Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

OPJ Hradecka – propozice

Petr Marek - 30.12.2015

OPJ_hradecka2016

Propozice přeboru jednotlivců Hradecka 2016

1.    Přebor jednotlivců Hradecka 2016 (dále jen PJH) pořádá STK Královéhradeckého šachového svazu (dále jen KHŠS) pro aktivní hráče registrované zejména v šachových oddílech okresu Hradec Králové. Pověřeným vedoucím soutěže je Jindřich Vochozka, o „technické zázemí” pečuje Václav Portych.

2.    Hráči se závazně přihlašují u svých šachových oddílů, jejichž organizační pracovníci předají písemné přihlášky do pondělí 11. 1. 2016 e-mailem na adresu vaclav.portych@gmail.com. Na tuto adresu se mohou přihlašovat hráči i jednotlivě.

3.    Startovné skupiny A je 250,- Kč (kvůli zápočtu na FRL a nájmu hrací místnosti), startovné skupiny B je 140,- Kč (kvůli nájmu hrací místnosti). Platby startovného zasílejte na účet FIO banky, číslo účtu: 2500034513/2010, variabilní symbol: datum narození ve tvaru RRRRMMDD. Upřednostňují se ale hromadné platby, např. za oddíl. O platbě informujte e-mailem vedoucího soutěže (jinvoch@centrum.cz), „technické zázemí” (vaclav.portych@gmail.com) a hospodáře KHŠS (jan-slavik@seznam.cz), platba za jednoho hráče se hradí v poslední den přihlášek, při hromadné platbě se seznamem hráčů a zaplacených částek, variabilní symbol: číslo oddílu. Ve středu 13. 1. 2016 provede hospodář KHŠS poslední kontrolu došlých plateb a následně v pátek 15. 1. 2016 rozešle vedoucí soutěže rozpis jednotlivých skupin. Los bude proveden pomocí programu Swissmanager.

4.    Bodové hodnocení partií: vítězství 1 bod, remíza 0,5 bodu a prohra 0 bodů.

5.    Podmínky účasti: souhlas s těmito propozicemi, jejichž neznalost při sporech neomlouvá a jejichž součástí je příloha s právy účasti, dodržování pravidel fair-play, vycházení vstříc potřebám soupeřů a zaplacení startovného, event. vratné zálohy.

6.    Zařazování do skupin: dle práv účasti uvedených v příloze. Nově přihlašovaní hráči budou zařazováni dle volných míst a koeficientu FRL (skupina A) k 1. 1. 2016, resp. LOK (ostatní skupiny) k 5. 1. 2016. Skupiny mohou být podle počtu přihlášených upraveny při zachování pořadí hráčů dle přílohy. Pověřený vedoucí soutěže má právo udělit výjimku (divoká karta pro talentovanou mládež, účast hráčů mimo okres HK apod.) do počtu tří.

7.    Partie se hrají ve stanovených termínech. Partie může být po dohodě soupeřů sehrána v jiném termínu, ale do zahájení následujícího kola. Hráč má právo zahájit partii s nepřítomným soupeřem ve stanoveném či domluveném termínu a čase. Po uplynutí jedné hodiny čekání se partie kontumuje. Svou nepřítomnost (např. pro nemoc, služební cestu aj.) je povinen hráč omluvit alespoň 24 hodin před začátkem partie soupeři i rozhodčímu. Pozdější omluva je možná jen se souhlasem pověřeného vedoucího soutěže v případě vážného důvodu. Seznam kontaktů bude zaslán hráčům společně s losem. Nepřítomnost bez omluvy je důvodem ke kontumaci partie. Kontumace se nezapočítávají na ELO.

8.    Hráč smí mít v první části turnaje (do 5. kola při 10 hráčích, do 7. kola při 12 hráčích) odloženu ze závažných důvodů nejvíce jednu partii. Partie musí být sehrána do zahájení přespříštího kola. Hráč musí o odložení partie včas informovat soupeře, jinak prohrává dle bodu 7., a dohodnout nový termín. Důvod odložení se nezkoumá, nemoc je důvod jako každý jiný.

9.    Není-li odložená partie sehrána dle bodu 7. nebo nebyl-li informován soupeř a dohodnut nový termín, viník partii prohrává. Při odložení další partie se kontumuje dříve odložená nesehraná partie.

10. Poslední tři kola turnajů se hrají výhradně ve stanovených termínech (po dohodě obou soupeřů je možné partie předehrát). Partie nesehrané dle bodu 7. se kontumují.

11. Rozhodčí turnaje může povolit výjimku z těchto ustanovení, nebude-li ohrožena regulérnost boje o postupy a sestupy. Při nedohodě soupeřů nařídí termín sehrání partie. Nedojde-li ani pak k sehrání partie, kontumuje ji v neprospěch viníka nesehrání v nařízeném termínu. Odvolání proti rozhodnutí rozhodčího a protesty řeší odvolací komise (předseda – J. Vochozka, členové – J. Slavík a předseda STK KHŠS P. Marek).

