Královéhradecký krajský šachový svaz

 • Archivy

 • Rubriky

OPJ Hradec Králové 2012 – propozice

Miroslav Pavlíček - 7.12.2011

Propozice přeboru jednotlivců Hradecka 2012

 1. Přebor jednotlivců Hradecka 2012 (dále jen PJH) pořádá STK Královéhradeckého šachového svazu (dále jen KHŠS)  pro aktivní hráče registrované zejména v šachových oddílech okresu Hradec Králové. Pověřeným vedoucím soutěže je Václav Portych.
 2. Hráči se závazně přihlašují u svých šachových oddílů, jejichž organizační pracovníci předají písemné přihlášky pověřenému vedoucímu PJH  do pondělí 9. 1. 2012, případně e-mailem na adresu vaclav.portych(šs)gmail.com. Na tuto adresu se mohou přihlašovat hráči i jednotlivě.
 3. Startovné skupiny A je 150,- Kč (kvůli zápočtu na FRL), startovné skupin B a C je 40,- Kč. Platby startovného zasílejte na účet  FIO banky, číslo účtu: 2500034513 /2010, variabilní symbol: datum narození ve tvaru RRRRMMDD. O platbě informujte e-mailem vedoucího soutěže (vaclav.portych(šs)gmail.com) a hospodáře KHŠS (jan-slavik(šs)seznam.cz) nejlépe s oskenovaným příkazem k platbě v příloze e-mailu. Při platbě za více hráčů uveďte v e-mailu jejich seznam. Ve středu 11. 1. 2012 provede hospodář KHŠS kontrolu došlých plateb a následně v pátek 13. 1. 2012 rozešle vedoucí soutěže rozpis jednotlivých skupin. Los bude proveden pomocí programu Swissmanager.
 4. Bodové hodnocení partií: vítězství 3 body, remíza 1 bod a prohra 0 bodů.
 5. Podmínky účasti: souhlas s těmito propozicemi, jejichž neznalost při sporech neomlouvá a jejichž součástí je příloha s právy účasti, dodržování pravidel fair-play, vycházení vstříc potřebám soupeřů a zaplacení startovného, event. vratné zálohy.
 6. Zařazování do skupin: dle práv účasti uvedených v příloze. Nově přihlašovaní hráči budou zařazováni dle volných míst a koeficientu FRL (skupina A), resp. LOK (ostatní skupiny) k 5. 1. 2012. Skupiny mohou být podle počtu přihlášených upraveny při zachování pořadí hráčů dle přílohy. Pověřený vedoucí soutěže má právo udělit výjimku (divoká karta pro talentovanou mládež, účast hráčů mimo okres HK, apod.) do počtu tří.
 7. Partie se hrají ve stanovených termínech. Partie může být po dohodě soupeřů sehrána v jiném termínu, ale do zahájení následujícího kola. Hráč má právo zahájit partii s nepřítomným soupeřem ve stanoveném či domluveném termínu a čase. Po uplynutí jedné hodiny čekání se partie kontumuje. Svou nepřítomnost (např. pro nemoc, služební cestu) je povinen hráč omluvit alespoň 24 hodin před začátkem partie soupeři i rozhodčímu. Pozdější omluva je možná jen se souhlasem pověřeného vedoucího soutěže v případě vážného důvodu. Seznam kontaktů bude zaslán hráčům společně s losem. Nepřítomnost bez omluvy je důvodem ke kontumaci partie. Kontumace se nezapočítávají na ELO.
 8. Hráč smí mít v první části turnaje (do 5. kola při 10 hráčích, do 7. kola při 12 hráčích) odloženu ze závažných důvodů nejvíce jednu partii. Partie musí být sehrána do zahájení přespříštího kola. Hráč musí o odložení partie včas informovat soupeře, jinak prohrává dle bodu 7., a dohodnout nový termín. Důvod odložení se nezkoumá, nemoc je důvod jako každý jiný.
 9. Není-li odložená partie sehrána dle bodu 7. nebo nebyl-li informován soupeř a dohodnut nový termín, viník partii prohrává. Při odložení další partie se kontumuje dříve odložená nesehraná partie.
 10. Poslední tři kola turnajů se hrají výhradně ve stanovených termínech (po dohodě obou soupeřů je možné partie předehrát). Partie nesehrané dle bodu 7. se kontumují.
 11. Rozhodčí turnaje může povolit výjimku z těchto ustanovení, nebude-li ohrožena regulérnost boje o postupy a sestupy. Při nedohodě soupeřů nařídí termín sehrání partie. Nedojde-li ani pak k sehrání partie, kontumuje ji v neprospěch viníka nesehrání v nařízeném termínu. Odvolání proti rozhodnutí rozhodčího a protesty řeší odvolací komise (předseda  – V. Portych, členové – J. Slavík a předseda STK KHŠS M. Pavlíček).
 12. Termíny (pro jednoduchost je u rozpisu kol uvedeno datum pondělí příslušného hracího týdne):
      Po 9. 1. 2012 – uzávěrka přihlášek a platby startovného,
      Pá 13. 1. 2012 – rozeslání losu jednotlivých skupin e-mailem.
 
