Královéhradecký krajský šachový svaz


Zápis z jednání VV KHŠS konaného 14. prosince 2021

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 12.1.2022

Zápis č. 4 z jednání výkonného výboru KHŠS

ze dne 14.12.2021 v Hradci Králové

Přítomni: Jaroslav Šmíd, Zdeněk Urban, Jan Slavík, Jiří Daniel, Svatava Ptáčková

Předseda KHŠS přivítal členy VV a zahájil schůzi.

Program:

1) Zpráva KM

Předseda komise mládeže Jiří Daniel informoval VV o své činnosti.

– byly vyhlášeny konkurzy na pořádání turnajů pro děti a mládež. Všechny turnaje již našly pořadatele.

– informoval o termínech krajských přeborů a jednotlivých pořadatelích.

– V prosinci proběhne 18. 12. poslední Velká cena na ZŠ Josefa Gočára v HK.

– uskuteční se Hradecká šachová liga pro začínající šachisty.

– VV řešil, zda mají proběhnout přebory škol Vzhledem k epidemiologickým podmínkám nenašel zatím řešení.

– Svatava Ptáčková požádala předsedu KM o aktualizaci listiny talentů a o jednání vedoucí k přípravě letního šachového tábora.

– probíralo se soustředění KTCM, které si vzal na starosti (dočasně, než se najde nový vedoucí) předseda KM. Jiří Daniel požádal o navýšení jeho odměny na 4000,- Kč měsíčně. Během konference KHŠS mu byla tato částka odsouhlasena. VV toto řešil a došel ke shodě.

– Jaroslav Šmíd informoval, že při Velké ceně 18.12. proběhne seminář učitelů a vedoucích kroužků. Lektory budou on a Ondřej Ruda.

– informace o přípravách zimní olympiády dětí a mládeže, která bude probíhat v roce 2023 na území našeho kraje.

 

2) Zpráva STK

Jan Slavík informoval VV o tom, že konkurzy pro pořádání soutěží pro dospělé budou vyhlášeny až za jasnějších epidemiologických podmínek. Z RP a KS vystoupil již za průběhu soutěže TJ Sokol Studnice.

 

3) Zpráva Komise rozhodčích

Jaroslav Šmíd zhodnotil školení rozhodčích, které proběhlo v listopadu a zúčastnilo se ho 20 lidí. Všichni až na 2 účastníky složili zkoušky na rozhodčího, pozitivní, že mezi novými R je několik dorostenců.

 

4) Zpráva hospodáře

Zdeněk Urban VV informoval, že účetní firma pokazila práci při podávání dotací na Královéhradeckém kraji pro KHŠS. Dotace na rok 2022 budou řešeny alternativně. Hledá se náhradní řešení.

 

5) Různé

VV schválil odměnu pro webmastera za aktivní přeinstalování webu.

Budou zahájeny přípravy návrhů našeho kraje na konferenci ŠSČR, která má být 5. 3. 2022 v Pardubicích.

Granty za 2021 – vyúčtování chystá J. Slavík

 

Zapsala: Svatava Ptáčková, sekretářka KHŠS