Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

OPJ Hradecka – propozice

Miroslav Pavlíček - 13.12.2013

PDF

Propozice přeboru jednotlivců Hradecka 2014
1. Přebor jednotlivců Hradecka 2014 (dále jen PJH) pořádá STK Královéhradeckého šachového svazu (dále jen KHŠS) pro aktivní hráče registrované zejména v šachových oddílech okresu Hradec Králové. Pověřeným vedoucím soutěže je Václav Portych.
2. Hráči se závazně přihlašují u svých šachových oddílů, jejichž organizační pracovníci předají písemné přihlášky pověřenému vedoucímu PJH do pondělí 6. 1. 2014, případně e-mailem na adresu vaclav.portych@gmail.com. Na tuto adresu se mohou přihlašovat hráči i jednotlivě.
3. Startovné skupiny A je 250,- Kč (kvůli zápočtu na FRL a nájmu hrací místnosti), startovné skupin B a C je 140,- Kč (kvůli nájmu hrací místnosti). Platby startovného zasílejte na účet FIO banky, číslo účtu: 2500034513/2010, variabilní symbol: datum narození ve tvaru RRRRMMDD. Upřednostňují se ale hromadné platby, např. za oddíl. O platbě informujte e-mailem vedoucího soutěže (vaclav.portych@gmail.com) a hospodáře KHŠS (jan-slavik@seznam.cz), při hromadné platbě se seznamem hráčů a zaplacených částek, variabilní symbol: číslo oddílu. Ve středu 8. 1. 2014 provede hospodář KHŠS poslední kontrolu došlých plateb a následně v pátek 10. 1. 2014 rozešle vedoucí soutěže rozpis jednotlivých skupin. Los bude proveden pomocí programu Swissmanager.
4. Bodové hodnocení partií: vítězství 3 body, remíza 1 bod a prohra 0 bodů.
5. Podmínky účasti: souhlas s těmito propozicemi, jejichž neznalost při sporech neomlouvá a jejichž součástí je příloha s právy účasti, dodržování pravidel fair-play, vycházení vstříc potřebám soupeřů a zaplacení startovného, event. vratné zálohy.
6. Zařazování do skupin: dle práv účasti uvedených v příloze. Nově přihlašovaní hráči budou zařazováni dle volných míst a koeficientu FRL (skupina A) k 1. 1. 2014, resp. LOK (ostatní skupiny) k 5. 1. 2014. Skupiny mohou být podle počtu přihlášených upraveny při zachování pořadí hráčů dle přílohy. Pověřený vedoucí soutěže má právo udělit výjimku (divoká karta pro talentovanou mládež, účast hráčů mimo okres HK apod.) do počtu tří.
7. Partie se hrají ve stanovených termínech. Partie může být po dohodě soupeřů sehrána v jiném termínu, ale do zahájení následujícího kola. Hráč má právo zahájit partii s nepřítomným soupeřem ve stanoveném či domluveném termínu a čase. Po uplynutí jedné hodiny čekání se partie kontumuje. Svou nepřítomnost (např. pro nemoc, služební cestu aj.) je povinen hráč omluvit alespoň 24 hodin před začátkem partie soupeři i rozhodčímu. Pozdější omluva je možná jen se souhlasem pověřeného vedoucího soutěže v případě vážného důvodu. Seznam kontaktů bude zaslán hráčům společně s losem. Nepřítomnost bez omluvy je důvodem ke kontumaci partie. Kontumace se nezapočítávají na ELO.
8. Hráč smí mít v první části turnaje (do 5. kola při 10 hráčích, do 7. kola při 12 hráčích) odloženu ze závažných důvodů nejvíce jednu partii. Partie musí být sehrána do zahájení přespříštího kola. Hráč musí o odložení partie včas informovat soupeře, jinak prohrává dle bodu 7., a dohodnout nový termín. Důvod odložení se nezkoumá, nemoc je důvod jako každý jiný.
9. Není-li odložená partie sehrána dle bodu 7. nebo nebyl-li informován soupeř a dohodnut nový termín, viník partii prohrává. Při odložení další partie se kontumuje dříve odložená nesehraná partie.
10. Poslední tři kola turnajů se hrají výhradně ve stanovených termínech (po dohodě obou soupeřů je možné partie předehrát). Partie nesehrané dle bodu 7. se kontumují.
11. Rozhodčí turnaje může povolit výjimku z těchto ustanovení, nebude-li ohrožena regulérnost boje o postupy a sestupy. Při nedohodě soupeřů nařídí termín sehrání partie. Nedojde-li ani pak k sehrání partie, kontumuje ji v neprospěch viníka nesehrání v nařízeném termínu. Odvolání proti rozhodnutí rozhodčího a protesty řeší odvolací komise (předseda – V. Portych, členové – J. Slavík a předseda STK KHŠS M. Pavlíček).
12. Termíny:
Po 6. 1. 2014 – uzávěrka přihlášek a platby startovného,
Pá 10. 1. 2014 – rozeslání losu jednotlivých skupin e-mailem.