         10-tičlenná skupina                              12-tičlenná skupina
         16. 1.       I. kolo                                   I. kolo
         23. 1.       II. kolo                                  II. kolo
         30. 1.       volný termín, dohrávky        III. kolo
           6. 2.       III. kolo                                volný termín, dohrávky
         13. 2.       IV. kolo                                IV. kolo
         20. 2.       volný termín, dohrávky        V. kolo
         27. 2.       V. kolo                                  VI. kolo
           5. 3.       VI. kolo                                VII. kolo
         12. 3.                volný termín, dohrávky
         19. 3.       VII. kolo                                              VIII. kolo
         26. 3.      VIII. kolo                              IX. kolo
           4. 4.       volný termín, dohrávky        X. kolo
           9. 4.                 volný termín, dohrávky
   18. 4.       IX. kolo                                XI. kolo
 1. Hrací tempo: 1,5 hod. + 30 sec. na tah. Hráči se mohou před partií domluvit na jiném tempu, pokud toto tempo bude minimálně 1 hodina pro hráče na partii, aby se mohla započíst na FRL.
 2. Titul, postupy a sestupy: Vítěz získává titul přeborníka Hradecka. Vítězové skupiny A postupují do KPJ 2012, počet bude určen propozicemi KPJ. První dva vítězové skupiny B mají zaručen postup do skupiny A PJH 2013. První dva vítězové skupiny C mají zaručeno právo postupu do skupiny B PJH 2013. Právo účasti ve skupinách A a B ztrácejí poslední tři, přičemž třetí od konce bude prvním náhradníkem pro danou skupinu. V případě rovnosti bodů rozhodují kritéria uvedená v bodě 5.2.2. Soutěžního řádu ŠSČR, tj. a) hodnocení podle systému Sonnenborn-Berger, b) výsledky vzájemných partií mezi účastníky, o které se jedná, c) výsledek proti vítězi soutěže, dále proti druhému, třetímu, atd., d) los.
 3. Všechny turnaje budou započteny na LOK ŠSČR. Skupina A navíc také na FRL FIDE. Na zápočet jsou hráčům započteny pouze výsledky s hráči mající FRL nebo LOK1251 avyšší.
 1. Hrací místnosti a hrací dny: skupina A v úterý na Sokole 17:30 – 21:30 hod., skupiny B a C v pondělí na Slavii 17:30 – 21:30 hod. Rozhodčí jednotlivých skupin budou oznámeni společně s losem.
 1. Skupina B se hraje jako XIV. ročník Memoriálu Jaroslava Horáčka.
V Hradci Králové 10. 11. 2011                                  Václav Portych, vedoucí PJH                              Miroslav Pavlíček, předseda STK KHŠS

 

Příloha:

Práva účasti v PJH 2012 podle výsledků PJH 2011 (27 účastníků)

Skupina A
          Hráč                Oddíl           ELO   
 1 NOVÁK      Luděk    ŠK Lípa               1935
 2 TSAPANIDIS Vasilis   ŠK Lípa               1792
 3 SMOLEJ     Lukáš    SOKOL Hradec Králové  2031
 4 NĚMEC      Otakar   ŠK Lípa               1885
 5 PTÁČEK     Tomáš    SOKOL Hradec Králové  1835
 6 FÁTOR      Jaroslav  SLAVIA Hradec Králové 1840
 7 PORTYCH    Václav    ŠK Lípa               1812
 8 VOCHOZKA   Jindřich  SLAVIA Hradec Králové 1736
 9 ROZKOVEC   Ludvík    SLAVIA Hradec Králové 1749
10 
 
Skupina B
          Hráč                Oddíl           ELO   
 1 ČERMÁK     Miroslav  ŠK ORTEX-RETA Hr. Kr. 1862    1. náhradník sk. A
 2 ROJÍKOVÁ   Lenka     ŠK Lípa               1838   2. náhradník sk. A
 3 VLASÁK     Ladislav  SLAVIA Hradec Králové 1790    3. náhradník sk. A
 4 DVOŘÁK     Zdeněk   ŠK DDM Třebechovice   1650
 5 KUTA       Jiří     ŠK ORTEX-RETA Hr. Kr. 1664
 6 LANGR      Jiří      ŠK ORTEX-RETA Hr. Kr. 1658
 7 GERSENSON  Jesse     ŠK Lípa               1777
 8 VACEK      Jaroslav  SLAVIA Hradec Králové 1677
 9 WALTER     Jaroslav  SLAVIA Hradec Králové 1625
10 NEKVINDA   Michal   TJ Jiskra Hořice v P. 1636
11 ZELENÝ     František SOKOL Hradec Králové  1502
12 
 
Skupina C
          Hráč                Oddíl           ELO   
 1 NOSEK      Jiří     SOKOL Hradec Králové  1668    1. náhradník sk. B
 2 MACH       Ondřej   SOKOL Hradec Králové  1453    2. náhradník sk. B
 3 RYBÁŘ      Josef     SOKOL Hradec Králové  1605    3. náhradník sk. B
 4 VÁVRA      Jiří     SLAVIA Hradec Králové 1635
 5 REJNUŠ     Josef    SOKOL Hradec Králové  1381
 6 NOVOTNÝ    Otto     SOKOL Hradec Králové  1488
 7 SKYBOVÁ    Kateřina ŠK ORTEX-RETA Hr. Kr. 1306  

Informativně je uvedeno ELO k 1. 11. 2011 (FRL ve skupině A a LOK ve skupinách B a C).

Nově přihlašovaní hráči budou zařazováni dle volných míst a koeficientu ELO k 5. 1. 2012. V případě přihlášky více než 34 hráčů bude 10. 1. 2012 rozeslán všem zainteresovaným doplněný hrací systém.