Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

KP mládeže do 20 let – závěrečná zpráva ředitele a hlavního rozhodčího + foto

Tomáš Ulman, sekretář KHŠS - 7.4.2018

Závěreční zpráva ředitele turnaje

 

Ve dnech 29.3. – 30.3. 2018 proběhl další ročník krajský přebor KP 12 – 20 v hezkém sále kulturního domu v Havlovicích pod názvem O putovní pohár města Trutnova. Na krajské přeboru spolupracoval KHŠS spolu s Lokomotivou Trutnov a obcí Havlovice

Turnaj přinesl inovaci v podobě připojení kategorie KP 12, což v minulých letech nebylo. Ale také ukázal i  stinnou stránku hracího systému. Dle mého názoru by měly mít kategorie do 16 let mít kvalifikační turnaje. Princip současného stylu je už zastaralý. Názor, že nejsou termíny je zavádějící. Nikde není psáno, že mládežnické turnaje musí proběhnout do začátku května. Vždyť máme termíny květen a i červen. V těchto měsících ve své podstatě už žádné akce nejsou.

Ponechal bych termín,  jaký nyní máme, a i přebor KP 18 – 20, jehož systém je v pořádku a ten jediný se musí vejít před KPj. A finále ostatních bych uzavřel na počet hráčů. Toť pohled jaký jsem si udělal já.

Ale zpět k průběhu turnaje. Ve většině partii se bojovalo dost urputně až do velmi pěkných koncovek. Ale některé, a těch bylo také dost, byly krátké a nic neříkající. Podle mého názoru byly i výkyvy v samotném vedení přeboru, kdy kompetentní lidé, kteří měli udržovat klid v hrací místnosti, neplnili svoje povinnosti k dokonalosti. Současně se domnívám, že doprovody hráčů by měly dohlížet na to, aby jejich hráči nedělali nadměrný hluk v hracím sále. Což je jedním z důvodů,  proč bych chtěl uzavřít KP do 16 na uzavřený přebor.

Na závěr bych poděkovat obci Havlovice, že nás nechala odehrát tento přebor ve své obci, připravila velmi kvalitní stravování a ubytovala ve velmi pěkné ubytovně. A velmi rádi se uspořádáme tento přebor v příštím roce u nich znovu. Poděkovat se sluší i za práci hlavního rozhodčího pana Mgr . J.Johna. dále děkujeme našim hlavním sponzorům: PhDr. Robinu Böhnischovi, řediteli KRNAPu, Nadaci ČEZ, dále firmě NEVEL za dodání diplomů a kalendáříků, firmě CONDOR za vyrobení polštářků a RIAPSu za dodání hezkých cen.

 

Bydelský Tomáš, ředitel KP 12 – 20 2018

 

Závěrečná zpráva hlavního rozhodčího

KP do 20 let se již podruhé uskutečnil v Havlovicích u Úpice, kde ředitel turnaje, pan Tomáš Bydelský, dokázal vytvořit vhodné podmínky, zajistit za rozumné ceny prostory,stravování, ubytování i řadu hezkých cen od sponzorů, za což mu patří náš dík.

Turnaj se konal mimo jiné i pod záštitou poslance Evropského parlamentu, pana Tomáše Zdechovského, který se osobně zúčastnil zahájení a rovněž přivezl několik hezkých cen.

Poděkování za obětavou práci při přípravě i v průběhu zaslouží i předseda KM, pan Ondřej Ruda a v nepolední řadě pánové Tomáš Ulman, který obětavě odseděl celý turnaj u počítače a průběžně věšel výsledky na Chess-results, a Jakub Šafařík, který pomáhal v sále. V neposlední řadě zaslouží pochvalu i všichni hrající a doprovázející, kteří rušili ostatní jen minimálně. Turnaj měl i svá slabší místa, jmenovitě diplomy, které se záhadně ztrácely, aby se pak objevily až po odjezdu hráčů, a možná ještě některé další aspekty, na kterých budeme pracovat.

Celkem se ve 4 kategoriích zúčastnilo 57 chlapců a dívek. Mohlo by to být možná o trochu více, kdyby se zúčastnily ve větší míře i děti z Náchodska, které to měly kousek, a rovněž tak děti z Jaroměře, které před nejvyšší krajskou soutěží daly přednost oddílovému turnaji v rapidu.

Kdo by čekal nejlítější boje mezi nejstaršími a nejzkušenějšími, přepočítal by se. Nejurputněji a nejdéle se bojovalo v kategorii do čtrnácti let. V této kategorii také favorit , na rozdíl od ostatních kategorií, kde papírově nejsilnější hráči obhájili prvenství, skončil až na devátém místě!

Postup si zaslouženě vybojovali David Gloser a Anna Vítová v kategorii do 20 let, Jan Lajbl a Veronika Šmajzrová mezi osmnáctiletými, šanci na postup mají ještě další dorostenci a dorostenky, neboť v těchto kategoriích se často objeví volná místa po hráčích a hráčkách, kteří mají zrovna něco jiného. Mezi šestnáctiletými postupují Petr Fojt, Vladislav Martyniuk, Josef Cibulka a Tobiáš Zdechovský. Ani další postupující nejsou vyloučeni. Nejlepší dívka, Adriana Albrechtová, má, stejně jako děvčata v ostatních žákovských kategoriích, postup volný. V kategorii do čtrnácti let postupují kromě vítěze, Jana Vestfála, i Miloš Bednář, Jáchym Kulhánek a s největší pravděpodobností i Marek Nosál, v případě, že Ondřej Winter bude hrát svou kategorii do 12 let, kam má pravděpodobně přímý postup. Postupuje samozřejmě i Anička Voříšková, která chlapce dost potrápila a jen těsně skončila celkově jako třetí. Mezi dvanáctiletými postupují Matěj Komora, Jakub Schmutzer, Lukáš Zelba a samozřejmě všechny dívky.

 

Jiří John
hlavní rozhodčí turnaje