10-tičlenná skupina 12-tičlenná skupina
14. 1. I. kolo I. kolo
21. 1. II. kolo II. kolo
28. 1. volný termín, dohrávky III. kolo
4. 2. III. kolo volný termín, dohrávky
11. 2. IV. kolo IV. kolo
18. 2. volný termín, dohrávky V. kolo
25. 2. V. kolo VI. kolo
4. 3. VI. kolo VII. kolo
11. 3. volný termín, dohrávky
18. 3. VII. kolo VIII. kolo
25. 3. VIII. kolo IX. kolo
1. 4. volný termín, dohrávky X. kolo
8. 4. volný termín, dohrávky
15. 4. IX. kolo XI. kolo
13. Hrací tempo: 1,5 hod. + 30 sec. na tah. Hráči se mohou před partií domluvit na jiném tempu, pokud toto tempo bude minimálně 1 hodina pro hráče na partii, aby se mohla započíst na LOK a FRL.
14. Titul, postupy a sestupy: Vítěz získává titul přeborníka Hradecka. Vítězové skupiny A postupují do KPJ 2014, počet bude určen propozicemi KPJ. První dva vítězové skupiny B mají zaručen postup do skupiny A PJH 2015. První dva vítězové skupiny C mají zaručeno právo postupu do skupiny B PJH 2015. Právo účasti ve skupinách A a B ztrácejí poslední tři, přičemž třetí od konce bude prvním náhradníkem pro danou skupinu. V případě rovnosti bodů rozhodují kritéria uvedená v bodě 5.2.2. Soutěžního řádu ŠSČR, tj. a) hodnocení podle systému Sonnenborn-Berger, b) výsledky vzájemných partií mezi účastníky, o které se jedná, c) výsledek proti vítězi soutěže, dále proti druhému, třetímu atd., d) los.
15. Všechny turnaje budou započteny na LOK ŠSČR. Skupina A navíc také na FRL FIDE. Na zápočet jsou hráčům započteny pouze výsledky s hráči mající FRL nebo LOK 1251 a vyšší.
16. Hrací místnosti (předběžně – bude upřesněno do uzávěrky přihlášek!) a hrací dny: skupina A v úterý na Sokole 17:30 – 21:30 hod., skupiny B a C v úterý na Ortexu 17:30 – 21:30 hod., dohrávky ve čtvrtek na Sokole 17:30 – 21:30 hod. Rozhodčí jednotlivých skupin budou oznámeni společně s losem.
17. Skupina B se hraje jako XVI. ročník Memoriálu Jaroslava Horáčka.
V Hradci Králové 9. 12. 2013 Václav Portych, vedoucí PJH Miroslav Pavlíček, předseda STK KHŠS
Příloha:
Práva účasti v PJH 2014 podle výsledků PJH 2013 (24 účastníků)
Skupina A: Hráč Oddíl ELO
1 BIELAVSKÝ Jiří ŠK ORTEX-RETA Hr. Kr. 1997
2 ŠTEFAN Jaroslav TJ Jiskra Hořice v Podkr.1873
3 NEKVINDA Michal ŠK ORTEX-RETA Hr. Kr. 1795
4 MACH Ondřej SOKOL Hradec Králové 1729
5 FÁTOR Jaroslav SLAVIA Hradec Králové 1705
6 MAREŠ Ilja ŠK Lípa 1798
7 LANGR Jiří ŠK ORTEX-RETA Hr. Kr. 1678
8 BLAŽEK Michal ŠK ORTEX-RETA Hr. Kr. 1606
9 VACEK Jaroslav SOKOL Hradec Králové 1675
10

Skupina B: Hráč Oddíl ELO
1 VOCHOZKA Jindřich SLAVIA Hradec Králové 1797 1. náhradník skupiny A
2 PORTYCH Václav ŠK Lípa 1816 2. náhradník skupiny A
3 KRÁSA Marek ŠK DDM Třebechovice p. O.1742 3. náhradník skupiny A
4 WALTER Jaroslav SOKOL Hradec Králové 1606 4. náhradník skupiny A
5 VLASÁK Ladislav SLAVIA Hradec Králové 1803 5. náhradník skupiny A
6 NOSEK Jan ŠK ORTEX-RETA Hr. Kr. 1727
7 ŠOLC Filip ŠK ORTEX-RETA Hr. Kr. 1776
8 REJNUŠ Josef SOKOL Hradec Králové 1631
9 KUTA Jiří ŠK ORTEX-RETA Hr. Kr. 1647
10 NOSEK Jiří SOKOL Hradec Králové 1576
11 KABLUKOV Vadim Podzvíčinská šach. škola 1460
12 ZELENÝ František SOKOL Hradec Králové 1486

Skupina C: Hráč Oddíl ELO
1 KODOŇ Zdeněk SOKOL Hradec Králové 1566
2 NOVOTNÝ Otto SOKOL Hradec Králové 1440
3 ŠOLC Roman ŠK ORTEX-RETA Hr. Kr. 1337
Pozn.: Rozdělení je navrženo dle loňského umístění! Bude upraveno dle počtu přihlášených…

Informativně je uvedeno ELO k 1. 12. 2013 (FRL ve skupině A a LOK k 5. 9. 2013 ve skupinách B a C). Nově přihlašovaní hráči budou zařazováni dle volných míst a koeficientu ELO k 5. 1. 2014.