Logo KHŠS
 

Přebory škol 2011 - 2012

Úvodní stránka - Termínová listina KHŠS
Ochrana proti spamu: v mailových adresách je znak zavináče nahrazen (šs)

Přebor republiky škol 1. - 5. třída - Přebor republiky škol 6. - 9. třída - Přebor republiky středních škol

Krajské kolo

Okresní kola: Náchodsko - Trutnovsko - Rychnovsko - Jičínsko - Hradecko

Základní kolo - přebory jednotlivých škol: ZŠ Police n/M - ZŠ Lázně Bělohrad - ZŠ Trutnov 3

Propozice okresního kola přeboru škol Trutnovska v šachu 2011

Pořádá KHŠS ve spolupráci s oddílem šachu TJ Lokomotiva Trutnov a ZŠ Trutnov 3
Termín: úterý 29. listopadu 2011
Místo: ZŠ Trutnov 3, Náchodská 18, viz mapka (spojení od ČD hl.n. MHD č.1 či 4, zastávka Poříčí,nám. nebo vlakem do vlakové zastávky Trutnov-střed)
Kategorie:
    I. žáci 1. - 5. ročníků ZŠ
    II. žáci 6. - 9. ročníků ZŠ a příslušných ročníků osmiletého gymnázia
    III. studenti a žáci středních škol
Podmínka příslušnosti k danému ročníku školy musí být splněna s tou jedinou výjimkou, že družstva kategorie II. a III. mohou být doplněna i žáky mladšími při splnění podmínky příslušnosti k jedné škole. Každý hráč však může hrát v jedné úrovni pouze za družstvo jedné věkové kategorie.
Právo účasti: čtyřčlenná družstva škol trutnovského okresu, všichni hráči družstva musí být žáky téže školy. Školu by mělo reprezentovat v dané kategorii pouze jedno družstvo (družstvo nemusí být kompletní),ale výjimečně může startovat i B,C družstvo téže školy bez práva postupu do KK.
Žáci nižších ročníků mohou startovat v kategorii vyšších ročníků pouze v případě, že se soutěže nezúčastní ve své kategorii.
Systém a tempo bude určen na místě podle počtu družstev v jednotlivých kategoriích, při menším počtu každý s každým, tempem 25 minut na partii a hráče. Hrát se bude dle pravidel FIDE s úpravou pro Rapid šach, hodnocení olympijským systémem (za každou výhru na šachovnici 1 bod, za remízu 0,5 bodu).
Materiál: na každé družstvo dvě kompletní šachové soupravy a šachové hodiny. Družstvo školy, které má v sestavě nejvýše jednoho aktivního šachistu, nemusí přivézt vlastní šachový materiál - bude mu zapůjčen bezplatně pořadatelem. Podmínkou je včasné oznámení požadavku včetně uvedení sestavy družstva nejméně 7 dnů před turnajem. Jinak bude za zapůjčení šachové soupravy vybírán poplatek 50,- Kč. Šachový materiál Lokomotivy Trutnov slouží pouze jako rezerva!
O pořadí rozhoduje: 1) součet bodů, 2) vzájemný zápas, 3) individuální výsledek na 1., 2. a 3. šachovnici.
Přihlášky a výsledkové listiny školního kola: do 26.11.2011 na e-mailovou adresu: killar.marek(šs)gmail.com event. tel. 499841993. Družstva, nepřihlášená do tohoto termínu, nebudou moci z kapacitních a organizačních důvodů hrát.
Časový rozpis: 7:45 – 8:00 prezentace; 8:15 zahájení, cca v 13:00 ukončení
Hlavní rozhodčí: Mgr. Marek Killar
Příspěvek účastníků: 150,- Kč za družstvo (školy, které zašlou do 26.11.2011 výsledkovou listinu základního kola, pouze 75,-Kč) - bude použito na nákup trofejí a upomínkových předmětů pro účastníky.
Při prezentaci předloží každé družstvo soupisku, obsahující jména, příjmení a navštěvované ročníky jednotlivých hráčů, potvrzenou ředitelstvím školy, za kterou družstvo startuje. Na soupisce může být uvedeno nejvýše 6 hráčů či hráček. Hráči na soupisce musí být seřazeni podle výkonnosti od nejsilnějšího hráče k nejslabšímu. Jako kritéria síly slouží ELO a VT. Hráč na soupisce nesmí být zařazen před hráčem s ratingem o 100 bodů vyšším, u hráčů bez ratingu bude rating propůjčen dle klasifikačního řádu.
Bezpečnost účastníků:
1. Účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či krádeži.
2. Za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu zodpovídá vysílající škola (viz vyhláška MŠMT ČR č. 55/2005 § 7 odst. 2)
Ceny: pro nejlepší družstva diplomy, drobné ceny pro všechny účastníky.
Postup: dvě nejlepší družstva v každé kategorii postupují do krajského kola (do 4 účastníků má zajištěn postup pouze vítěz)
Různé: hráči i doprovody jsou povinni se přezouvat, každou školní výpravu bude doprovázet zodpovědná osoba starší 18 let, která bude po celou dobu turnaje přítomná v hracím sále či prostoru pro odpočinek a bude dohlížet na chování a bezpečnost svých svěřenců.

