Královéhradecký krajský šachový svaz

 • Archivy

 • Rubriky

Zápis ze schůze Komise mládeže 9. 3. 2019 v Červeném Kostelci

Ondrej Ruda - 3.4.2019

Zápis z Komise mládeže konané 9. 3. 2019 v Červeném Kostelci

 

Přítomni: Baťka, Brož, Čechura, Daniel, Dusbaba, Lesk, Ptáčková, Ruda, Slavík, Staněk, Vacek

Omluveni: Roško, Šafařík, Šolc

 

 • Krajský přebor žákovských družstev

KM bude usilovat o rozšíření soutěže na 8-10 týmů. Osloveni byli všichni účastníci Krajské soutěže. KM hledá vedoucího soutěže – předpokladem znalost práce se swiss-managerem a databázemi. KM oslovila Petra Čechuru, který si vzal čas na rozmyšlenou.

 • Krajská soutěž žákovských družstev

V soutěži startovalo 14 týmů. Soutěž hodnocena jako zdařilá a velmi bojovná. Poděkování patří všem organizátorům jednotlivých srazů, především pak panu Vackovi za uspořádání finálového turnaje v Červeném Kostelci. Soutěž s přehledem řídil Jiří Daniel, závěrečná zpráva je na webu KHŠS.

 • Krajský přebor družstev mladších žáků

KM schválila změnu propozic – od sezony 2019/2020 se bude hrát bez povinného zápisu. (Po vzoru MČR DMŽ) Zájem o pořadatelství projevil Červený Kostelec.

 • Velká cena a KP rapid

KM odsouhlasila následující změny:

V sezoně 2019/2020 budou 4 Velké ceny v období říjen 2019 – leden (únor) 2020

Do celkového pořadí se počítají výsledky ze tří turnajů.

KM prosí tradiční organizátory o vyjádření, zda mají zájem pořádat VC i v příštím roce.

Krajský přebor mládeže v rapid šachu (březen či duben 2020) nebude nadále součástí Velké ceny.

O uspořádání KP HD8 a KP rapid HD10 + HD12 má zájem oddíl Region Panda, ale požaduje od KHŠS, aby tento turnaj nezahrnoval do žádosti o krajskou dotaci. O pořádání KP rapid HD14 + HD16 projevil zájem ŠK Lípa (v Hradci Králové). Proti případnému souběhu obou akcí v jednom termínu nebyly námitky.

 • Přebory škol

Okresní kola byla sehrána, stejně tak krajské kolo. KM konstatovala dlouhodobě slabý zájem v okresech Jičín a Trutnov. KM poprosila pana Brože, aby se ujal uspořádání okresního kola v Lázních Bělohrad. Situace na Trutnovsku bude vyžadovat komplexnější řešení, pravděpodobně ve formě nějakého motivačního programu. Výsledky některých přeborů škol nejsou na chess-results, KM prosí organizátory o následné ruční zadání výsledků do swiss-manageru, jinak nelze turnaje započíst do programu Podpory oddílů a kroužků.

 • Přebory jednotlivců

Všechny přebory jednotlivců v kategoriích mládeže jsou připraveny.

 • Podpora oddílů a kroužků

Aktivním mladým šachistou pro tuto sezonu se rozumí hráči a hráčky narození v roce 2001 a mladší mající platnou registraci v ŠSČR pro rok 2019. Zároveň v období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 splní minimálně jednu z těchto podmínek – Odehrát:

 

 1. 7 partií ve vážném tempu v jednom turnaji nebo v jedné soutěži družstev
 2. 2 partie ve vážném tempu ve dvou turnajích nebo soutěžích družstev
 3. dva turnaje ze seznamu započitatelných turnajů

 

Tyto turnaje nebo soutěže musí být započítány na FRL nebo LOK příslušného tempa a musí být zveřejněny na webu www.chess-results.com. Turnaje uvedené pod písmenem c musí být nahlášeny (odeslány na emailovou adresu podporakrouzku@chess.cz) krajskými předsedy KM do 30. 5. 2019 na předepsaném formuláři a schváleny KM ŠSČR. Je možné zařadit i další turnaje po tomto datu, ale je nutné jejich schválení KM ŠSČR před začátkem turnaje. Turnaje uvedené pod písmenem b a písmenem c je možné kombinovat.

 • Různé

Několik trenérů 4. třídy projevilo zájem o školení trenérů 3. třídy. Podobný zájem mají i v oddíle z Polabin v sousedním Pardubickém kraji. TMK ŠSČR v současnosti připravuje změnu podmínek pořádání školení trenérů, nové podmínky by měly být známy do konce dubna. Pokud nové podmínky nějak zásadně neovlivní možnost pořádání školení, bude KM KHŠS usilovat (případně ve spolupráci s KM PDŠS) o pořádání školení trenérů třetí třídy. Předběžně navrhovaný termín 12. – 16. 8. 2019 v DDM Hradec Králové + 1 víkend v září (např. Rychnov nebo Pardubice).

Další informace z KM ŠSČR (10. 3. 2019 v Koutech nad Desnou)

Změna místa konání MČR družstev mladších žáků – MČR DMŽ se uskuteční v původním termínu v Třešti u Jihlavy.

Pokud bude dost zájemců (min. 15-20), otevře se na podzim nový cyklus školení T2.

Na Olympiádě dětí a mládeže 2020 se pravděpodobně nebudou hrát turnaje v praktickém šachu ale rapid jednotlivců v kategoriích + rapid družstev.

Obecně ubývá pořadatelů turnajů v praktickém šachu, všichni chtějí pořádat rapidy (což bohužel preferuje jak mládež, tak jejich rodiče), termínové listiny jsou přeplněné turnaji v rapid šachu, nezbývá prostor na dlouhé partie či soustředění KCTM.

Zapsal: Ondřej Ruda