Královéhradecký krajský šachový svaz

  • Archivy

  • Rubriky

Propozice OP škol Náchodska

Jaroslav Šmíd, předseda KHŠS - 21.11.2018

Okresní kolo přeboru škol Náchodska v šachu

 

Pořadatel: Královéhradecký krajský šachový svaz a šachový oddíl TJ Náchod

Termín: úterý 11.12.2018

Místo konání: Jiráskovo gymnáziu Náchod, Řezníčkova 451

Prezence: 8.00 – 8.30 hod.

Zahájení: 8.45 hod.

Předpokládané ukončení: cca 14.00 hod.

Družstva: 4-členná družstva žáků stejné školy z okresu Náchod

zájem o start více družstev uveďte v přihlášce, soupisky potvrzené vedením školy se předkládají u prezence a obsahují jméno, třídu a ELO

Hráči jsou na soupisce řazeni podle výkonnosti. Hráč může být na soupisce nasazen tak,  aby jeho ELO ČR nebylo o 300 a více bodů nižší, než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce za ním a současně aby nebylo o 300 a více bodů vyšší, než kterýkoliv hráč na soupisce před ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficienty (3.VT = 1250, 4.VT = 1100, 5.VT = 1000). Platí VT uvedené v databázi členů ŠSČR.

Kategorie: a) žáci 1.-5. tříd ZŠ

b) žáci 6.-9.tříd ZŠ a příslušných ročníků gymnázií

c) studenti středních škol žáci nižších ročníků mohou startovat v kategorii starších ročníků pokud se soutěže nezúčastní ve své kategorii

Hrací tempo: 2×15 min na partii a hráče, hraje se podle pravidel FIDE s tou úpravou, že nemožný tah se trestá přidáním dvou minut soupeři, a prohrává až třetí nemožný tah v pořadí

Hrací systém: každé družstvo s každým, při větším počtu družstev bude systém stanoven na místě

Postupy: Při účasti 1-4 družstev v kategorii postupuje vítěz, při 5 a více družstev první dva

Rozhodčí: Petr Čechura, Petr Dusbaba, Petr Staněk

Hodnocení: olympijským způsobem (za každou výhra na šachovnici l bod, za remízu 0,5 bodu), o pořadí rozhoduje součet bodů, počet výher družstva, vzájemný zápas, výsledek na l-3. šachovnici

Termín přihlášek: do pátku 7.12.2018 na e-mailovou adresu: niki.dusbaba@seznam.cz

Startovné: Kč 200,– za družstvo

Různé – důležité

  1. a) účastníci nejsou pojištěni zvláštní pojistkou proti zranění či krádeži
  2. b) za bezpečnost a ochranu zdraví v plném rozsahu zodpovídá vysílající škola
  3. c) každou školní výpravu bude doprovázet zodpovědná osoba starší 18 let, která bude po celou dobu turnaje přítomná v hracím sále či prostoru pro odpočinek a bude dohlížet na chování a bezpečnost svých svěřenců
    d) občerstvení je možno zakoupit v kantinách škol, pitný režim zajištěn pořadateli

 

Za Jiráskovo gymnázium Náchod                                             Za šachový oddíl TJ Náchod

Bc. Pavel Škoda – ředitel školy                                           Ing. Petr Dusbaba – prezident oddílu