Mgr. Marek Killar, 10. 10. 2011

Okresní kolo přeboru škol Jičínska

Ladislav Brož – trenér PŠŠ Lázně Bělohrad

Přebor ZŠ Police nad Metují

V úterý 11.10.2011 se v aule místní školy uskutečnil šachový turnaj jednotlivců. Na startu se sešlo celkem 21 žáků. Kategorie 1. – 5. tříd se účastnilo 9 a 6. – 9. tříd 12 šachistů. Obě kategorie se utkaly ve společném turnaji v devíti kolech. Hrálo se švýcarským systémem 2 x 15 min a při rovnosti bodů rozhodovalo o pořadí pomocné hodnocení progres. Výsledky turnaje byly vyhlášeny zvlášť pro obě kategorie.
Šachové partie probíhaly v přátelském duchu a svou kvalitu ukázali zvláště hráči navštěvující šachový kroužek. Hlavně ti nejlepší prokázali cit pro hru a solidní hospodaření s časem. Účasti nelitovali ani začínající šachisté, protože nasbírali řadu zkušeností a poučili se ze hry kvalitnějších soupeřů.
Suverénně celým turnajem prošel David Černý, který se stal zaslouženě celkovým vítězem turnaje a kategorie 1. – 5. tříd se ziskem 8 bodů. Svým soupeřům povolil pouze dvakrát remis v závěru turnaje. Bez porážky prokráčel turnajem i celkově druhý a zároveň vítěz kategorie 6. – 9. tříd Zdeněk Holub se ziskem 7,5 bodu. Za zmínku stojí i tři jména, která letos posílila šachový kroužek. Josef Kollert, Adam Kolář a Jakub Starý, kteří ukázali velký talent. O všech jistě ještě uslyšíme. Za znalost pravidel a kázeň zaslouží pochvalu všichni účastníci.
O technickou stránku a hladký průběh turnaje se starali Petr Jansa a Ladislav Michel.
Konečné pořadí

Kategorie 1. – 5.tř.              Kategorie 6. – 9.tř.

1. David Černý   5.A   8 bodů        1. Zdeněk Holub    9.B   7,5 bodu
2. Josef Kollert  5.B   5,5         2. Lukáš Michel    9.B   6,5
3. Adam Kolář   5.B   5          3. Petr Rak      9.A   6
4. Jakub Starý   5.B   4,5         4. Jakub Langhamer  8.A   5,5
5. Radek Jansa   5.A   4          5. Štěpán Štolfa   8.B   5
6. Tomáš Jansa   5.A   3,5         6. Jindřich Puschmann 8.A   5
7. Nikolas Letzel 3.A   3,5         7. Marek Skalický   8.B   5
8. Ondřej Čálek  5.B   3          8. Jan Hofman     8.B   4,5
9. Tomáš Valchař  2.A   2,5         9. Daniel Pšenička  8.B   4,5
                        10. Zlatava Adamová  8.B   3,5
                        11. Jakub Jirásek   8.A   3
                        12. Jakub Binar    8.A   2,5

Sponzorsky turnaj podpořili: Základní a mateřská škola Police nad Metují
               SPORT Hotárek
               Kvíčerovská pekárna Police nad Metují
Sponzorům a všem, kdo jakoukoli formou turnaj podpořili, děkuji.
Vítězové kategorie 1. - 5. třída Na průběh turnaje dohlíží organizátor Ladislav Michel Vítězové kategorie 6. - 9. třída
Ladislav Michel, 13. 10. 2011

