Královéhradecký krajský šachový svaz


Na táboře KHŠS jsou volná místa – přihlášky i v průběhu dubna

Tomáš Ulman, sekretář KHŠS - 30.3.2021

K 30.3.2021 máme na tábor přihlášeno 23 dětí. Z tohoto důvodu posouváme termín příjmu přihlášek na tábor i na celý duben.

—————————————————————————————————————-

Léto se kvapem blíží a s ním i plánovaný tábor KHŠS Portášky 2021. Seznam účastníků se také již plní a proto neodkládejte přihlášení svého dítěte.

Pro letošek jsme vzali v úvahu připomínky dětí, rodičů i vedoucích k loňskému táboru a pokusíme se v těchto záležitostech zlepšit. Jedna z prvních velkých změn je, že se nám podařilo změnit složení zarezervovaných pokojů v horské chatě Portášky. Proto v letošním roce nebude žádný desetilůžkový pokoj. Pokoje budou menší a především v prvním patře horské chaty. Drobné změny nastanou i v režimu tábora podle připomínek dětí.

Přihlášení účastníci tábora k 30.3.2021:
– Marxová Šárka
– Bednář Miloš
– Špriňar Michal
– Vlček Vítězslav
– Vlček Vojtěch
– Voříšková Anna
– Rokoš Filip
– Komora Matěj
– Štěpán Michal
– Ret Adam J.
– Jarešová Vendula
– Petirová Iva
– Vošmik Jáchym
– Dedek Jan
– Kašpar Josef
– Pávek Leoš
– Brokeš Matyáš
– Gloser Tomáš
– Jakubec Vít
– Kociánová Eliška
– Archlebová Eva
– Archlebová Iva
– Archlebová Stela

Prázdninový letní šachový tábor KHŠS – 18. ročník

Letní tábor pro děti se zájmem o šachy, převážně z šachových oddílů Královéhradeckého kraje, DDM a školních kroužků pro ročníky 2005 a ml.

Informace:

 • Pobyt se uskuteční v horské chatě Portášky, Velká Úpa 110, 542 21 www.portasky.cz
 • Termín: neděle 8. 8. až neděle 15. 8. 2021
 • Cena 4 200,- Kč
 • Kapacita tábora je 60 dětí
 • Dopravu účastníků na tábor a z tábora zajišťují zákonní zástupci v čase od 10:00 do 12:00
 • V ceně je zahrnuto ubytování se stravováním 5x denně, pitný režim, náklady na veškeré aktivity tábora a úrazové pojištění dětí
 • Sleva z ceny (slevy nelze sčítat):
                – hráči z listiny talentů KHŠS                                                                                                – 800,- Kč
                – hráči s uhrazenou sezónní platbou !!2019/2020!! za soustředění talentů                – 800,- Kč
                – sourozenci za každé dítě                                                                                                   – 500,- Kč
 • Příplatek:
                – nečlen KHŠS                                                                                                                       + 500,- Kč

Program tábora:

 • Rozvíjení šachových dovedností (ve skupinách dle výkonnosti), nejsilnější skupina bude mít rozšířený šachový program i v odpoledních hodinách a turnaj
 • Sportovní program, hry, 1x celodenní výlet, celotáborová hra

Vedení tábora:

 • Hlavní vedoucí a zdravotnické zabezpečení: Bc. Tomáš Ulman, trenér šachu 4. třídy
 • Hlavní trenér: Ing. Luboš Roško, mistr FIDE, šachový trenér 1. třídy
 • Trenéři: KMž Kateřina Rošková – trenér 1. třídy; KM Martin Buločkin – trenér 3. třídy; Filip Šolc – trenér 3. třídy,
                Tomáš Ptáček – trenér 3. třídy

Přihlášky:

 • Bc. Tomáš Ulman, tel. 776 334 874, e-mail: Ulman.T@seznam.cz
 • Termín přihlášek:
                – Do 28. února 2021 budou přednostně přijati pouze hráči z aktuální listiny talentů KHŠS a hráči            s uhrazenou sezónní platbou !!2019/2020!! za soustředění talentů
               
  – všichni ostatní se mohou také hlásit, potvrzení přihlášky však proběhne až po 1. březnu 2020 s ohledem na pořadí přihlášky a kapacitu tábora, vedoucí může potvrdit přijetí dítěte s dřívějším datem
                – Konečný termín přihlášek je 31. března 2021
 • Úhradu za účast na táboře v potvrzené výši uhraďte nejdéle do 15. května 2021 na účet KHŠS,
  č. ú. (FIO banka): 2500034513/2010 variabilní symbol – datum narození dítěte ve formátu RRMMDD. Na požádání vystavíme fakturu. Při neuhrazení v termínu může být dítě vyškrtnuto ze seznamu účastníků a pořadatel má právo dát přednost jinému zájemci.
 • Storno poplatky:
                – Do 31. 5. 2020 činí 1 000,- Kč, poté 1 500,- Kč
 • Na přijetí dítěte na tábor není právní nárok. O přijetí bude v přihlášce uvedený zákonný zástupce informován.
 • Aktuální informace vč. přihlášených zájemců o tábor a informace o minulých ročnících najdete na internetových stránkách KHŠS http://khss.chess.cz
 • Konání a organizace tábora bude závislá na platných epidemiologických opatřeních

K účasti na táboře srdečně zve KHŠS a tým trenérů a vedoucích.