12. Termíny:
Po 11. 1. 2016 – uzávěrka přihlášek a platby startovného,
Pá 15. 1. 2016 – rozeslání losu jednotlivých skupin e-mailem.

Termín 10-tičlenná skupina    12-tičlenná skupina
18.1.2016 I. kolo I. kolo
25.1.2016 II. kolo II. kolo
1.2.2016 volný termín, dohrávky III. kolo
8.2.2016 III. kolo volný termín, dohrávky
15.2.2016 IV. kolo IV. kolo
22.2.2016 volný termín, dohrávky V. kolo
29.2.2016 V. kolo VI. kolo
7.3.2016 VI. kolo VII. kolo
14.3.2016 volný termín, dohrávky
21.3.2016 VII. kolo VIII. kolo
28.3.2016 volný termín, dohrávky
4.4.2016 VIII. kolo IX. kolo
11.4.2016 volný termín, dohrávky X. kolo  
18.4.2016 IX. kolo XI. kolo

13. Hrací tempo: 1,5 hod. + 30 sec. na tah. Hráči se mohou před partií domluvit na jiném tempu, pokud toto tempo bude minimálně 1 hodina pro hráče na partii, aby se mohla započíst na LOK a FRL.

14. Titul, postupy a sestupy: Titul přeborníka Hradecka získává nejvýše umístěný hráč registrovaný v šachových oddílech okresu Hradec Králové. Přeborník Hradecka (a event. další hráči) postupují do KPJ 2016, počet bude určen propozicemi KPJ. První dva vítězové skupiny B mají zaručen postup do skupiny A PJH 2017. Právo účasti ve skupině A ztrácejí poslední tři, přičemž třetí od konce bude prvním náhradníkem pro danou skupinu. V případě rovnosti bodů rozhodují kritéria uvedená v bodě 5.2.2. Soutěžního řádu ŠSČR, tj. a) hodnocení podle systému Sonnenborn-Berger, b) výsledky vzájemných partií mezi účastníky, o které se jedná, c) výsledek proti vítězi soutěže, dále proti druhému, třetímu atd., d) los.

15. Všechny turnaje budou započteny na LOK ŠSČR. Skupina A navíc také na FRL FIDE. Na zápočet jsou hráčům započteny pouze výsledky s hráči mající FRL nebo LOK 1251 a vyšší.

16. Hrací místnost: skupina A v pondělí Slavia HK, definitivní rozhodnutí o tom i o dalších skupinách se provede s ohledem na složení účastníků a možnosti hradeckých oddílů. Při dohodě hráčů je možno (při informování rozhodčího) utkání odehrát v jiné, než určené hrací místnosti.

17. Skupina B se hraje jako XVIII. ročník Memoriálu Jaroslava Horáčka.

V Hradci Králové 29. 12. 2015                     Jindřich Vochozka, vedoucí PJH    Petr Marek, předseda STK KHŠS

Příloha:

Práva účasti v PJH 2016 podle výsledků PJH 2015 (15 účastníků)

Skupina A:
Hráč                                         Oddíl                                       ELO
1 HEPNAR David              TJ Náchod                                   1770

2 ZÁRUBA Jaroslav          Sokol Hradec Králové                1805

3 KRÁSA      Marek          ŠK DDM Třebechovice p. O.     1726

4 RAKHIMOV Yestay      SLAVIA Hradec Králové              1728
5 VOCHOZKA   Jindřich  SLAVIA Hradec Králové              1765
6 KUTA Jiří                       ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s.  1638
7 SKYBOVÁ Kateřina      SLAVIA Hradec Králové              1579
8 BLAŽEK     Michal         ŠŠPM Lipky HK                             1601
9 NOVOTNÝ Otto            SOKOL Hradec Králové               1458N
Skupina B:
Hráč                                               Oddíl                                   ELO
1 LANGR Jiří                     ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s.  1618
2 KODOŇ Zdeněk            SOKOL Hradec Králové               1590
3 ROKOŠ Filip                   ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s.  1660

4 REJNUŠ Josef               SOKOL Hradec Králové               1593

5 NOSEK Jiří                      SOKOL Hradec Králové                1614

6 ZELENÝ František         SOKOL Hradec Králové                1421

 

 

Pozn.: Rozdělení je navrženo dle loňského umístění! Bude upraveno dle počtu přihlášených…

Informativně je uvedeno ELO k 1. 12. 2015. Nově přihlašovaní hráči budou zařazováni dle volných míst a koeficientu ELO k 1. 1. 2016.