Přebor ZŠ K. V. Raise Lázně Bělohrad

Krátce po půl čtvrté skončil přebor ZŠ K.V.Raise v malebném městečku Lázně Bělohrad. Aula zdejší školy se začala plnit dětmi malinko po osmé hodině ranní. Počet účastníků se zastavil na čísle 26.
Hrálo se Švýcarským systémem na 9 kol s časem 2x20 minut na partii v jedné skupině.Vyhodnocení však proběhlo následovně: 1. - 5. třída a 6. - 9. třída,zvlášť se hodnotily i dívky. Ceny dětem předala paní Mgr. Eva Lacinová. Dobrou práci odvedla rodina Suchardova i paní Martina Sálová, za což jim patří velký dík. Největší pozornost na sebe upoutala svým výkonem čtyřapůlletá Kateřina Rudolfová.
Poř.	Jméno			Rtg	Klub	Body	BH.
 1	Kykal Vojtěch		1787	8.B	9	49
 2	Sucharda David		1389	6.B	8	45˝
 3	Sucharda Tomáš		1250	2.A	7	49
 4	Koutová Zuzana		1100	7.A	5˝	51
 5	Kundrát Libor		1000	7.A	5˝	44
 6	Kiec Tomáš		1000	7.A	5	49˝
 7	Vajdl Tomáš		1100	5.B	4˝	48˝
 8	Matouš Martin		1000	7.A	4˝	47
 9	Lorencová Saša		1000	8.A	4˝	41
10	Polák Jurij		1000	8.B	4˝	40˝
11	Flégl Matěj		1000	7.A	4˝	40˝
12	Beneš Dominik		1000	8.A	4˝	40˝
13	Mach Milan		1000	8.B	4˝	39
14	Šubr Matěj		1000	8.B	4˝	38˝
15	Kryl Matěj		1000	9.A	4˝	37˝
16	Kráčmarová Tereza	1100	8.B	4	39
17	Matyas Jan		1000	8.B	4	37
18	Šturma Jaroslav		1000	8.B	3˝	47
19	Pospíšíl Miroslav	1000	3.A	3˝	37
20	Pětioká Veronika	1000	8.A	3˝	33
21	Mikolášek Tomáš		1000	4.B	3˝	32
22	Bartoníček Petr		1000	8.B	3˝	30˝
23	Rudolfová Kateřina	1000	MŠ	3	34
24	Šturma Daniel		1000	2.B	3	33
25	Fink Karel		1000	8.A	2˝	37
26	Rudolfová Aneta		1000	2.B	2˝	32˝
Vítězové kategorie 6. -9. třída, zleva David Sucharda, Vojtěch Kykal a Libor Kundrát V kategorii 1. - 5. třída vyhráli zprava Tomáš Sucharda, Tomáš Vajdl a Miroslav Pospíšil Vítězná děvčata - zleva Tereza Kráčmerová, Zuzana Koutová a Saša Lorencová Sestry Rudolfovy, starší Aneta a mladší Kateřina, navštěvující mateřskou školu
Ladislav Brož, 29. 9. 2011

Přebor ZŠ Trutnov 3

Už pravidelně se před OP škol čtyřčlenných družstev koná ve škole Trutnov 3 přebor školy v šachu. Letos se zúčastnilo celkem 18 hráčů ze 3. - 9.třídy, z toho byla jedna dívka. Hrálo se švýcarským systémem na 7 kol, když každý hráč měl na partii 15 minut.

Přeborníkem školy se stal nejvýše nasazený D. Killar se ziskem 6,5 b., druhý skončil J. Braun (6 b.) a třetí místo obsadil další hráč Lokomotivy Trutnov a to L. Killar, který získal 5 b.
Por. 	St.c. 	Jméno 		Rtg 	Body
1 	1 	Killar Dominik 	1417 	6˝
2 	2 	Braun Jan 	1250 	6
3 	3 	Killar Lukáš 	1250 	5
4 	4 	Holman Zdeněk 	1100 	4
5 	5 	Kuhn Marek 	1100 	4
6 	10 	Kudová Dagmar 	1000 	4
7 	9 	Kohout Pavel 	1000 	3˝
8 	17 	Škoda Adam 	1000 	3˝
9 	16 	Všetička Ludvík 1000 	3˝
10 	13 	Taláb Martin 	1000 	3˝
11 	11 	Lhoták Jakub 	1000 	3˝
12 	8 	Klůz Sebastian 	1000 	3
13 	12 	Potoček Kryštof 1000 	3
14 	15 	Vaněk Petr 	1000 	3
15 	7 	Janoušek Jiří 	1000 	2˝
16 	14 	Trojan Jakub 	1000 	2
17 	18 	Škoda Jiří 	1000 	1˝
18 	6 	Adam Marek 	1000 	1
Podrobnosti včetně výsledků na Chess-results a bohaté fotogalerie naleznete zde

Marek Killar, 20. 9. 2011