vydaného rozpisu. Turnaj se počítá na LOK ŠSČR.
  8. Bude hráno švýcarským systémem na 7 kol.
  9. Systém turnaje (počet kol, způsob rozlosování) může být změněn dle počtu přihlášených. Preferováni budou zejména hráči z okresu Trutnov do naplnění kapacity sálu.
  10. Vedoucí soutěže si zároveň vyhrazuje právo vyloučit z turnaje hráče, který by svým chováním ohrožoval dobré jméno šachové hry nebo by svým chováním narušoval průběh soutěže.
  11. Nejlépe umístěný hráč z oddílů na území trutnovského okresu získává titul „Přeborník Trutnovska 2022“.
  12. Turnaj bude sehrán v Trutnově ve dnech 22.1.2022 a 12.2.2022. Zcela přesný a závazný časový rozpis kol bude stanoven před začátkem turnaje.

Předběžný rozpis kol:

Sobota 22.1.2022

1.kolo 9:00-11:10

2.kolo 11:25-13:35

3.kolo 14:05-16:15

4.kolo 16:30-18:40

Sobota 12.2.2022

5.kolo 9:00-11:10

6.kolo 11:25-13:35

7.kolo 14:05-16:15

Vyhlášení výsledků – 16:30

 1. Každý účastník získá věcnou cenu, vítěz získá pohár.
  14. Rozhodčí: Daniel Dadok, Tomáš Bydelský

 

V Trutnově, dne 4.1.2022

Daniel Dadok – vedoucí soutěže